24 octombrie 2017
Pentru a fi mai aproape de consumatorii săi, Termoelectrica S.A. lansează un număr activ pentru serviciul “Viber”. Astfel, prin intermediul acestei aplicații consumatorii companiei sunt încurajați să expedieze, la numărul de telefon 069-444-144, informații (în format text, video sau foto) ce țin de avarii, scurgeri de agent termic, dar și alte probleme privind calitatea serviciilor          

Publicat: 17.02.2016

7.543 👁 Views.

achizitii

Achiziţii lucrări/servicii

image_pdfimage_print

”Termoelectrica” SA vă informează că în scopul asigurării preselecţiei obiective, a operatorilor economici la Concursul de Achiziţii, a serviciilor, lucrărilor şi bunurilor pentru anul 2017, doritorii de a participa la licitaţii vor fi supuşi obligatoriu procedurii de omologare. Informaţia integrală privind procedura de omologare a operatorilor economici o puteți găsi în rubrica „Omologare operatori economici” Pachetul de documente trebuie să fie prezentat in termenul stabilit, într-un plic sigilat, pe adresa „Termoelectrica” S.A., MD-2024, Repubclica Moldova, str. Tudor Vladimirescu 6, et. 2, Cancelaria, biroul 204, cu indicarea denumirii operatorului economic.

Operatorii economici care nu au fost omologați conform procedurii nu vor fi admiși la procedura de achiziții pentru bunuri, lucrări/servicii (ofertele comerciale vor fi restituite).

 

Ordin cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori

 

Nr.

Denumirea lucrărilor și serviciilor

Termenii de primire a ofertelor

Informaţie detaliată

259L

„TERMOELECTRICA” S.A. aduce la cunoştinţă potenţialilor furnizori despre lansarea concursului privind

  • Schimbarea economizorului de apă treapta I a cazanului energetic nr.4 tip GM-50.

 

24.10.2017

 

258L

„TERMOELECTRICA” S.A. aduce la cunoştinţă potenţialilor furnizori despre lansarea concursului privind

  • Schimbarea supraîncălzitorului de abur treapta I şi II şi colectorului de colectare a aburului cazanului energetic nr.3 tip GM-50.

 

24.10.2017

 

257L

„TERMOELECTRICA” S.A. aduce la cunoştinţă potenţialilor furnizori despre lansarea concursului privind

  • Achiziționarea și înlocuirea sistemelor de iluminat a Centralei Electrice cu Termoficare Nr.2 Sursa 1 „Termoelectrica” S.A.

 

24.10.2017

 

256L

„TERMOELECTRICA” S.A. aduce la cunoştinţă potenţialilor furnizori despre lansarea concursului privind

  • Reconstrucția și înlocuirea utilajului tehnologic existent pe altul nou la Stația de Pompare nr.5 ”Termoelectrica” S.A. 

 

 24.10.2017

 

244L

„TERMOELECTRICA” S.A. aduce la cunoştinţă potenţialilor furnizori despre lansarea concursului privind

  • Revizia tehnică a coşului de fum din beton armat, H = 90 m

 

26.09.2017

Prelungit până pe 03.10.2017

Prelungit până pe 10.10.2017

Prelungit până pe 17.10.2017

Prelungit până pe 24.10.2017

 

Leave a Reply