achizitii

Achiziţii lucrări/servicii


”Termoelectrica” SA vă informează că în scopul asigurării preselecţiei obiective, a operatorilor economici la Concursul de Achiziţii a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor pentru anul 2021, doritorii de a participa la concursul de achiziţii de tip restrâns, dialog competitiv, cererea ofertei de preţ, procedură negociată, vor fi supuşi obligatoriu procedurii de preselecţie şi sistemului de calificare a operatorilor economici. Informaţia integrală privind procedura de preselecţie, calificare a operatorilor economici o puteți găsi în rubrica „Preselecţie, calificare operatori economici” 

Pachetul de documente trebuie să fie prezentat, într-un plic sigilat, pe adresa “Termoelectrica” S.A., MD-2024, Republica Moldova, str. Tudor Vladimirescu 6, et. 2, Cancelaria, biroul 204, cu indicarea denumirii operatorului economic, sau prin e-mail : oferte.achizitii@termoelectrica.md

 

       Ordin cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori

 

Nr.

Denumirea lucrărilor și serviciilor

Termenii de primire a ofertelor

Informaţie detaliată

10/21L-R1
  • Reparația motoarelor, mașinilor, generatoarelor și echipamentelor electrice (CS nr. 38/21, PMI 2021: Tab.B-Distribuție – p.267, p.268; Tab.B-Generare – p.44, p.45, p.46, p.47, p.48, p.153), aplicând procedura de achiziţie: de tip restrâns.
05.02.2021
11/21S
  • Elaborarea raportului privind normativele emisiilor limitat admisibile (ELA) pentru obiectul CET Sursa 2 al ”TERMOELECTRICA” SA

(CS nr. 42/21, PMI 2021: Tab.H-Comune – p.4, cod CPV – 90711400-8);

  • Controlul eficienții de funcționare ale instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajelor de captare a prafului) situate pe teritoriul obiectelor ”TERMOELECTRICA” SA

(CS nr. 44/21, PMI 2021: Tab.H-Comune – p.8, cod CPV – 90711300-7);

  • Efectuarea analizelor emisiilor de poluanți provenite de la instalații de ardere, executate în mod obligator de laboratoare de încercări acreditate în domeniul mediului

(CS nr. 45/21, PMI 2021: Tab.H-Comune – p.9, cod CPV – 90711300-7).

aplicând procedura de achiziţie: de tip restrâns.

29.01.2021
24/21S
  • Achiziționarea serviciilor de Etalonare, reglare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare, Caiet de Sarcini nr. 74/21; 85/21; 86/21; 87/21; 91/21, cod CPV-50411000-9 și 71630000-3.

Aplicînd procedura de achiziţie: de tip restrâns.

05.02.2021