24 octombrie 2017
Pentru a fi mai aproape de consumatorii săi, Termoelectrica S.A. lansează un număr activ pentru serviciul “Viber”. Astfel, prin intermediul acestei aplicații consumatorii companiei sunt încurajați să expedieze, la numărul de telefon 069-444-144, informații (în format text, video sau foto) ce țin de avarii, scurgeri de agent termic, dar și alte probleme privind calitatea serviciilor          
image_pdfimage_print
achizitii

Licitație cu strigare

”Termoelectrica” SA, anunţă desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderii, care va avea loc la data de 03.10.2017, cu începere la ora 10.00, pe adresa mun. Chişinău, str. T. Vladimirescu 6, bir. 421, după cum urmează:

 • Comercializarea clădirii de producere din mun. Chişinău, str. Meşterul Manole 3, nr. cadastral 0100308.003.26, Suprafaţa la sol: 864,0 m², Suprafaţa interioară: 809,1m², preţ iniţial – 2 545 500 Lei, incl. TVA.

La licitaţie sunt admise:

 1. a)    persoane fizice şi juridice ale Republicii Moldova;
 2. b)   persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizii în condiţiile legii;
 3. c)    asociaţi ale persoanelor specificate în alin. a) şi b).

Pentru a fi admişi la licitaţia ,,cu strigare” participanţii, sunt obligaţi să prezinte până la data de 29.09.17, ora 16:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Meşterul Manole,3, bir. 403:

 1. cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depunerii conform modelului stabilit);
 2. actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
  • persoanele juridice: copia certificatului de înregistrare autentificat şi extrasul din Registrul de stat în original, cu termenul de valabilitate de cel mult 1 lună;
  • persoanele fizice: copia buletin de identitate;
 3. documentul de plată care confirmă transferul acontului şi a taxei de participare la licitaţie;
 4. după caz, procură autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitaţie.

          

            Taxa de participare pentru persoane fizice 1000 lei, iar pentru persoane juridice 1500 lei, precum şi acontul în valoare 10% din preţul lotului urmează a fi transferate la contul de decontare IBAN MD91VI000000225101147MDL în BC „Victoriabank” SA, filiala nr.11 Chişinău.

Informaţia integrală privind bunurile expuse, va fi accesată pe pagina web: www.termoelectrica.md, compartimentul – achiziţii şi licitaţii sau la numerele de telefon./fax: (+373) 22 385-330, 22 385-496, mob.060572022 e-mail : achizitii@termoelectrica.md.

 

achizitii
achizitii
achizitii
achizitii
achizitii
achizitii
achizitii

Licitaţie cu "strigare"

”Termoelectrica” SA, anunţă desfăşurarea licitaţiei repetată „cu strigare” de comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderii, care va avea loc la data de ­­­­­­­­­­06.12.16, cu începere la ora 10.00, pe adresa mun. Chişinău, str. T. Vladimirescu 6, bir. 421, după cum urmează:  

citeşte tot
achizitii

Licitaţie cu "strigare"

”Termoelectrica” SA, anunţă desfăşurarea licitaţiei repetată „cu strigare” de comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderii, care va avea loc la data de ­­­­­­­­­­28.06.16, cu începere la ora 10.00, pe adresa mun. Chişinău, str. T. Vladimirescu 6, bir. 421, după cum urmează:

citeşte tot
achizitii

Licitaţie cu "strigare"

”Termoelectrica” SA, anunţă desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderii, care va avea loc la data de 06.04.2016, cu începere la ora 10.00, pe adresa mun. Chişinău, str. T. Vladimirescu 6, bir. 421, după cum urmează:

citeşte tot