redactat

Veaceslav ENI își încheie mandatul de director general Termoelectrica S.A.


Directorul general Termoelectrica S.A. își încheie mandatul din data de 1 decembrie curent. Veaceslav ENI a deținut funcția de director general Termoelectrica S.A., timp de 6 ani, fiind la al treilea mandat consecutiv.

În această perioadă, în premieră pentru sectorul termoenergetic național, întreprinderea a implementat un șir de proiecte de succes, recunoscute drept exemple de bune practici, atât în țară, cât și peste hotare. Spre exemplu, Proiectul Îmbunătățirea Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din mun. Chișinău, implementat de Termoelectrica S.A. în perioada 2015 -2020, cu susținerea Băncii Mondiale și Guvernul Suediei, a fost desemnat drept unul dintre cele mai remarcabile proiecte din portofoliul pentru sectorul energetic implementat de Banca Mondială în toată Europa de Est și Asia Centrală, fiind implementat în timp record, înainte de termenul stabilit.

Datorită managementului eficient al companiei și implementării cu succes a tuturor proiectelor de dezvoltare, Banca Mondială a susținut Republica Moldova în demararea celui de-al doilea Proiect -PIESACET II (2020-2025), axat pe modernizarea infrastructurii de producere a energiei electrice și termice în cogenerare și sprijinirea financiară a unor măsuri de eficientizare a consumului în clădirile multietajate din municipiul Chișinău, prin modernizarea sistemelor interne de încălzire.

Totodată, în toată această perioadă, Termoelectrica S.A. a reușit:

 • Stoparea acumulării datoriilor noi față de Moldovagaz, achitând la zi consumul de gaze naturale,
 • Achitarea datoriei istorice față de Moldovagaz din 2 880,5 mil. cu 905,50 milioane lei;
 • În premieră pentru acest sector, în anul 2017, Termoelectrica S.A. a înregistrat profit în activitate. De exemplu, de la pierderi financiare  de 361,4 mln lei, în anul 2015, a ajuns la profit de 199,8 mln lei în anul 2019.
 • Diminuarea pierderilor de energie termică în rețea cu cca 300 de milioane de lei;
 • Începând cu anul 2015, volumul apei de adaos a fost redus cu peste 80 000 m3 pe an, ceea ce constituie cca 15%;
 • Modernizarea infrastructurii de livrare a energiei termice consumatorilor (spre exemplu: modernizarea a 190 km de conducte termice, vechi de peste 30 de ani; instalarea a circa 500 de Puncte Termice Individuale; înlocuirea a 1 300 de contoare de energie termică și 1 600 de contoare de apă caldă, construcția Stației de Pompare Nr.1 și modernizarea a 6 Stații de Pompare cu echipamente termotehnice și electrice de o eficiență maximă) ș.a.
 • Modernizarea infrastructurii de producere (cum ar fi: reconstrucția blocului energetic Nr.1, de la CET Sursa I; instalarea a 3 pompe și 5 convertizoare de frecvență la CET Sursa I și CT Vest) ș.a.
 • Livrarea apei calde non-stop, fără întrerupere în perioada de vară, începând cu anul 2016;
 • Simplificarea procedurii de conectare și deconectare a încălzirii în bloc;
 • Lansarea proiectelor de Distribuție pe orizontală și Punct Termic Individual. În prezent, 57 de blocuri locative cu 3 117 apartamente beneficiază de Încălzire Centralizată Autonomă;
 • Diminuarea numărului de debranșări de la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică: Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate 100 de deconectări, comparativ cu anul 2011 când erau 1 624 de deconectări;
 • În 6 ani au fost semnate peste 100 de contracte de parteneriat privind racordarea la SACET, ceea ce va majora livrările cu peste 9%;
 • Au fost respinse prin hotărâri irevocabile suma pretențiilor S.A. Moldovagaz în valoare de cca 400 mln lei;
 • Inaugurarea primei Centrale Modulare pe Biomasă integrată în sistemul centralizat de termoficare al mun. Chișinău; etc.
 • Inaugurarea Centrului Comercial de deservire a cetățenilor și lansarea unui șir de canale de comunicare și interacțiune cu consumatorii și altele.

Pentru toate rezultatele înregistrate în cei 6 ani de activitate, Termoelectrica S.A. a fost menționată anual cu ”Medalia de aur” la categoria Marca Comercială Responsabilă Social și cu titlul ”Zeița Calității” pentru realizările în domeniul calității, la Gala Businessului Moldovenesc, a primit Trofeul pentru „Cea mai bună inițiativă de comunicare” și Trofeul pentru “Cel mai bun proiect de eficiență energetică” în cadrul Concursului Moldova EcoEnergetică.

Sistemul termoenergetic al capitalei are o temelie puternică. Această temelie a fost construită în ani, cu multă muncă și dedicație, fiind bazată pe eficientizarea proceselor, echipamente moderne și servicii calitative consumatorilor. Consumatorul dintotdeauna a fost prioritatea noastră numărul unu. De la acest obiectiv am pornit în anul 2015, dorindu-ne o companie nouă – cu o abordare nouă, și de el ne-am ghidat în tot acest răstimp. În spatele tuturor realizărilor – a stat echipa. O echipă puternică, profesionistă și responsabilă, alături de care, dintotdeauna, m-am simțit mândru. Cu această ocazie, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru implicare activă de care dați dovadă zi de zi, în regim non stop. Pentru că atunci când a fost nevoie ați fost și sunteți aici la pupitre, în birouri, sau în teren, așa încât oamenii să simtă căldură și lumină mereu în casele lor. Cu un gând bun, îmi exprim speranța ca toate proiectele remarcabile și așteptate de cetățeni vor avea o continuitate, astfel încât Termoelectrica – compania care a renăscut din propria cenușă – ca pasarea Phoenix să fie, în continuare, una de succes, în slujba oamenilor” – menționează Veaceslav ENI.

Licențiat în drept și economie, Veaceslav ENI deține o experienţă bogată în domeniul administraţiei publice locale, în perioada anilor 2001 – 2007 fiind reprezentant legal al Consiliului Municipal Chişinău. Din anul 2007 a activat în cadrul S.A. „Termocom” în procedura planului, deţinând funcţiile de Șef Secția Juridică, Direcția de Comercializare a Energiei Termice, ulterior – Director Comercial adjunct, şef al Serviciului Marketing, Vânzări şi Relaţii cu Clienţii. În anul 2012 a fost desemnat de către instanţă administrator al procedurii planului, iar ulterior – lichidator al SA „Termocom”. Începând cu data de 6 august 2015 Veaceslav ENI a fost numit de către Ministerul Economiei  în calitate de director general al Termoelectrica S.A., pentru 3 mandate consecutiv, prin concurs.

 
Reactie-Termoelectrica-

ANRE a ajustat prețul provizoriu la energia electrică produsă și tariful provizoriu pentru energia termică


 

În corespundere cu prevederile Dispoziției nr.5 din 19 noiembrie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE)  în cadrul ședinței publice din 20 noiembrie a.c. a aprobat pentru Termoelectrica SA tariful provizoriu pentru energia termică livrată consumatorilor, ce constituie 1772 lei/Gcal (fără TVA) și prețul provozoriu pentru energia electrică produsă în mărime de 237 bani/kWh (fără TVA), cu punerea în aplicare de la 1 noiembrie 2021.

Concomitent clarificăm, că  toți consumatorii SACET la livrarea energiei termice vor beneficia de mecanismul de compensare aprobat de Guvern, ce prevede compensarea diferenței dintre tarifele la energia termică în mărime de 67% pentru prima gigacalorie.

 
print sedinta CMC

Directorul General a informat Consilierii Municipali despre furnizarea energiei termice


Termoelectrica  a conectat  la încălzire circa 94% din toate obiectele racordate la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică.

Toți consumatorii  beneficiază de servicii de termoficare la solicitare, indiferent dacă sunt înregistrate datorii la consum.

Precizarea a fost făcută de către Directorul General al Termoelectrica, Veaceslav ENI, în cadrul ședinței Consiliului Municipal de joi, 18 noiembrie, în cadrul căreia au fost informați Consilierii Municipali despre asigurarea consumatorilor din mun. Chișinău cu energie termică.

„Toate solicitările privind conectarea la încălzire au fost executate în termen. Neconectate sunt circa 150 de obiecte, care nu au solicitat până în prezent furnizarea căldurii. Temperatura prestabilită a agentului termic livrat consumatorilor este în conformitate cu Regulamentul privind indicatorii de calitate aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).”

Directorul General a reiterat faptul că, consumatorii, prin intermediul Gestionarilor Fondului Locativ (GFL) și/sau persoanelor responsabile de contor, au posibilitatea să limiteze, majoreze sau să sisteze furnizarea agentului termic, în dependență de necesități și temperaturile aerului exterior.

În cadrul intervenției sale, Veaceslav ENI a adus la cunoștință Consilierilor Municipali că, în contextul majorării prețului la gazele naturale, Termoelectrica s-a adresat ANRE, în corespundere cu pct.146 din Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, privind ajustarea din oficiu a tarifului pentru energia termică.

Spre final, Directorul General a dat asigurări că serviciile de termoficare vor fi prestate consumatorilor  în continuare în regim normal, fără întrerupere.

Termoelectrica asigură cu energie termică cca 4430 de imobile, dintre care: 477 instituții bugetare, 795 agenți economici/alte instituții bugetare, 2845 de blocuri locative cu circa 210 mii de apartamente și 313 case particulare din mun. Chișinău.
Reactie-Termoelectrica-

Termoelectrica  a solicitat ANRE ajustarea din oficiu a tarifelor la energia electrică și termică


Termoelectrica SA informează că, la 9 noiembrie curent, în corespundere cu pct.146 din Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrare al ANRE nr. 396 din 01.11.2019, a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică ajustarea extraordinară a prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Termoelectrica SA cu aplicarea din 01 noiembrie 2021.

Necesitatea ajustării extraordinare este influențată de majorarea prețurilor la gazele naturale procurate cu cca 115,3 % (de la 4018 lei/1000 mfără TVA conform structurii prețului/tarifului în vigoare, aprobate prin Hotărârea CA ANRE nr. 60/2020  din  10.03.2020 Privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” la 8650,2 lei/1000 m3  fără TVA).

Actualmente,  Termoelectrica SA aplică din martie 2020 prețul la energia electrică produsă de 116 bani/kWh (fără TVA) și tariful pentru energia termică  – de 1122 lei/Gcal (fără TVA), fiind inclus în structura tarifelor prețul de procurare a gazelor naturale de 4018 lei/1000m3 .

Conform estimărilor Termoelectrica SA, prețul pentru energia electrică produsă ar urma să crească  cu 121 bani/kWh, până la 237 bani/kWh (fără TVA), iar tariful pentru energia termică livrată consumatorilor ar urma să crească cu 650 lei/Gcal, până la 1772 lei/Gcal (fără TVA).

Ajustarea tarifelor în regim de urgență are drept scop neadmiterea acumulării datoriilor și intrarea în incapacitate de plată din cauza neacoperirii consumului de gaze naturale din structura tarifelor în vigoare, deoarece Termoelectrica SA procură cca 32,7 la sută din tot volumul de gaze naturale furnizate de S.A. Moldovagaz.

 
Proiecte și investiții 2021

Termoelectrica anunță finalizarea mai multor proiecte de modernizare


Termoelectrica S.A. a derulat în anul 2021 un program amplu de investiții, finanțat din surse proprii,  aprobat de ANRE, în valoare totală de cca 551,3 mln. lei.

Proiectele implementate au permis  modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare prestate consumatorilor și creșterea eficienței și fiabilității infrastructurii energetice”, menționează Veaceslav ENI, directorul general.

Investițiile companiei din acest an s-au axat pe următoarele realizări:

Modernizarea a 3 Stații de Pompare (SP-4, SP-6, SP-22), prin înlocuirea  pompelor, motoarelor, convertizoarelor de frecvență și a echipamentului aferent.

Această investiție va permite îmbunătățirea semnificativă a serviciilor prestate pentru cca 75 mii de consumatori din sect. Botanica și Râșcani și reducerea consumului propriu de energie electrică cu
cca 20% anual la aceste SP-uri.

Reparația capitală a 37 tronsoane de rețele termice, cu lungimea totală a conductelor de cca 13,5 km, cât și izolarea termică a peste 7,5 km de conducte termice supraterane.

Au fost înlocuite porțiuni importate de rețele termice uzate și corodate cu alte noi eficiente energetic.

Beneficii: asigurarea continuității alimentării cu energie termică, creșterea eficienței sistemului de distribuție și reducerea pierderilor din rețea.

Reparația curentă și mentenanța utilajului de la CET Sursa I:

 • Au fost înlocuite țevile ecranelor Cazanelor energetice nr. 1 și nr. 3. Această reabilitare va permite majorarea eficienței de funcționare a cazanelor și reducerea riscului de avariere ce ține de apariția unor eventuale fisuri ale țevilor.
 • A avut loc reparația curentă a turbogeneratoarelor și revizia tehnică a lagărelor turbinelor. Aceste reabilitări vor determina creșterea fiabilității procesului de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.
 • A fost înlocuit degazorul blocului energetic nr. 3. Această modernizare va genera economii semnificative datorită funcționării degazorului la parametrii nominali.
 • Au fost înlocuite pompele de circulație a apei sistemului de răcire cu hidrogen la generatoarele electrice, care au activat timp peste 40 ani. Noile echipamente vor permite diminuarea consumului de energie electrică cu cca 20% și creșterea fiabilității.

Modernizarea coșului de evacuare a gazelor de la CT Vest.

Lucrarea dată constă în montarea în interiorul coșului de fum existent a unui coș de fum metalic, redimensionat la sarcinile termice actuale, ceea ce va îmbunătăți procesul de evacuare a gazelor de ardere produse de utilajul energetic și va permite îmbunătățirea parametrilor de exploatare al coșului de fum existent cu respectarea tuturor normelor ecologice.

Acest proiect de reabilitare va permite majorarea termenului de exploatare a coșului de evacuare a gazelor, fără intervenții suplimentare. Aceeași tehnică de reconstrucție a fost utilizată în anul 2019 și la coșul de fum de la CT Sud.

Reconstrucția schemei hidraulice între razele Nr.1 și Nr.2 de la CT Sud.

Această investiție va permite reducerea consumurilor de energie electrică la CT Sud cu cca 15% anual. Implementarea acestui proiect va duce la eficientizarea consumurilor și proceselor actuale, iar pe viitor, va fi o bază tehnologică pentru modernizările ulterioare a CT Sud.

În același timp, au avut loc lucrări de mentenanță și îmbunătățire a capacității de producere a energiei electrice și termice în regim de cogenerare la CET Sursa II și producerea energiei termice la CT Vest și CT Sud, precum și reabilitarea echipamentelor termotehnice din cadrul Punctelor Termice Centrale și Căminelor Termice.

Construcția primei Centrale Termice (CT) pe Biomasă în cadrul proiectului „Integrarea plantei energetice Miscanthus în ciclul de producere a energiei termice în sistemele de termoficare centralizată”, realizat în parteneriat cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) și Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare. CT are o putere instalată de 150 kW și permite asigurarea confortului termic în incinta IGFPP (consumator terminal al SACET Chișinău) prin majorarea temperaturii agentului termic din sistemul centralizat, precum și demonstrarea practică a  eficienței tehnologiei de utilizare a plantei energetice Miscanthus pentru producerea energiei termice.

Am continuat să ne lărgim portofoliul de consumatori, astfel, pe parcursul anului 2021 au fost semnate 13 contracte de parteneriat privind conectarea la serviciul centralizat de termoficare și am conectat 10 consumatori noi.

Totodată am continuat să fim alături de beneficiarii serviciilor noastre de termoficare prin următoarele activități:

 • Am desfășurat tradiționala campanie ”Achiți iarna – fii răsplătit vara”, în care premiem anual cei mai responsabili consumatori, efectuându-le lucrările de spălare hidropneumatică și testare la presiune a instalațiilor de termoficare pentru sezonul rece.
 • Am oferit 20 de abonamente la încălzire și apă caldă pentru luna decembrie 2021 în cadrul tradiționalei tombolei „Termoelectrica dăruiește căldură”, organizată de Hramul or. Chișinău;

Pentru toate rezultatele pozitive înregistrate, Termoelectrica a fost premiată cu trofeul ”Mercuriul de Aur” și cu statueta ”Zeița Calității” la Gala Businessului Moldovenesc.

Termoelectrica – Contați pe energia noastră!
IMG_3323

Consumatorii își pot regla individual consumul de energie termică


 

Termoelectrica informează că până azi, 12 noiembrie, 4076 de obiecte racordate la sistemul centralizat de termoficare au solicitat conectarea și beneficiază de încălzire:

Blocuri locative – 2826

Grădinițe – 143

Școli – 158

Instituții medicale – 66

Case particulare – 231

Instituții super. de învăț.- 82

Agenți economici – 570

De menționat că, Termoelectrica reglează centralizat temperatura optimă necesară a agentului termic livrat consumatorilor de la Sursele de producere, în dependență de aerul exterior, astfel încât să fie asigurat confortul termic tuturor beneficiarilor.

Totodată, clădirile racordate la sistemul centralizat de termoficare beneficiază de echipamente care permit consumatorilor prin intermediul Gestionarilor Fondului Locativ (GFL) și/sau persoanelor responsabile de contor să limiteze, majoreze sau să sisteze furnizarea agentului termic, în dependență de necesitățile locatarilor și temperaturile aerului exterior.

Se constată că,  în blocurile locative în care unii proprietari de apartamente au intervenit neautorizat la sistemul de încălzire, majorând suprafața corpurilor de încălzire, se dezechilibrează sistemul intern de încălzire, ceea ce duce la supraîncălzirea acestor apartamente. În acest caz recomandăm gestionarilor fondului locativ să intervină pentru restabilirea sistemului de încălzire conform proiectului inițial.

Nr. de contact ale GFL: https://www.termoelectrica.md/ro_RO/contacte-mgfl/

Centrul de apel al Termoelectrica– 1300 și 022 447 447.

Termoelectrica asigură cu energie termică 4431 de imobile, dintre care: 477 instituții bugetare, 795 agenți economici/alte instituții bugetare, 2846 de blocuri locative cu circa 210 mii de apartamente și 313 case particulare din mun. Chișinău.
Reactie-Termoelectrica-

Poziția Termoelectrica în legătură cu un articol publicat pe unimedia.info


Termoelectrica vine cu mai  multe precizări în legătură cu articolul publicat de unimedia.info intitulat „Termoelectrica, dată în judecată pentru că obligă moldovenii cu încălzire autonomă să plătească „tranzitul termic” și preluat de unele surse media:

În activitatea sa, compania se conduce de  prevederile stabilite de legislația în vigoare, ce reglementează în detaliu toate procesele aferente livrării energiei termice, printre care:

 • Legea 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării,
 • Legea 913/2000 condominiului în fondul locativ,
 • Legea 75/2015 cu privire la locuințe, Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și ne comunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă,
 • Hotărârea ANRE nr. 23/2017 de aprobare a Regulamentului privind furnizarea energiei termice din 26.01.2017.

Menționăm faptul că, cota procentuală de 5 și 10% pe care o achită proprietarii de apartamente debranșate  nu poate fi interpretată ca penalitate sau taxă suplimentară, întrucât  aceasta reprezintă un consum real de energie termică al blocului locativ per ansamblu și a fost stabilită în Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002. Această plată constituie contribuția la achitarea uzului comun din volumul total înregistrat de contorul blocului și ia în considerare existența pierderilor de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice și subsoluri), care mențin în stare funcțională sistemele inginerești de alimentare cu apă și de canalizare, în perioada rece a anului, încălzirea locurilor de uz comun și existența coloanelor de încălzire tranzitorii.

Proprietarii apartamentelor debranșate de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică nu achită companiei Termoelectrica cele 5 sau 10%, ci le achită Gestionarilor Fondului Locativ. Furnizorul facturează către Gestionarii Fondului Locativ întreg volumul de energie termică intrat în bloc, conform contorului instalat la branșament, iar ulterior acest volum se repartizează de Gestionar conform actelor normative în vigoare. Dacă apartamentele debranșate de la SACET care constituie circa 10 % nu vor achita % stabilit aceasta va duce inevitabil la majorarea facturilor celorlalți consumatori din cadrul blocului locativ și respectiv la neechitatea contribuției la menținerea bunului comun, ori volumul de energie termică va fi același (conform contorului).

Respectiv, afirmațiile „Proprietarii sunt nevoiți să plătească pentru așa-numitul „tranzit termic” și „Aceste costuri pentru „pierderi” sunt deja incluse în tarif, dar SA „Termoelectrica” le facturează în continuare” sunt false și eronate.

Termoelectrica  nu gestionează toate sistemele centralizate de alimentare cu energie termică la nivel național, precum nici în mun. Chișinău,  iar numărul total de apartamente deconectate de la SACET-ul  gestionat de Termoelectrica este  de cca 24 940. Așadar, afirmația „Primul proces de judecată colectiv împotriva Termoelectrica, vizând cel puțin 100 de mii de consumatori ce au în apartamente încălzire autonomă,” este una eronată.

Anual proprietarii apartamentelor debranșate de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică achită  Gestionarilor Fondului Locativ pentru consumul comun de energie termică sub 2% din volumul total, respectiv afirmația „Valoarea totală a prejudiciului, conform estimărilor preliminare, este de cel puțin 200 de milioane de lei” este una neveridică și nu corespunde adevărului.

Pe această cale facem un apel către reprezentanții mass-media sau alte persoane care supun analizei activitatea întreprinderii spre o colaborare directă pentru a prezenta opiniei publice date relevante și corecte.
IMG_3283

Peste 90% din fondul locativ, conectat la încălzire


Termoelectrica informează că, până azi, 2 noiembrie, au fost conectate la încălzire 2540 de blocuri locative, ceea ce constituie peste 90% din fondul locativ.

Totodată, de căldură mai beneficiază:

142 de grădinițe,

124 de școli/licee,

58 de instituții medicale,

50 de inst. sup. de învăț.,

283 de agenți economici,

114 case particulare.

Pe parcursul zilei de astăzi, vor mai fi conectate încă 136 de blocuri locative din întreg mun. Chișinău. Din totalul de 2845 de blocuri locative neconectate rămân cca 170, administratorii cărora nu au solicitat până astăzi prestarea serviciilor de furnizare a căldurii.

Fiecare consumator care dispune de permis de conectare poate beneficia oricând de căldură, la solicitarea administratorului/gestionarului.

După conectare fiecare consumator are posibilitatea să regleze debitele agentului termic în dependență de confortul termic necesar din clădire și doleanțele locatarilor.

Termoelectrica a demarat procedura de conectare la căldură la cerere încă din luna septembrie  tuturor grădinițelor, spitalelor, şcolilor, blocurilor locative şi celorlalte instituții și agenți economici care au solicitat conectarea.

Compania asigură cu energie termică 4430 de imobile din mun. Chișinău.
IMG_8656-2

Circa 2200 de obiecte conectate la încălzire


Termoelectrica informează că, până azi, 29 octombrie, ora 14:00, circa 2200 de obiecte racordate la sistemul centralizat de termoficare au fost conectate la încălzire, dintre care peste 1600 de blocuri locative și 83 de case particulare, ceea ce constituie aproximativ 60% din fondul locativ.

Grădinițe – 142

Școli – 116

Instituții medicale – 56

Instituții super. de învăț.- 28

Agenți economici – 189

În cazul în care, pe parcursul zilei, temperaturile aerului exterior sunt ridicate, recomandăm administratorilor instituțiilor și gestionarilor fondului locativ să regleze la necesitate consumul de energie termică, pentru a asigura un confort termic optim și a evita supraconsumul.

Procedura de conectare la încălzire la solicitare este în plină desfășurare, continuând astăzi până seara târziu și pe parcursul zilei de mâine. În total se planifică conectarea suplimentară a încă peste 500 de obiecte.

Termoelectrica activează în regim normal, utilizând combustibil alternativ (păcură) în loc de gaze naturale, și depune tot efortul pentru furnizarea calitativă a energiei termice tuturor consumatorilor.

 

 
Reactie-Termoelectrica-

Precizări în legătură cu conectarea obiectelor la încălzire


Termoelectrica vine cu următoarele precizări în legătură cu conectarea obiectelor la încălzire:
Procedura de conectare la încălzire a consumatorilor la solicitare este în plină desfășurare.
Până la momentul actual 1040 de obiecte racordate la sistemul centralizat de termoficare beneficiază de încălzire:
Grădinițe – 141
Școli – 109
Instituții medicale – 41
Blocuri locative – 551
Case particulare – 44
Instituții super. de învăț.- 24
Agenți economici – 130

Reieșind din contextul în care la CET Sursa I este utilizat combustibil alternativ (păcură) în loc de gaze naturale, în strictă conformitate cu Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, compania depune tot efortul împreună cu organele abilitate pentru furnizarea calitativă a energiei termice tuturor consumatorilor.

De precizat că, Termoelectrica conectează la încălzire toți consumatorii la solicitare, indiferent că vorbim de grădinițe, spitale, agenți economici sau blocuri locative, reieșind din capacitățile de producere de care dispunem momentan.
IMG_9191

Termoelectrica a premiat câștigătorii Tombolei organizată de Hramul orașului Chișinău  


 

Termoelectrica a premiat cei 20 de participanți ai Tombolei „Termoelectrica dăruiește căldură” desemnați câștigători, care vor beneficia gratuit de servicii de termoficare în luna decembrie.

Certificatele au fost înmânate de către directorul general Veaceslav ENI și vicedirectorul general Silvia PASCARU.

Suntem alături de consumatori nu doar prin serviciile pe care le prestăm, dar şi prin astfel de campanii sociale care generează încredere și ne ajută să îmbunătățim relațiile cu beneficiarii serviciilor noastre ”, menționează Veaceslav ENI.

Lista câștigătorilor:

 1. Batrincea Feodor V. 10048960003000 Socoleni, 12/2, ap.3
 2. Tolmaci Alexandr C.V. 10033570147000 Dacia, 30/1, ap.147
 3. Pislari Adam .A. 10009060006000 Ialoveni, 96, ap.6
 4. Buhnaici V. (Rusu Maria) 10110300079000        str. Voluntarilor, 12/1, ap.79
 5. Cebanov Nicolae P. 10086520186000 Petru Zadnipru, 7/4, ap.186
 6. Zubco Lilia 10072290047000 Alba Iulia, 75/2, ap.47
 7. Budacu Gheorghe 10036050009000        str. Vasile Lupu, 19, ap.9
 8. Carghin Ivan M. 10085090171000 Ismail, 84, ap.171
 9. Goncearu Ghenadii 10055920502000 Maria Dragan, 30/1, ap.502
 10. Gadji Alexandr 10088410055000 Miron Costin, 19/3, ap.55
 11. Sorochina Tatiana 10080150223000 Ginta Latina, 17, ap.223
 12. Tcaci Elena P. 10026650019000 Pandurilor, 16, ap.19
 13. Cirlan Victoria 10001630054000 Dacia, 9/1, ap.54
 14. Sisoenco Olga 10003190007000 Mircea cel Batrin, 22/1, ap.7
 15. Coligaeva E.B. 10091540124000 Miron Costin, 19/2, ap.124
 16. Madan Svetlana 10120040012000 Stefan Voda, 41, ap.12
 17. Ursu Vera Gr. 10048920039000 Iazului, 1/2, ap.39
 18. Rusnac ValeriuV. 10027990035000 Trandafirilor, 9/3, ap.35
 19. Ceban V.M. (Covalenco Olga) 10034050030000 Trandafirilor, 35/1, ap.30
 20. Slimovskaia E.F. (Mihailescu Lidia) 10037630065000 Calea Iesilor, 23, ap.65

În tombolă au fost înregistrați toți consumatorii care au reușit să își achite factura integral până pe 30 septembrie. Extragerea s-a desfășurat electronic, de Hramul or. Chișinău, fiind transmisă în direct pe pagina de Facebook a Termoelectrica, postul TV și portalul Privesc.eu. Întregul eveniment poate fi revăzut aici.

În total au fost selectați aleatoriu 20 de consumatori care vor beneficia gratuit de servicii de termoficare în luna decembrie 2021.

Singura condiție de înregistrare în cadrul tombolei a fost lipsa datoriilor la factură.

Termoelectrica dăruiește căldură!
IMG_9363

Vizită de lucru a delegației Băncii Mondiale


Directorul General al Termoelectrica, Veaceslav ENI, a avut o ședință de lucru cu o delegație a Băncii Mondiale condusă de Sandeep KOHLI, specialist superior pe domeniul energetic,  joi, 21 octombrie.

În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte legate de proiectele energetice în derulare ale Termoelectrica și cele de viitor.

Veaceslav ENI a apreciat deschiderea echipei Băncii Mondiale de a sprijini modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare prestate consumatorilor din mun. Chișinău.

La rândul său, echipa Băncii Mondiale și-a exprimat suportul de a oferi în continuare asistență în implementarea proiectelor din domeniul energetic.

Întâlnirea a continuat cu o vizită  în teren la următoarele obiecte: Dispeceratul General, Punctul Termic Individual instalat în clădirea din str. T. Vladimirescu, 6, Stațiile de Pompare nr.1 și  nr.8 și CET Sursa 2.

Vizita delegației Băncii Mondiale va continua și azi la CET Sursa I.

 
Reactie-Termoelectrica-

Precizările Termoelectrica privind utilizarea păcurii din rezerva de stat


Termoelectrica vine cu următoarele precizări cu privire la informația publicată de mai multe portaluri media în care se face referire la faptul că întreprinderea a început să  utilizeze păcura din rezerva de stat.

Reiterăm faptul că, Termoelectrica a început să utilizeze păcură în calitate de combustibil alternativ din data de 13 octombrie curent, odată cu constatarea apariției situației de alertă din domeniul gazelor naturale, informație anunțată public de Viceprim-ministrul, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Andrei Spînu, după ședința de miercuri, 13 octombrie, a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM.

În cadrul aceleași conferințe de presă, dl Spînu, Viceprim-ministrul  a declarat că a fost emis un ordin de alocare a păcurii din rezerva de stat pentru Termoelectrica, și rezervele existente de păcură vor ajunge pentru aproximativ o lună.

Termoelectrica  a utilizat stocul propriu limitat de păcură  pentru producerea energiei electrice și termice pe parcursul a 2 zile, și din  15 octombrie, conform Deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale  a RM a început să proceseze păcura din rezerva de stat.

Termoelectrica activează în regim normal,  doar că utilizează combustibil alternativ (păcură) în loc de gaze naturale, și depune tot efortul pentru furnizarea calitativă a energiei termice tuturor consumatorilor.

Planul de acţiuni preventive din Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale HG 207/03.04.2019 include măsura dată – de utilizare a păcurii de către CET-uri și agenții economici, utilajele cărora pot funcționa pe alt tip de combustibil, măsură deja executată de Termoelectrica.

Pe această cale facem un apel către toate instituțiile media să urmărească implementarea măsurilor  conform deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în cazul situației excepționale pe piața gazelor naturale, și să nu speculeze pe acest subiect.

 
IMG_8803

20 de participanți ai Tombolei „Termoelectrica dăruiește căldură” vor beneficia gratuit de servicii de termoficare în luna decembrie


Tombola „Termoelectrica dăruiește căldură”, organizată tradițional de Hramul orașului Chișinău și-a desemnat câștigătorii ediției din acest an. În urma extragerii, 20 de consumatori conectați la sistemul centralizat de termoficare din Capitală vor beneficia de o lună de consum gratuit a încălzirii și apei calde menajere pentru luna decembrie 2021.

Evenimentul s-a desfășurat online și a fost transmis în direct pe pagina de Facebook a întreprinderii, pe portalul și postul TV Privesc.eu.

Directorul General Veaceslav ENI a felicitat consumatorii Termoelectrica și locuitorii or. Chișinău cu ocazia Hramului orașului și le-a dorit succes participanților la tombolă.

Mulțumim locuitorilor capitalei pentru faptul că sunt consumatorii noștri și pentru interesul care crește de la an la an față de Tombola organizată de Termoelectrica”, a menționat Veaceslav ENI.

Extragerea câștigătorilor a avut loc electronic, prin intermediul site-ului de selectare aleatorie – https://randomwordgenerator.com:

 1. Batrincea F.V. 10048960003000 Socoleni, 12/2, ap.3
 2. Tolmaci C.V. 10033570147000        Dacia, 30/1, ap.147
 3. Pislari A.A. 10009060006000        Ialoveni, 96, ap.6
 4. Buhnaici     10110300079000        str. Voluntarilor, 12/1, ap.79
 5. Cebanov N.P. 10086520186000        Petru Zadnipru, 7/4, ap.186
 6. Zubco L. 10072290047000        Alba Iulia, 75/2, ap.47
 7. Budacu       10036050009000        str. Vasile Lupu, 19, ap.9
 8. Carghin I.M. 10085090171000        Ismail, 84, ap.171
 9. Goncearu Ghenadii 10055920502000        Maria Dragan, 30/1, ap.502
 10. Gadji Alexandr 10088410055000        Miron Costin, 19/3, ap.55
 11. Sorochina Tatiana 10080150223000        Ginta Latina, 17, ap.223
 12. Tcaci E.P. 10026650019000        Pandurilor, 16, ap.19
 13. Sisoenco Olga 10003190007000 Mircea cel Batrin, 22/1, ap.7
 14. Coligaeva E.B. 10091540124000        Miron Costin, 19/2, ap.124
 15. Madan Svetlana 10120040012000        Stefan Voda, 41, ap.12
 16. Ursu V Gr. 10048920039000        Iazului, 1/2, ap.39
 17. Rusnac V.V. 10027990035000        Trandafirilor, 9/3, ap.35
 18. Ceban V.M. 10034050030000        Trandafirilor, 35/1, ap.30
 19. Slimovskaia E.F. 10037630065000        Calea Iesilor, 23, ap.65
 20. Cirlan Victoria 10001630054000        Dacia, 9/1, ap.54

La extragere au fost înscriși 125 915 participanți. Conform Regulamentului concursului, la tombolă au participat toți  consumatorii care au reușit să își achite factura integral până pe 30 septembrie curent.

Câștigătorii vor fi contactați de către Termoelectrica pe parcursul zilei următoare, pentru a fi invitați la sediul companiei pentru a-și ridica premiile obținute, în decurs de 7 zile lucrătoare.

Tombola Termoelectrica dăruiește căldură se desfășoară al cincilea an consecutiv.

 

LIVE. VIDEO. Tombola Termoelectrica dăruiește căldură, ediția a V-a
Reactie-Termoelectrica-

Lichidarea avariei pe rețeaua termică din str. Calea Basarabiei


Echipa de intervenție a Termoelectrica este implicată în lichidarea unei avarii pe conducta termică, DN 1000 mm, din str. Calea Basarabiei.

Segmentul respectiv de rețea termică a fost testat cu succes la presiunea de 16 bari, conform normativelor în vigoare,  la începutul lunii septembrie curent, nefiind depistate careva defecțiuni sau abateri.

Cauza avariei reprezintă cedarea rostului de sudură din fabrică a conductei termice montată în anul 1978.

Până în momentul de față s-a reușit secționarea defecțiunii și demararea procesului de golire a rețelei termice, pentru a putea fi efectuate în regim operativ lucrările de înlocuire a porțiunii de conductă termică avariată.

În legătură cu efectuarea acestor lucrări, până la ora 01.00 noaptea, mai multe adrese din perimetrul străzilor Muncești, Grădina Botanica, Valea Crucii, Grenoble și Cuza-Vodă vor fi deconectate de la agentul termic.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!
IMG_3891

Conectarea consumatorilor la încălzire


Termoelectrica informează că procedura de conectare la încălzire a consumatorilor este în plină desfășurare.

De calorifere fierbinți beneficiază momentan 106 obiecte racordate la sistemul centralizat de termoficare, administratorii cărora au solicitat conectarea:
Grădinițe – 25 conectate din 143;
Școli – 9 conectate din 162;
Instituții spitalicești – 10 conectate din 72;
Blocuri locative – 36 conectate din 2845;
Case particulare – 8 conectate din 313;
Agenți economici – 17 conectați din 795.

Termoelectrica conectează la încălzire toți consumatorii la solicitare, indiferent că vorbim de grădinițe, spitale, agenți economici sau blocuri locative.

Imediat după înregistrarea solicitării, specialiștii noștri verifică posibilitatea conectării imediate. În medie, procedura de conectare durează cca 3 ore.

Termoelectrica asigură cu energie termică pentru încălzire și apă caldă peste 4400 de imobile din mun. Chișinău.

See LessIMG_862888

Recomandările Termoelectrica înainte de sezonul rece


Termoelectrica recomandă gestionarilor fondului locativ să urgenteze pregătirea sistemelor interne de termoficare din clădiri și să prezinte, până la sfârșitul lunii septembrie, pașapoartele ce confirmă executarea acestor lucrări la sediile teritoriale ale întreprinderii, conform sectorului din care fac parte. 

Spălarea hidropneumatică și testarea la presiune a sistemelor interne de încălzire reprezintă principalele lucrări ce necesită a fi efectuate de către administratorii clădirilor. Aceste intervenții sunt recomandate cu scopul de a evita problemele ce țin de livrarea necalitativă a energiei termice din interiorul blocului, în perioada rece a anului.

De menționat că, anual, zeci de blocuri locative  care nu înregistrează datorii la consumul de energie termică pentru încălzire și apă caldă beneficiază gratuit de efectuarea acestor lucrări în cadrul campaniei desfășurate de Termoelectrica – „Achiți iarna, fii răsplătit vara”.

Procedura de conectare la încălzire durează mai puțin de trei ore din momentul recepționării solicitării de la Gestionarul Fondului Locativ(GFL)/administratorul clădirii.

La fel ca și în anii precedenți, Termoelectrica va conecta la încălzire blocurile locative la solicitarea GFL, fără a aștepta o decizie oficială a autorităților publice locale cu referire la începerea sezonului de încălzire. Această decizie este, de regulă, emisă de Primărie pentru instituțiile bugetare.

Sediile teritoriale:

Serviciul Rețele Termice  – str. Florilor, 4/7;

Secția Rețele Termice Ciocana – str. Ginta Latină, 19/3;

Secția Rețele Termice Centru – str. Ismail, 86/2;

Secția Rețele Termice Râșcani – bd-ul Moscova, 11/6;

Secția Rețele Termice Botanica – str. Teilor, 7/3;

Secția Rețele Termice Buiucani – str. I. Neculce, 30.

Termoelectrica livrează energie termică în regim non-stop.
poza tombola com

Termoelectrica oferă 20 abonamente la încălzire în cadrul Tombolei „Termoelectrica dăruiește căldură”


De Hramul or. Chișinău, Termoelectrica vine cu noi surprize și premii generoase pentru locuitorii capitalei conectați la sistemul centralizat de termoficare și fără datorii la factură.

În premieră, în cadrul Tombolei „Termoelectrica dăruiește căldură” din acest an vor fi oferite 20 de abonamente gratuite la încălzire și apă caldă pentru luna decembrie 2021, fondul de premii fiind dublu față de ediția precedentă.

Toți proprietarii de apartamente/locuințe care își vor achita integral factura până pe 30 septembrie curent vor fi înregistrați automat în concurs.

În cadrul celei de-a cincea ediții a Tombolei „Termoelectrica dăruiește căldură”  vom aduce motive de fericire pentru 20 familii din capitală, oferindu-le certificate la încălzire și apă caldă pentru luna decembrie curent” , a declarat Veaceslav ENI, Directorul General al Termoelectrica.

Extragerea câștigătorilor va avea loc în format electronic, în prezența comisiei de organizare și validare a tombolei și a reprezentanților mass-media.

Tombola „Termoelectrica dăruiește căldură” va putea fi urmărită online, pe pagina de Facebook a întreprinderii și pe portalul www.privesc.eu.

În total vor fi oferite 20 abonamente a câte o lună de consum gratuit la încălzire și apă caldă pentru luna decembrie 2021. După extragere, câștigătorii vor fi apelați și invitați la sediul Termoelectrica pentru a-și ridica certificatele conform premiilor obținute.

Tombola „Termoelectrica dăruiește căldură” este organizată anual de Termoelectrica, începând cu anul 2017.

Pentru mai multe detalii, accesați Regulamentul Tombolei.

Mult succes tuturor!

VIDEO: Câștigătorii „Tombolei Termoelectrica dăruește căldură” anul 2020
IMG_1187 2

Intervenția Termoelectrica din sect. Ciocana


Termoelectrica S.A. efectuează lucrări de reparație capitală a cca 1000 metri de conducte termice, DN 800 mm din regiunea străzilor Meșterul Manole și Alecu Russo.

Efectuarea acestor modernizări va permite îmbunătățirea serviciilor de termoficare pentru cca 75.000 consumatori din sectoarele Ciocana și Râșcani și reducerea pierderilor de energie termică din rețea.

În contextul acestei lucrări complexe suntem nevoiți să intervenim pe o porțiune din Aleea Mircea cel Bătrân. Termenul de executare a lucrării: 16-30 septembrie 2021.

Potrivit Directorului General al Termoelectrica, Veaceslav ENI, durata de exploatare a conductelor termice din această regiune este depășită considerabil, acestea datând din anul 1979, iar în ultimii cinci ani, pe porțiunea ce traversează Aleea Mircea cel Bătrân au fost înregistrate 4 avarii majore, care s-au soldat cu deconectări în plin sezon de termoficare. Pentru a evita astfel de situații neplăcute,  este necesară schimbarea întregului tronson termic.

Intervenția va fi efectuată cu un grad înalt de profesionalism, iar zona de lucru va fi restabilită calitativ în termenii indicați. Pentru a nu admite suspendarea traficului rutier din regiune, cea mai mare parte a lucrărilor vor fi efectuate sub carosabil, în canalele subterane.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!

Modernizarea dată face parte din planul de investiții al Termoelectrica pentru anul 2021, aprobat de ANRE.
Reactie-Termoelectrica-

Dezmințirea unor informații nefondate


Termoelectrica dezminte informațiile publicate de portalul de știri www.bani.md precum că „Tariful la căldură ar putea crește după ce ANRE a acceptat în scopuri tarifare cele 42,5 mil. USD acordate de Banca Mondială… ”.

Reiterăm faptul, că investițiile efectuate pe parcursul a celor 5 ani în cadrul PIESACET-1 deja sunt parte componentă a tarifului la căldură și rezultatele implementării acestora nu au condus la majorarea tarifului la energia termică. Cu atât mai mult, prețul la energia electrică în anul 2020 s-a diminuat cu 27 la sută, tariful la energia termică a rămas intact.

Conform estimărilor, datorită eficienței energetice obținute, tariful la energia termică eventual poate fi diminuat, în cazul menținerii prețului la gazele naturale neschimbat.

Termoelectrica accentuează că, rezultatele investițiilor efectuate pe parcursul a celor 5 ani în cadrul proiectului PIESACET-1 nu au admis majorarea tarifului la energia termică, iar beneficiile acestora sunt resimțite de către consumatori.

Regretăm faptul că autorul știrii a recurs  la publicarea unor informații nefondate fără a se documenta suficient și să solicite poziția oficială de la instituție, într-o manieră corectă și profesionistă.
Vaccineaza-te

VACCINEAZĂ-TE ÎMPOTRIVA COVID-19! Campanie Termoelectrica


Termoelectrica lansează o campanie internă de informare despre beneficiile și importanța imunizării anti-Covid.

Mai mulți colegi imunizați s-au alăturat provocării lansate de Directorul General Veaceslav ENI, răspunzând la întrebarea „De ce ai ales să te vaccinezi?”.
Toate răspunsurile au fost adunate într-un material video motivațional.

Campania de informare se desfășoară în cadrul tuturor subdiviziunilor din cadrul Termoelectrica, sub genericul „VACCINAREA ANTI-COVID SALVEAZĂ VIEȚI” și are drept obiectiv creșterea ratei de vaccinare.

 
campanie achiti

Termoelectrica prelungește campania „Achiți iarna, fii răsplătit vara” ediția 2021


Termoelectrica anunță prelungirea termenului de desfășurare a campaniei „Achiți iarna, fii răsplătit vara”, până vineri, 17 septembrie, în cadrul căreia sunt premiați cei mai responsabili consumatori.

Toate blocurile locative care nu înregistrează datorii la consumul de energie termică și sunt înscrise în campanie beneficiază gratuit de lucrările de spălare hidropneumatică și testare la presiune a instalațiilor de termoficare din clădire, efectuate de Termoelectrica.

Facem un apel către toți gestionarii fondului locativ să se mobilizeze împreună cu locatarii, pentru a se înscrie în campanie, astfel încât să beneficieze de lucrări gratuite de spălare hidropneumatică  și testare la presiune a sistemelor interne de încălzire, până la sfârșitul lunii septembrie”, menționează Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Sunt invitați să se înscrie în campanie toți gestionarii/administratorii de blocuri care reușesc să achite integral consumul curent și datoriile la energia termică și apă caldă. Aceștia pot depune o cerere în formă liberă, în adresa Termoelectrica, până la data de 17 septembrie, utilizând una din următoarele metode:

la adresa de e-mail: cancelaria@termoelectrica.md;

la sediul teritorial al Termoelectrica din sectorul corespunzător;

la Centrul Comercial de deservire și relații cu consumatorii din str. T. Vladimirescu, 6.

Spălarea hidropneumatică și testarea la presiune a instalațiilor de termoficare  din interiorul blocului sunt lucrări obligatorii ce trebuie efectuate înainte de fiecare sezon rece. De obicei, aceste lucrări sunt efectuate de către agenți economici autorizați în domeniu, iar cheltuielile sunt suportate de către locatarii blocului. În cazul înscrierii în campanie, cheltuielile vor fi acoperite de Termoelectrica.

Pentru detalii suplimentare, apelați Centrul de Apel al Termoelectrica – 1300 sau 022 447 447.
240810170_532515364526893_373160530621751371_n

Mesajul Directorului General, cu ocazia aniversării a 30 ani de Independență a Republicii Moldova


Stimați cetățeni,

În numele echipei Termoelectrica şi al meu personal,
Vă aduc cele mai calde felicitări şi urări de sănătate cu ocazia
Zilei Independenţei Republicii Moldova. Să aveţi parte de succese
şi multe realizări în activitatea zilnică, care să contribuie la
prosperarea şi dezvoltarea ţării noastre! Să ramânem uniţi
şi să avem grijă de ţară, de neam şi de viitorul copiilor noştri!
Felicitări tuturor şi La mulţi ani!

Cu deosebita considerație,

Directorul General Termoelectrica S.A.

Veaceslav ENI
Reactie-Termoelectrica-

Precizare pe marginea lucrărilor din str. Mitr. G. Bănulescu-Bodoni


Termoelectrica s-a sesizat pe marginea cazului raportat pe o rețea de socializare, în privința lucrărilor efectuate pe str. Mitr. G. Bănulescu-Bodoni.


Precizăm faptul că, în această zonă sunt efectuate lucrări de montare a cca 270 metri de conducte termice, DN 200 mm, necesare pentru montarea unei Stații noi de Pompare.

Lucrările sunt efectuate în baza unui permis eliberat de Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație, pentru perioada – 04 august – 10 septembrie curent, de către un antreprenor contractat de Termoelectrica.

Mai mulți responsabili de la Termoelectrica au mers la fața locului pentru a verifica șantierul, iar dacă vor fi identificate neconformități, acestea vor fi înlăturate imediat, iar responsabilul de lucrări va fi sancționat.

Totodată, precizăm faptul că, în zona de executare a lucrărilor antreprenorul a demontat pavajul, iar la final acesta va fi montat înapoi. În cazul în care vor fi distruse anumite porțiuni de trotuar sau alte bunuri, antreprenorul are obligația de a le restabili.

Termoelectrica regretă situația creată și își cere scuze pentru disconfortul creat!
239390081_865865780715564_8265352745953439173_n

Monitorizarea lucrărilor de la CET Sursa I


Directorul General al Termoelectrica, Veaceslav ENI, a inspectat  proiectele de modernizare, reparație capitală și pregătire a utilajului termoenergetic pentru perioada rece a anului de la CET  Sursa I.

Pentru noi este important să finalizăm toate proiectele demarate în termenii stabiliți și să asigurăm continuitatea producerii energiei electrice și termice și îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare prestate” a menționat Veaceslav ENI, Directorul General al Termoelectrica.

Pentru început au fost monitorizate lucrările de înlocuire a țevilor ecranelor din spate ale Cazanelor energetice nr. 1 și nr. 3 – efectuate în proporție de peste  60% și respectiv 30%.

Această reabilitare va permite majorarea eficienței de funcționare a cazanelor și reducerea riscului de  avariere ce ține de apariția unor eventuale fisuri ale țevilor.

Directorul General a examinat și etapa la care se află lucrările de reparație curentă a turbogeneratoarelor și revizia tehnică a lagărelor turbinelor. Aceste reabilitări vor determina creșterea fiabilității procesului de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.

O altă lucrare importantă reprezintă și înlocuirea degazorului blocului energetic nr. 3, efectuată în proporție de peste 70%. Această modernizare va genera economii de circa 4,2 mln lei anual datorită funcționării la parametrii nominali ai degazorului.

În proces de înlocuire sunt și trei pompe de circulație a apei pentru răcirea hidrogenului din generatoarele electrice de la blocurile energetice nr. 1 și nr. 3, care au activat timp peste 40 ani. Noile echipamente vor permite diminuarea consumului de energie electrică cu cca 20% și creșterea fiabilității.

Programul de reparație de la CET Sursa I urmează să fie finalizat până la mijlocul lunii septembrie curent, cu excepția blocului energetic nr.3, care va fi reabilitat până la finele lunii octombrie, fără  a afecta procesul de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.
IMG_4509

Termoelectrica a încheiat un parteneriat de colaborare cu Green City Lab Moldova


Termoelectrica în parteneriat cu Green City Lab Moldova (Proiectul PNUD Moldova ”Orașe verzi durabile pentru Moldova”) va implementa un proiect de eficiență energetică ce constă în dotarea unui bloc locativ cu Punct Termic Individual (PTI) și Distribuție pe Orizontală – sistem cunoscut ca și Încălzire Centralizată Autonomă.

Scopul proiectului este creșterea confortului consumatorilor prin modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde menajere (ACM) din clădire.

Un contract de colaborare în acest sens a fost încheiat de către Directorul General al Termoelectrica S.A., Veaceslav ENI, Directorul Executiv al Green City Lab Moldova, Victor PARLICOV, și Administratorul A.C.C. nr. 51/417, Ion URSU.

Prin acest parteneriat ne propunem să demonstrăm încă o dată eficiența Soluției Încălzire Centralizată Autonomă și să promovăm în rândul la cât mai mulți consumatori  beneficiile pe care le oferă noul sistem de termoficare”, a declarat Veaceslav ENI, Director General, Termoelectrica.

Prin acest proiect vrem să demonstrăm că investițiile în distribuția orizontală a căldurii în blocurile multietajate din Chișinău sunt nu doar eficiente din punct de vedere energetic, dar și fezabile din punct de vedere financiar – costurile totale pentru consumatori trebuie să fie mai mici decât până la implementarea proiectului!”, a conchis Victor PARLICOV, Directorul Executiv al Green City Lab Moldova.

În urma implementării acestui proiect, consumatorii din str. Pandurilor, 62V vor beneficia de servicii moderne de termoficare centralizată cu multiple avantaje:

încălzire și apă caldă non-stop;

contor propriu la căldură și apă caldă;

independență în conectarea/deconectarea căldurii în propria locuință;

posibilitatea de reglare a temperaturii în funcție de necesitate;

economii la consum de cca 15-30%.

Potrivit parteneriatului, Termoelectrica își asumă elaborarea proiectului tehnic, montarea și punerea în funcțiune a unui PTI pentru încălzire și prepararea ACM, instalarea contoarelor pentru consumul de energie termică și ACM și montarea coloanelor de energie termică și ACM în casa scării.

De cealaltă parte, Green City Lab își asumă cheltuielile ce țin de executarea lucrărilor de construcție/reconstrucție a sistemului intern de distribuție al agentului termic și ACM din fiecare apartament și interconectarea acestora la coloanele de distribuție din casa scării. Costurile lucrărilor date vor fi acoperite  din surse financiare ale Proiectului PNUD Moldova ”Orașe verzi durabile pentru Moldova” (OVDM), printr-un contract de tip ESCO.

Lucrările urmează a fi elaborate și finalizate până la începerea sezonului rece.

Până în prezent, 57 de blocuri locative beneficiază de Încălzire Centralizată Autonomă.

Green City Lab Moldova în prezent implementează trei proiecte demonstrative, finanțate de Proiectul PNUD ”Orașe verzi durabile pentru Moldova”:

– Eficiența energetică în clădiri multietajate, în parteneriat cu S.A. Termoelectrica;

– Generarea distribuită a energiei electrice regenerabile (apelul de proiect îl puteți găsi la https://greencity.md/invitatie-de-exprimare-a-interesului/);

– Colectarea sticlelor de plastic prin intermediul automatelor pentru recuperarea PET-urilor.

 
Rețele termice Meșterul Manole

Servicii de termoficare mai fiabile pentru cca 75.000 consumatori


Termoelectrica reabilitează capital cca 900 metri de conducte termice primare, DN 800 mm, din str. Meșterul Manole.

Această investiție va permite îmbunătățirea serviciilor de termoficare pentru cca 75.000 consumatori din sectoarele Ciocana și Râșcani, ce sunt alimentați prin acest tronson, și reducerea pierderilor de energie termică din rețea.

În primele două etape au fost înlocuite cca 500 metri de conducte termice, iar în cea de-a treia etapă urmează să fie montate alte cca 400 metri de conducte termice.

Pentru a beneficia de apă caldă pe toată perioada lucrărilor, circa 80 blocuri locative din regiune au fost conectate provizoriu prin altă schemă tehnologică.

Investițiile în modernizarea sistemului de distribuție reprezintă o prioritate pentru noi și în acest an, fiind desfășurate lucrări de reparație capitală  a cca 13 km de conducte termice, ceea ce va îmbunătăți substanțial eficiența sistemului și calitatea serviciilor prestate”, declară Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Modernizarea dată face parte din planul de investiții al Termoelectrica pentru anul 2021, aprobat de ANRE, și va fi finalizată până la începutul lunii septembrie.

 
Reactie Termoelectrica

Precizare privind incidentul rutier din sect. Buiucani


Termoelectrica vine cu mai multe precizări în legătură cu incidentul produs pe str. Paris, unde un șofer de microbuz a ignorat indicatoarele rutiere de avertizare și a ajuns blocat în

șantierul unde se execută lucrări de reparație capitală a rețelelor termice.

Menționăm faptul că, zona de lucru este îngrădită, fiind dotată cu panouri, plasă şi cu semne de circulație, conform normelor în vigoare, care informează despre faptul că  traficul este sistat  în zonă în legătură cu executarea lucrărilor de reparația capitală a rețelelor termice.

Reabilitarea rețelei termice din strada Paris are loc baza unei autorizații eliberate de Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație, pentru perioada 6-16 august curent.

În regiune, se modernizează capital circa 700 metri de conducte termice  DN 150 mm.

Organele competente au intervenit prompt, iar șoferul a fost sancționat conform legislației în vigoare.

Termoelectrica regretă incidentul produs și recomandă șoferilor și pietonilor să respecte regulile de semnalizare rutieră.
IMG_2146

Modernizări la CET Sursa I: Se instalează trei pompe noi și un degazor


Echipa Termoelectrica execută ample lucrări de modernizare și mentenanță a utilajului termotehnic implicat în procesul de producere a energiei termice și electrice în regim de cogenerare, de la CET Sursa I.

Sunt în plină desfășurare multiple activități ce țin de înlocuirea numeroaselor echipamente de forță,  ceea ce va permite îmbunătățirea eficienței operaționale, majorarea randamentului instalațiilor de producere, precum și majorarea fiabilității de producere a energiei electrice în regim de cogenerare.

Pe agenda priorităților noastre, la fel ca și în anii precedenți, se regăsește reabilitarea infrastructurii de producere, modernizări absolut necesare, deoarece, acestea se materializează în beneficii directe pentru consumatori – prin asigurarea continuității furnizării neîntrerupte și îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare prestate”, menționează Veaceslav ENI, directorul general Termoelectrica.

Principalele activități:

Înlocuirea degazorului blocului energetic nr. 3;

Au fost inițiate activitățile ce țin de dezasamblarea utilajului ce a fost exploatat timp de 41 ani. Noul degazor a fost achiziționat și este pregătit pentru montare.

Beneficii: Îmbunătățirea parametrilor tehnici de funcționare nominală, majorarea termenului de exploatare a degazorului cu 20 ani. Economii de circa 4,2 mln anual datorită funcționării la parametrii nominali a degazorului.

Schimbarea a trei pompe de circulație a apei pentru răcirea hidrogenului din generatoarele electrice;

Sunt în proces de demontare componentele pompelor de  circulație a apei pentru răcirea hidrogenului din generatoarele electrice de la blocurile energetice nr. 1 și nr. 3, care au activat timp de 45 și respectiv 41 de ani. Noile echipamente au fost achiziționate și sunt gata pentru a fi instalate.

Beneficii: Creșterea fiabilității funcționării blocurilor energetice nr.1 și nr.3. Economii de cca 20% la consumul de energie electrică a noului echipament.

Schimbarea ecranelor din spatele Cazanelor energetice nr. 1 și nr. 3;

Patru echipe formate din peste 20 de muncitori calificați activează în două schimburi pentru a înlocui elementele suprafețelor de transfer de căldură din interiorul cazanelor.

Beneficii: Majorarea eficienței de funcționare a cazanelor și asigurarea funcționării neîntrerupte a blocurilor energetice reducând riscul apariției fisurilor.

Modernizarea a 14 celule de 6 kV;

Necesitatea efectuării acestei lucrării a fost determinată de gradul de uzură ridicat al instalațiilor electrice și termenul exploatare depășit.

Beneficii: Noile instalații vor permite funcționarea mai fiabilă a pompelor de rețea, responsabile de furnizarea continuă și fără întrerupere a agentului termic.

Alte lucrări curente:

Reparația curentă a turbogeneratoarelor și revizia tehnică a lagărelor;

Beneficii: Creșterea fiabilității procesului de producere a energiei termice și electrice.

Schimbarea vanei DN1000 la ПСГ-2 a blocului energetic nr.1

Beneficii: Îmbunătățirea procesului de funcționare a blocului energetic.

Curățarea filtrelor și aplicarea protecției anticorozive

Beneficii: Majorarea indicilor de funcționare a filtrelor și sporirea calității  procesului  de curățire a apei.

Programul de reparație de la CET Sursa I urmează să fie finalizat până la mijlocul lunii septembrie.

 
3

Directorul General Veaceslav ENI a participat la ședința Consiliului Municipal Chișinău


Directorul General al Termoelectrica, Veaceslav ENI,  a participat marți la ședința Consiliului Municipal, unde a venit cu mai multe clarificări referitor la contractul de modernizare a Blocului energetic nr.1 și la proiectul de modernizare a blocului energetic nr.2 de la CET Sursa I.

Veaceslav ENI a menționat faptul că, necesitatea modernizării blocurilor energetice la Sursa I este argumentată de expirarea termenului de exploatare inofensivă a acestora, iar procedurile de licitație privind modernizarea blocului energetic nr.1 au fost efectuate cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Termoelectrica având conturile blocate, în lipsă  de surse financiare necesare pentru a efectua o asemenea investiție, a identificat o soluție ce a fost propusă Guvernului. Pentru prima data noi am implementat un proiect de tip ESCO, ce prevedea investiția, conform caietului de sarcini, din contul investitorului cu achitarea costului de către noi pe perioada termenului de recuperare a investiției, care, conform studiului de fezabilitate, era de 5-5,5 ani După negocierile cu companiile producătoare de astfel de echipamente, nimeni nu s-a oferit să investească din resurse proprii, ca mai apoi să își recupereze banii, în afară de compania care a câștigat licitația și a realizat proiectul.

În cadrul intervenției sale, Directorul General al Termoelectrica a reiterat că, proiectul de modernizare a blocului energetic nr.2 a fost inclus în proiectul PIESACET II, elaborat în baza studiului de fezabilitate, cu suportul Băncii Mondiale.

Dacă în anul 2020 Blocul energetic nr. 1 nu era pus în funcțiune ducea la micșorarea ponderii de energie electrică produsă cu cca 30%, în anul 2021 rămâneam fără blocul nr.2, iar în anul următor fără nr.3. Exista riscul ca Republica Moldova să rămână fără surse de producere a energiei electrice în cogenerare, ceea ce atenta nemijlocit la securitatea energetică a statului.”

În ceea ce ține de speculațiile precum că, aceste investiții vor conduce la o eventuală majorare a tarifului la energia termică livrată consumatorilor, Directorul General al Termoelectric a dezmințit informațiile:

Pe 7 iulie, ne-am adresat la ANRE unde, conform metodologiei, am prezentat proiectul calcului tarifului la energia electrică produsă și la energia termică. Respectiv, vorbim de micșorarea tarifului.”          

La final, Veaceslav ENI a precizat faptul că, toate investițiile efectuate de Termoelectrica din 2015 au dus la economii, eficientizare energetică și nu au admis majorarea tarifului, totodată, în această perioadă reușindu-se achitarea aproximativ a unui miliard de lei din datoria istorică la consumul de gaze naturale.

Intervenția Directorului General al Termoelectrica, Veaceslav ENI, poate fi urmărită în intervalul de timp: 6.32 – 6.51  – https://chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=34747&t=/Presa/Comunicate-de-presa/edinta-Consiliului-municipal-Chiinau-VIDEO .

 
Reactie Termoelectrica

Termoelectrica solicită retragerea și dezmințirea unor informații false


Termoelectrica dezminte informațiile apărute pe portalul de știri www.timpul.md și preluate de alte surse media, ce fac referire la modernizarea Blocului energetic nr.1 și proiectul de modernizare a Blocului nr.2.

Articolul conține afirmații inventate și neîntemeiate, autorul încercând astfel să discrediteze instituția și să lezeze onoarea și reputația companiei Termoelectrica și a partenerilor de dezvoltare.

Regretăm faptul că autorul anonim al materialului a recurs la publicarea unor informații false și acuzații nefondate în loc să solicite informaţie oficială de la instituție, într-o manieră corectă și profesionistă.

Pe această cale, Termoelectrica solicită retragerea imediată a articolului cu conținut absolut incorect și denigratoriu, rezervându-și dreptul de sesizare a organelor abilitate de drept în scopul stabilirii și pedepsirii persoanelor culpabile, precum și încasării prejudiciilor materiale și morale cauzate.
IMG_3125

Termoelectrica racordează la sistemul centralizat de termoficare Grădina Botanică


Instituția Publică Grădina Botanică Națională (Institut) va beneficia de servicii de termoficare centralizate prestate de Termoelectrica, după o pauză de 20 de ani.

În acest sens, miercuri, 21 iulie 2021, a fost încheiat un contract de parteneriat privind reconectarea complexului de sere și a blocului de laboratoare la servicii centralizate de încălzire și preparare a apei calde menajere.

Acordul a fost semnat de către directorul comercial al Termoelectrica, Victor PUIU, și directorul Instituției Publice Grădina Botanică (Institut), Ion ROȘCA.

Termoelectrica va pune la dispoziția Grădinii Botanice servicii de termoficare de calitate înaltă, care să contribuie la păstrarea și cultivarea colecțiilor de plante valoroase pe care le deține instituția, precum și la asigurarea confortului pentru angajați, în perioada rece a anului”, a menționat Victor PUIU, directorul comercial al Termoelectrica.

Datorită colaborării cu Termoelectrica vom reuși să creăm condițiile necesare pentru dezvoltarea și mărirea colecției noastre de plante tropicale și subtropicale, care este în prezent formată din peste 3000 de taxoni”, a reiterat Ion ROȘCA, directorul Instituției Publice Grădina Botanică (Institut).

Potrivit parteneriatului, Termoelectrica își asumă investițiile ce țin de proiectarea și instalarea unui Punct Termic Individual (PTI) și a rețelelor termice exterioare, lucrări ce urmează să fie executate până la 1 decembrie.

De cealaltă parte, Instituția Publică Grădina Botanică Națională (Institut) va asigura funcționarea fiabilă a sistemului intern de distribuție a energiei termice și a apei calde.

Până în prezent, Institutul beneficia de încălzire și apă caldă de la două cazane pe gaze naturale proprii, nefiabile din punct de vedere tehnic și costisitoare la întreținere.

Datorită racordării la sistemul centralizat de termoficare, mentenanța PTI-ului va fi asigurată non-stop și gratuit de echipa Termoelectrica. Totodată, noua metodă de încălzire, pe lângă faptul că va oferi independență totală în consum, este mai prietenoasă cu mediul, întrucât se exclude factorul de poluare prin arderea gazelor naturale la locul de consum, cum e în cazul sistemelor individuale de încălzire.

 

 
Bd-ul Decebal2

Au fost finalizate lucrările de modernizare a rețelelor termice în 6 locații


Echipa Termoelectrica a finalizat cu succes o parte din lucrările de modernizare a mai multor tronsoane de conducte termice, planificate pentru această vară.

Până acum au fost montate cca 3000 metri de conducte termice, cu diametrul nominal cuprins între 70 și 800 mm, și finalizate lucrările de asfaltare pe o suprafață de cca 1300 m2 pe următoarele străzi: bd-ul Decebal, str. Ion Vasilenco, str. București, str. M. Viteazul, str. Calea Ieșilor (2 tronsoane). 

Momentan se lucrează pe alte 10 tronsoane din toate sectoarele capitalei.

Modernizarea infrastructurii termoenergetice înseamnă creșterea calității vieții tuturor locuitorilor capitalei. De aceea, vom  continua să completăm lista lucrărilor în desfășurare cu altele noi, pe care le vom duce la bun sfârșit până la începerea sezonului rece, astfel încât să fim gata să prestăm servicii de termoficare îmbunătățite către consumatori”, precizează Veaceslav ENI, directorul general Termoelectrica.

Conform Planului de Investiții pentru anul 2021, Termoelectrica va moderniza cca 13000 metri de conducte termice.

 
Dionisie Trifan

„Vreau să aduc un aport benefic sistemului nostru energetic”


Dionisie Trifan face parte din aripa tânără a inginerilor de la Termoelectrica.
La ai săi 25 ani, ocupă funcția de șef schimb la Centrala Termică Vest.
„M-am angajat la Termoelectrica încă de pe băncile facultății, când studiam ingineria în termoenergetică. Aici este un colectiv prietenos, săritor la nevoie, cu un bagaj imens de cunoștințe”.
Dionisie își împărtășește experiența de membru al echipei Termoelectrica în cadrul unei noi ediții din seria de reportaje „În culisele energiei”.
retele termice Isanos

Peste 1000 metri de conducte termice din sect. Râșcani, în proces de modernizare


Termoelectrica continuă programul de modernizare a rețelelor termice din întreg mun. Chișinău.

Lucrări de montare a peste 1000 metri de conducte termice preizolate, DN 100 și 250 mm, au loc în sect. Râșcani, pe străzile Magda Isanos și Vasile Badiu.

Obiectivul principal al investiției: creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de transport și distribuție a energiei termice din mun. Chișinău.

Benefiiciile proiectului: furnizarea mai fiabilă a serviciilor de termoficare pentru cca 4000 locuitori din regiune, reducerea pierderilor, accesul la servicii publice de calitate.

Segmentele de rețele termice înlocuite au un termen de exploatare ce depășește 28 ani.

Lucrările vor fi finalizate în termen de 30 zile. Pe parcursul lunii august 2021, în sect. Râșcani vor fi reabilitate suplimentar alte tronsoane de conducte termice din străzile Kiev și Cucorilor, cu o lungime totală de 700 m.

 

 
1300

Peste 23000 de consultații telefonice oferite în șase luni


În prima jumătate a anului 2021, operatorii Centrului de Apel al Termoelectrica au oferit peste 23000 de consultații telefonice.

Potrivit unui raport al Serviciului Relații cu Consumatorii din cadrul întreprinderii, circa 50% dintre apeluri au fost preluate în mai puțin de 15 secunde.

În medie, zilnic au fost oferite circa 150 de consultații. Cele mai multe adresări țin de: modalități de achitare a facturii, restanțe și datorii, transmiterea indicilor contorului, intervenții și lucrări, precum și informații suplimentare despre Soluția Încălzire Centralizată Autonomă.

Suntem preocupați constant de îmbunătățirea serviciilor prestate și asigurarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii serviciilor noastre, pentru a le oferi o experiență cât mai plăcută atunci când interacționează cu Termoelectrica”, declară Veaceslav ENI, directorul general Termoelectrica.

Centrul de Apel al Termoelectrica este disponibil non-stop la numerele de telefon 1300 și 022 447 447. Consultanță și suport de la distanță sunt oferite, de asemenea, și prin intermediul următoarelor canale de comunicare:

 • Site-ul oficial al Termoelectrica S.A. – www.termoelectrica.md;
 • Pagina de Facebook a companiei – Termoelectrica S.A.;
 • Aplicația Viber: 069-444-144 (disponibil pentru text, imagini foto și video) pentru raportarea problemelor tehnice.

În această perioadă, activitatea Centrului Comercial de deservire și relații cu consumatorii se desfășoară într-un regim special, de luni-vineri, între orele 07:30-16:00, cu pauză masă: 12:00-12:30.
cristian midoni

„Aici suntem în continuă dezvoltare”


Proiectul aniversar „În culisele energiei”, lansat cu prilejul împlinirii a șase de activitate a companiei Termoelectrica, îl prezintă pe Cristian Midoni, colegul nostru de la Serviciul Rețele Termice.

Înainte de a se alătura echipei noastre, Cristian a activat cinci ani în calitate de pompier. Ce l-a determinat să renunțe la această profesie și să devină inginer, ne povestește chiar el.

„Termoelectrica mi-a oferit oportunitatea de a face o schimbare, de învăța ceva nou. Aici suntem în continuă dezvoltare”, Cristian Midoni, inginer, Secția Rețele Termice, Botanica.

 
Termoelectrica

Modernizarea rețelei termice ce alimentează cu servicii de termoficare liceul „Gheorghe Asachi”


Termoelectrica a reabilitat capital rețeaua termică ce alimentează cu încălzire și apă caldă liceul Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi”, din centrul capitalei.

În total au fost modernizate cca 200 metri de conducte termice, DN 80 și 70 mm.

Investiția dată va permite îmbunătățirea calității și continuității furnizării energiei termice.

Prin acest proiect de reabilitare a rețelei termice vom reuși să asigurăm fiabilitatea serviciilor de termoficare prestate elevilor și profesorilor de la liceul Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi””, menționează Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Au fost finalizate lucrările de montare a noilor conducte, iar în următoarele zile va avea loc asfaltarea zonei de lucru.

Această modernizare a fost realizată conform Planului de investiții al Termoelectrica pentru anul 2021.

 
IMG_5724

„Termoelectrica este, în primul rând, despre oameni și pentru oameni”


Încă de la fondare, Termoelectrica și-a asumat misiunea de a avea grijă de fiecare consumator.

Pornind de la aceasta abordare, instalăm Puncte Termice Individuale (PTI) pentru a oferi un confort sporit consumatorilor, dar și un control mai bun al consumului de energie termică.

Alexandru Camila este inginer electronist, ce asigură buna funcționare a Punctelor Termice Individuale.

„Îmi place să monitorizez aceste instalații de la distanță și să văd că totul merge ca ceasul. Însă, experiența se dobândește mergând pe teren, nu la birou. În meseria mea trebuie să fii atent la detalii și perfecționist.”

Urmăriți povestea lui Alexandru în cadrul celui de-al treilea episod din seria reportajelor „În culisele energiei”.

 
Fotoram.io

Termoelectrica, premiată cu două distincții importante la Gala Businessului Moldovenesc


Termoelectrica a fost premiată la Gala Businessului Moldovenesc cu două distincții valoroase: Mercuriul de Aur la nominalizarea „Contribuție importantă la dezvoltarea durabilă” și statueta Zeița Calității, pentru realizări în domeniul calității, în cadrul concursurilor „Marca Comercială a anului 2020” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor” pentru anul 2020.

Premiile au fost înmânate vineri, 25 iunie, Directorului General al Termoelectrica, Veaceslav ENI.

„Termoelectrica este premiată al cincilea an consecutiv în cadrul Galei Businessului Moldovenesc, iar în acest an am obținut cele mai importante distincții în cadrul ambelor concursuri, ceea ce denotă faptul că, eforturile şi implicarea echipei Termoelectrica în modernizarea serviciilor de termoficare prestate consumatorilor sunt apreciate”, a declarat Veaceslav ENI, Directorul General al Termoelectrica.

Nominalizarea „Contribuție importantă la dezvoltarea durabilă” are drept scop evidențierea mărcilor care promovează procese de producție responsabile de mediu, produse și servicii care permit atingerea accelerată a obiectivelor de dezvoltare durabilă, iar premiul „Zeița Calității” apreciază realizările companiei în domeniul managementului calității.

Gala Businessului Moldovenesc se desfășoară anual sub egida Camerei de Comerț si Industrie din Republica Moldova, având drept obiectiv promovarea competitivității în rândul mărcilor comerciale.

Termoelectrica este principalul producător de energie electrică și termică în regim de cogenerare din țară și furnizor de energie termică din mun. Chișinău. Compania asigură cu servicii de termoficare peste 4400 de imobile și livrează în Sistemul Energetic Național circa 15% din consumul total de energie electrică al Republicii Moldova.

 

 
retea calea iesilor

Modernizarea rețelei termice din str. Calea Ieșilor: Intervenție complexă sub carosabil


Circa 45.000 de consumatori din sect. Buiucani vor beneficia de servicii de termoficare mai fiabile în perioada rece a anului.

Se datorează lucrărilor de modernizare a 230 metri de conducte termice, DN 600 mm,  din str. Calea Ieșilor, regiunea Centrului Comercial „Zorile”, care sunt la etapa de finalizare.

Acest proiect este de o complexitate majoră, întrucât echipele de muncitori au fost nevoiți să efectueze multiple operațiuni într-un spațiu restrâns, sub carosabil, fără a admite suspendarea traficului rutier.

Toți consumatorii au rămas conectați la agent termic pentru prepararea apei calde, pe toată perioada lucrărilor, aceștia fiind alimentați printr-o schemă de tip revers.

În cadrul modernizării tronsonului termic au fost antrenate mai multe echipe formate din circa 20 de specialiști și muncitori calificați, pentru a realiza lucrările într-un termen cât mai restrâns și a pune în funcțiune rețeaua termică reabilitată, care alimentează o mare parte dintre locuitorii din zona de vest a orașului.

Lucrările de asfaltare și amenajare a teritoriului vor fi finalizate până la sfârșitul lunii iunie.
visa1

O nouă modalitate de plată online a facturii Infobon


Centrul de Calcul Infobon în colaborare cu Termoelectrica pune la dispoziția consumatorilor o nouă modalitate de achitare online a facturilor emise pentru serviciile locativ – comunale (energie termică, servicii de administrare, transportarea deșeurilor etc.).

Acum, efectuarea plăților poate fi efectuată cu orice card bancar VISA sau Mastercard valabil, emis în țară sau peste hotare, prin simpla accesare a website-ului www.infobon.md, secțiunea „Achită online”.

Beneficii pentru consumatori:

– disponibilitate 24/24, indiferent de locație;

timp minim alocat efectuării plății;

– platformă sigură de plăți online;

– poate fi utilizat orice card bancar VISA sau Mastercard valabil, emis în țară sau peste hotare.

Etape de utilizare:

Accesarea secțiunii „Achită online” de pe site-ul www.infobon.md;

Introducerea codului ID al facturii;

Afișarea, completarea și verificarea detaliilor tranzacției:

 1. Codul ID al facturii;
 2. Tipul serviciului;
 3. Suma spre plată;
 4. Numărul contorului, Indicii precedenți și indicii curenți ai contorului.

Corectitudinea datelor urmează să fie confirmată prin apăsarea butonului „Validare”.

Ulterior, consumatorul va fi redirecționat către o secțiune web securizată de pe serverul băncii pentru efectuarea plății.

Atât pentru persoanele fizice cât și juridice, utilizatori ai Contului meu online Infobon,  noul serviciu vine la pachet cu multiple avantaje, întrucât acesta poate fi accesat mult mai simplu, nemaifiind necesară introducerea ID-ului facturii, care este inclus în sistem automat.

Tot în ,,Contul meu Infobon” consumatorul are posibilitatea recepționării facturii electronice, evidența/istoricul facturilor și consumului, transmiterea indicilor contorului etc.

Documentele de plată emise de către Infobon mai pot fi achitate, online:  prin sistemele de Internet Banking și/sau aplicațiile mobile ale băncilor comerciale, prin intermediul paginilor web: paynet.mdwww.oplata.md,  www.bpay.md și www.myrunpay.md, cât și  în numerar: la oricare dintre ghișeele băncilor comerciale și altor instituții de încasare a plăților din țară precum: BC “FinComBank” SA, BC ”Victoriabank” SA, BC ”Energbank” SA, BC ”Moldindconbank” SA, BC ”Moldova-Agroindbank” SA,  BC ”Eurocreditbank” SA, ÎS „Poşta Moldovei” SA , la terminalele QIWI și MMPS/BPAY, precum și la Centrul Comercial de deservire și relații cu consumatorii al Termoelectrica.
67468090_2340287999339687_4900935474354323456_n

„Cea mai mare satisfacție a mea este atunci când consumatorii pleacă mulțumiți și cu zâmbetul de buze”


Punem în centrul acțiunilor noastre consumatorul! Acesta este obiectivul care stă la baza activității celor cca 1800 de angajați din cadrul întreprinderii Termoelectrica.

O punte de legătură dintre companie și beneficiarii serviciilor prestate reprezintă colegii din cadrul Centrului Comercial de deservire și relații cu consumatorii.

Aici activează și Aliona Lupu, în calitate de jurisconsult. Misiunea ei este să ofere suport consumatorilor pe aspecte ce țin de contractare și facturare.

„Oamenii care pășesc pragul companiei noastre vin cu speranța de a-i ajuta, de a le oferi suport în rezolvarea problemelor cu care se confruntă, iar datoria noastră este să nu îi dezamăgim.”

Continuăm campania „În culisele energiei” împreună cu Aliona, pe care vă invităm să o cunoașteți în materialul video de mai jos.
retele Sarmizegetusa

Modernizarea infrastructurii de distribuție din str. Sarmizegetusa


Termoelectrica anunță demararea lucrărilor de modernizare a unui tronson de conducte termice, DN 250 mm, din str. Sarmizegetusa.

O echipă formată din 7 specialiști sunt implicați în activități de descoperire a traseului termic și demontare a 260 metri de conducte termice exploatate peste 40 ani.

În paralel au fost inițiate lucrările de montare a conductelor termice noi.

După finalizarea acestei lucrări, cca 5500 de consumatori din str. Sarmizegetusa se vor putea bucura de servicii de termoficare mai bune, prin creșterea siguranței în alimentarea cu energie termică.

Principalul obiectiv urmărit prin această modernizare este îmbunătățirea indicatorilor de  calitate a serviciului de distribuție a energiei termice și creșterea gradului de satisfacție a consumatorilor din regiune”, precizează Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Modernizarea rețelei termice din str. Sarmizegetusa urmează să fie finalizată în prima jumătate a lunii iulie curent.

 
200120527_514053209643545_7410345402336560837_n

„Termoelectrica înseamnă echipă, calitate și modernizare”


Cu ocazia aniversării a 6 ani de activitate a companiei Termoelectrica, dăm start campaniei „În culisele energiei”, prin care ne propunem să vă prezentăm o parte dintre colegii noștri, tineri specialiști, dedicați activității lor.

Faceți cunoștință cu Sandu Mîțu, inginer din cadrul Laboratorului de Control al Metalelor.

S-a alăturat echipei Termoelectrica acum doi ani, imediat după absolvirea Facultății de Energetică și Inginerie Electrică.

Am vrut să-mi construiesc o carieră de succes în cadrul unei companii energetice puternice, cu o echipă de profesioniști, de la care să am ce învăța nou.”

La Termoelectrica și-a format o bază solidă de cunoștințe și abilități, motiv pentru care este recunoscător colegilor care au fost alături de el și l-au ghidat la început de drum.

Urmăriți  istoria de succes a lui Sandu în materialul video de mai jos.

 

 
Mesaj DG

Mesajul Directorului General, cu ocazia aniversării a 6 ani de activitate a Termoelectrica


 

Stimați colegi,

Vă transmit sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia aniversării a şase ani de activitate a companiei Termoelectrica!

Provocările cu care ne-am confruntat, pe parcursul acestor ani, ne-au determinat să reorganizăm activitatea Societății, să consolidăm echipa și să punem accent pe interesele consumatorului!

Alături de colectivul nostru unit,  format din profesioniști, cu valori multidimensionale, am obținut rezultate remarcabile!

De asemenea, exprim înalta considerațiune partenerilor de dezvoltare, cu suportul cărora a fost implementat cu succes primul Proiect de Îmbunătățire a Eficienței SACET, fiind atinse obiectivele de livrare a apei calde în regim non-stop și asigurare a confortului termic consumatorilor.

Rezultatele frumoase se datorează implicării personale a fiecărui membru al echipei, care munceşte și se dedică non-stop, aşa cum e şi în procesul de producere a energiei.

Vă mulţumesc pentru devotamentul şi profesionalismul de care daţi dovadă, zi de zi, în asigurarea locuitorilor mun. Chişinău cu servicii energetice de calitate.

La mulţi ani, colegi,

La mulţi ani, Termoelectrica!

 

Cu deosebită consideraţie,                                      

Director General, Termoelectrica S.A.                                                                                                       

Veaceslav ENI
retele termice Vasilenco

Lucrări complexe de modernizare a rețelei termice supraterane din str. Ion Vasilenco


Peste 350 metri de conducte termice supraterane, DN 250mm, din str. Ion Vasilenco, sunt în proces de modernizare.

Aceasta este una dintre cele mai complexe lucrări din sect. Centru al capitalei, din cauza zonei de lucru greu accesibile, ce se află pe un teren abrupt, în pantă, pe albia râulețului Malina Mică.

Inițial au fost demontate conductele și elementele constructive, ce datează din anul 1989, demarând ulterior reconstrucția în totalitate a rețelei termice.

Până în prezent au fost efectuate circa 60% din lucrări.

Modernizarea rețelelor termice reprezintă o prioritate pentru Termoelectrica, pentru a crește nivelul de confort și siguranță oferit consumatorilor noștri”, susține Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Tronsonul termic dat are o importanță deosebită pentru personalul și pacienții Spitalului Clinic Municipal nr.1, asigurându-i cu energie termică pentru apă caldă și încălzire tot anul împrejur, totodată fiind și un tronson de rezervă cca 5.000 consumatori din sect. Centru și Botanica.

Modernizarea rețelei termice supraterane din str. Ion Vasilenco urmează să fie finalizată până la 10 iulie curent.
IMG_0983

Echipa „Generare”, campioană la minifotbal în cadrul Spartachiadei Termoelectrica 2021


Echipa de minifotbal „Generare” a devenit câștigătoarea locului întâi în cadrul Spartachiadei Termoelectrica 2021.

Învingătorii au jucat cinci meciuri a câte două reprize, cu alte şase echipe (Electricienii, Dezvoltare, Serviciul Comercial, Administrația, SPOM).

La sfârșitul competiției, toți participanții au fost felicitați de către Directorul General al Termoelectrica, Veaceslav ENI, și președintele Comitetului Sindical, Alexandr DREBOT, oferind câștigătorilor diplome și cupe „Spartachiada Termoelectrica 2021”.

Echipele câștigătoare:
Locul I: Generare;
Locul II: Electricienii;
Locul III: Dezvoltare.

Totodată au fost oferite diplome pentru cei mai buni jucători:
Cel mai bun atacant – Cristian Todiraș;
Cel mai bun mijlocaș – Ion Corolevschi;
Cel mai bun portar – Ion Lupașcu;
Cel mai bun apărător- Igor Diaconu.
retele termice Decebal

Reparația capitală a unui tronson de conducte termice din bd-ul Decebal, la etapa finală


Modernizarea a 425 metri de conducte termice DN 800 mm,  din bd-ul Decebal, se află la etapa finală.

Momentan, se lucrează intens pe mai multe porțiuni unde au loc, concomitent, lucrări de montare a rețelei termice noi, de racordare a unui nou consumator, precum și lucrări de amenajare și pregătire pentru asfaltare.

Această investiție va îmbunătăți siguranța și calitatea serviciilor de livrare a energiei termice pentru cca 70.000 locuitori ai sect. Botanica și parțial Centru, care sunt alimentați prin acest tronson, în perioada rece a anului.

Conductele termice înlocuite au fost exploatate cca 40 ani.

Printre efectele pe termen lung ale acestei lucrări se numără: reducerea numărului de întreruperi din cauza avarierilor, diminuarea pierderilor de energie termică, dar totodată și creșterea livrărilor de energie termică produsă în cogenerare.

Prioritățile noastre sunt prestarea calitativă a serviciilor de termoficare consumatorilor și asigurarea funcționării infrastructurii într-un regim de siguranță, stabilitate și continuitate”, menționează Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Concomitent, în această zonă, sunt în plină desfășurare lucrările de modernizare a Stației de Pompare nr.4, unde sunt înlocuite pompele, motoarele, convertizoarele de frecvență și echipamentul termomecanic.

 
IMG_8771

Termoelectrica desfășoară Spartachiada internă


Zeci de angajaţi din cadrul companiei Termoelectrica participă la activitățile sportive din cadrul spartachiadei interne, ce se desfășoară după un an de pauză din cauza pandemiei.

Astăzi a avut loc competiţia la minifotbal, unde au jucat 6 echipe formate din 7 jucători fiecare.

Directorul General Veaceslav ENI a participat în calitate de jucător al echipei formate din reprezentanții administrației companiei.

Activitățile sportive desfășurate în cadrul companiei noastre contribuie nu doar la dezvoltarea și menținerea aptitudinilor fizice ale angajaților,  dar totodată  pun în valoare capacitatea de consolidare a spiritului de echipă”, a menționat Veaceslav ENI, directorul  general al Termoelectrica.

Competițiile desfășurate în cadrul Spartachiadei Termoelectrica sunt: șah, tenis de masă, tracțiuni la bară fixă, armwrestling, darts, minivolei, minifotbal, sărituri în lungime și flotări, cross, tragerea odgorului.

Spartachiada internă se desfășoară în perioada 3-21 iunie curent, având scopul de a promova un mod sănătos de viaţă şi dezvoltarea spiritului de echipă.
Termoelectrica retele

Termoelectrica reabilitează circa 10 km de conducte termice


Prestarea serviciilor de termoficare în condiții de siguranță și îmbunătățirea infrastructurii de producere a energiei electrice și termice și distribuție a energiei termice sunt obiectivele principale ale Termoelectrica, un rol important în realizarea acestora revenind investițiilor derulate de companie.

Astfel, până la mijlocul lunii septembrie sunt planificate lucrări de modernizare a 29 de tronsoane de conducte termice, cu o lungime totală de circa 10  km, și diametrul nominal cuprins între 50 mm – 900 mm.

Rezultatele investițiilor pe care le facem an de an în modernizarea infrastructurii se văd în calitatea serviciilor de termoficare oferite consumatorilor noștri, care crește de la an la an, în special asigurarea continuității alimentării cu energie termică și creșterea eficienței sistemului per ansamblu”, precizează Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Locațiile unde efectuăm în prezent lucrări de modernizare a rețelelor termice:

bd-ul Decebal: 425 m de conducte termice,  DN 800 mm. Perioada: 13 aprilie-14 iunie;

str. Ion Vasilenco: 360 m de conducte termice, DN 250 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: 13 mai – 10 iulie;

str. Meșterul Manole – str. Ginta Latină – str. Alecu Russo: 880 m de conducte termice, DN 800 mm. Perioada: 03 iunie – 01 august;

str. Sarmizegetusa: 260 m de conducte termice, DN 250 mm. Perioada: 29 mai -15 iulie;

str. Calea Ieșilor: 230 m de conducte termice, DN 600 mm. Perioada: 17 mai – 17 iunie;

str. București: 187 m de conducte termice, DN 80 și 70 mm. Perioada: 31 mai -12 iulie.

Locațiile unde urmează să efectuăm lucrări de modernizare a rețelelor termice:

Sectorul Botanica:

str. Sarmizegetusa: 483 m de conducte termice, DN 700 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: iunie-iulie;

str. Burebista: 440 m de conducte termice, DN 400 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: 14 iulie – 30 august;

bd-ul Dacia: 253 m de conducte termice, DN 200mm. Perioada estimativă a lucrărilor: 15 iulie – 28 august;

Str. Matei Millo: 192 m de conducte termice, DN 250 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: 20 iulie – 20 august.

Sectorul Buiucani:

str. Piața Unirii Principatelor: 138 m de conducte termice, DN 150 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: iunie-iulie;

str. Paris: 650 m de conducte termice, DN 150 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: iulie – august;

str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni: 270 m de conducte termice, DN 200 mm, în legătură cu construcția unei Stații de Pompare. Perioada estimativă a lucrărilor: iulie- august;

str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni: 3 m de conducte termice, DN 70 mm, în legătură cu racordarea unui bloc locativ. Perioada estimativă a lucrărilor: august;

str. Calea Ieșilor: 220 m de conducte termice, DN 150 mm. Perioada estimativă a lucrărilor:       2 august – 06 septembrie;

str. Calea Ieșilor: 790 m de conducte termice, DN 125 mm, în legătură cu racordarea Centrului de sport, cultură și agrement, pentru copii orfani și cei din familii defavorizate „NOIE”.  Perioada estimativă a lucrărilor: iunie- iulie;

str. Burebista (or. Durlești): 75 m de conducte termice, DN 200 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: iunie.

Sectorul Centru:

str. Tiraspol: 460 m de conducte termice, DN 400mm. Perioada estimativă a lucrărilor: iunie-iulie;

str. Columna: 538 m de conducte termice, DN 150 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: iulie –  august;

str. Mitropolit Varlaam: 290 m de conducte termice, DN 125 mm, și 94 m de conducte termice, DN 50 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: august;

str. Albișoara: 96 m de conducte termice, DN 900 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: 20 iunie-15 iulie.

Sectorul Ciocana:

str. Meșterul Manole, 3/3: 420 m de conducte termice, DN 800 mm și 22 m de conducte termice, DN 700 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: iulie- august.

Sectorul Râșcani:

str. Vasile Badiu: 850 m de conducte termice, DN 250 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: 21 iunie- 21 iulie;

str. Magda Isanos: 276 m de conducte termice, DN 100 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: iulie;

str. Cucorilor: 403 m de conducte termice, DN 250 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: august;

str. Kiev: 340 m de conducte termice, DN 100 mm. Perioada estimativă a lucrărilor: august;

str. Matei Basarab: 34 m de conducte termice, DN 80 mm, pentru conectarea unui nou bloc locativ. Perioada estimativă a lucrărilor: septembrie.

Locațiile unde am finalizat lucrările de modernizare a rețelelor termice:

str. Mihai Viteazul: 66 m de conducte termice, DN 125 mm, în legătură cu racordarea unui centru comercial multifuncțional. Lucrarea finalizată;

str. Calea Ieșilor: 110 metri de conducte termice, DN 500 mm. Lucrare finalizată.

Pentru a nu admite deconectarea de la serviciul de alimentare cu apă caldă, pe toată perioada lucrărilor, Termoelectrica a identificat soluții alternative de aprovizionare cu apă caldă menajeră, respectiv, doar în cazuri excepționale și pentru perioade scurte de timp vor fi deconectări. Consumatorii vizați de sistarea serviciului de livrare a apei calde vor fi informați prin anunțuri plasate la scara blocului, precum și pe site-ul întreprinderii – www.termoelectrica.md,  la rubrica „Defecțiuni. Deconectări planificate”.

Reabilitarea rețelelor termice este efectuată cu un grad înalt de profesionalism, iar  toate zonele de lucru sunt securizate.

Ne cerem scuze pentru incomoditățile create și oferim asigurări locuitorilor mun. Chișinău că vor fi întreprinse toate măsurile necesare pentru a minimaliza disconfortul din timpul lucrărilor și a efectua lucrările într-un termen cât mai restrâns.

 
IMG_5406-2

Termoelectrica, în vizită la copiii de la Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”


Ziua Internațională a Copilului a devenit mai frumoasă pentru micuții ce frecventează Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”, din mun. Chișinău.

Termoelectrica împreună cu Comitetul Sindical al întreprinderii a oferit un set de rechizite educaționale și echipamente sportive (mingi, cercuri, coarde) preșcolarilor și copiilor din clasele gimnaziale din cadrul acestei instituții. Totodată, micuții au avut parte și de surprize dulci.

Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” este frecventat de aproximativ 150 de copii.
Foto vizita (2)

Stațiile de Pompare nr.4, nr.6 și nr.22, în proces de modernizare


Modernizarea Stațiilor de Pompare (SP) nr.4, nr.6 și nr.22 este în plină desfășurare.

Au fost finalizate lucrările de demontare a echipamentelor termotehnice vechi, a conductelor termice și a pompelor, exploatate mai bine de 30 de ani.

La momentul actual, are loc evacuarea ultimelor utilaje dezasamblate și pregătirea spațiilor pentru montarea echipamentelor noi.

Pentru a se asigura de faptul că lucrările sunt efectuate conform graficului și că nu există întârzieri, Directorul General al Termoelectrica, Veaceslav ENI, însoțit de Directorul Tehnic, Alexandru LUPAN, a efectuat o vizită de lucru în teren.

Modernizarea  acestor trei SP ne va permite să îmbunătățim substanțial calitatea serviciilor de termoficare prestate celor peste 90 mii consumatori din sect. Botanica și parțial Centru și totodată să diminuăm cheltuielile de exploatare și întreținere a acestora”, a menționat Veaceslav ENI, în timpul vizitei.

Conform investițiilor planificate pentru acest an și aprobate de ANRE, la cele trei SP urmează să fie înlocuite pompele, motoarele, convertizoarele de frecvență și echipamentul aferent.

Lucrările urmează să fie finalizate până la începerea sezonului rece.
campanie 2021

Termoelectrica lansează campania anuală de recompensare a consumatorilor „Achiți iarna, fii răsplătit vara”


Consumatorii care nu au datorii la energia termică vor beneficia și în acest an de servicii gratuite de mentenanță a sistemului de termoficare din interiorul blocului. În acest sens, Termoelectrica lansează campania „Achiți iarna, fii răsplătit vara”, ediția anului 2021.

Sunt invitați să se înscrie în campanie toți administratorii de blocuri care nu înregistrează datorii la încălzire și apă caldă. Cererile pot fi scrise în formă liberă și transmise pe e-mail: cancelaria@termoelectrica.md sau la Centrul Comercial de deservire și relații cu consumatorii, din str. T. Vladimirescu, 6. Termenul de participare: 31 august 2021.

Prioritatea numărul unu pentru Termoelectrica sunt consumatorii, de aceea continuăm să fim alături de ei prin campaniile pe care le desfășurăm anual”, a menționat Veaceslav ENI, Directorul General al Termoelectrica.

Serviciile de spălare hidropneumatică și testarea la presiune a sistemelor interne sunt efectuate, de regulă, de către agenții economici licențiați în acest domeniu și pot costa până la 4000 lei, cheltuieli ce sunt suportate de către locatarii blocului.

Anul trecut, 20 de clădiri au beneficiat de lucrări gratuite de pregătire a sistemului ingineresc de termoficare.
IMG_4376

Viitorii specialiști în energetică, formați cu suportul Termoelectrica


Principalul producător de energie electrică și termică în cogenerare din țară, distribuitor și furnizor de energie termică din mun. Chișinău pune umărul la formarea viitorilor profesioniști în energetică, prin ajustarea procesului de studii conform necesităților sectorului energetic național, participarea în procesul de instruire a viitorilor specialiști energeticieni și derularea programelor de practică a acestora în cadrul întreprinderii.

În acest sens, luni, 24 mai, a fost încheiat un acord de colaborare între Termoelectrica și Facultatea de Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) a Universității Tehnice a Moldovei.

Documentul prevede asumarea angajamentelor, de ambele părți, privind cooperarea tehnico-ştiinţifică şi perfecţionarea cadrelor în domeniul ingineresc şi tehnic, inclusiv formarea continuă a acestora, precum și dezvoltarea relaţiilor de parteneriat dintre cele două entități.

Memorandumul a fost semnat de către directorul general al Termoelectrica, Veaceslav ENI, şi Victor GROPA, decanul FEIE.

Prin acest parteneriat ne propunem să dezvoltăm viitoarea generație de energeticieni, punând la dispoziția mediului universitar suportul celor mai buni specialiști din întreprindere la derularea programelor de practică și oportunitatea în viitor de a face parte din echipa Termoelectrica, astfel încât  întreprinderile energetice  să fie asigurate cu specialiști de cea mai înaltă calificare” a declarat Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Pasul realizat astăzi are scopul de a dezvolta relaţiile noastre la un alt nivel, unul de parteneriat reciproc, prin care noi, cei din mediul academic, să putem oferi nu doar absolvenţi calificaţi, dar să desfăşurăm împreună şi activităţi adresate spre beneficiul societăţii”, a conchis Victor GROPA, decanul FEIE.

UTM, în special Departamentul Energetică al FEIE, are o bogată experienţă în pregătirea specialiştilor în energetică. Însă atunci când sectorul real ne acordă sprijinul în pregătirea acestora, rezultatul este unul foarte bun. Prin semnarea acestui Acord, ne propunem să deschidem noi  perspective pentru studenții noștri, perspective care îi vor determina să studieze temeinic și să persevereze pentru a-și atinge scopul” a adăugat Viorica HLUSOV, şef al Departamentului Energetică.

Acordul prevede, de asemenea, ajustarea programelor didactice la necesitățile reale ale sectorului energetic, în conformitate cu perspectiva dezvoltării politicilor şi tehnologiilor moderne din domeniu.

Un acord de colaborare similar a fost semnat și în anul 2016  între Termoelectrica și Universitatea Tehnică a Moldovei. În rezultat, au fost organizate în comun multiple evenimente cu caracter tehnico-științific, cum ar fi: mese rotunde, seminare, conferinţe, excursii cu tematici specializate în domeniu.

Totodată, anual zeci de studenți ai UTM și-au desfășurat stagiile de practică în cadrul întreprinderii, iar circa 60 absolvenți au fost angajați.
TE investitii prioritare2021

Trei Stații de Pompare și 29 de tronsoane termice vor fi modernizate în acest an


Pe parcursul anului 2021, Termoelectrica va moderniza trei Stații de Pompare și 29 de tronsoane termice.

Lucrările date sunt prevăzute în Planul de investiții pentru anul 2021, aprobat de ANRE, ce prevede modernizări de circa 305 milioane lei, cu impact direct asupra îmbunătățirii calității serviciilor de termoficare, a siguranței și performanței infrastructurii.

Majoritatea fondurilor sunt direcționate pentru efectuarea următoarele lucrări:

 • Reparația capitală a 29 tronsoane de rețele termice, cu o lungime totală de cca 10 km și reparația capitală a izolației termice la conductele supraterane, cu o lungime de circa 5,5 km;
 • Modernizarea a trei Stații de Pompare (SP-4, SP-6, SP-22);
 • Procurarea și montarea unui nou degazor pentru blocul energetic nr.3, de la CET Sursa I;
 • Reconstrucția schemei hidraulice între razele Nr.1 și Nr.2 ale conturului CT Sud prin construcția unui colector comun;
 • Instalarea panourilor fotovoltaice pentru clădirea din str. T. Vladimirescu, 6, pentru asigurarea cu putere electrică suplimentară în perioada caldă.

Toate investițiile din acest an sunt focusate, în cea mai mare parte, pe reducerea pierderilor tehnologice și îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare prestate consumatorilor, ceea ce va permite totodată o îmbunătățire semnificativă a principalilor indicatori de calitate și eficiență”, a menționat Directorul General al Termoelectrica, Veaceslav ENI, în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate online.

În paralel, Termoelectrica împreună cu Unitatea Consolidată pentru Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) a inițiat primele activități ce țin de investițiile în construcția unor noi surse de generare, cu aplicare celor mai moderne tehnologii de producere a energiei electrice și termice. Lucrările fac parte din cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței SACET, care a intrat în vigoare în primăvara acestui an.
Reactie Termoelectrica

Precizare de presă


Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public referitoare la păcura donată de către Guvernul României, în anul 2016, Termoelectrica face următoarea precizare:
Toată cantitatea de păcură din rezerva de stat precum și cea recepționată în calitate de ajutor umanitar din partea României este depozitată în punctele de păstrare și este în stare intactă.
41

Precizările Termoelectrica în legătură cu lucrările de modernizare a rețelei termice din str. Calea Ieșilor


Termoelectrica modernizează un tronson de conducte termice cu DN 500 mm și o lungime de 110 metri, din str. Calea Ieșilor, sect. Buiucani.

Inițial, în urma unei defecțiuni depistate pe data de 2 mai urma să fie reabilitați circa 5 metri de conductă termică, în termen de o zi.

În urma unor verificări, a fost depistat un segment suplimentar de conductă termică aflat într-o stare avansată de coroziune, cu o lungime de 105 metri, motiv pentru care termenul de executare a lucrării a fost extins până pe 15 mai.

Reabilitarea rețelei termice are loc în regim de avarie, în baza unei autorizații eliberate de Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație și este efectuată cu forțele proprii, de către echipa Termoelectrica.

Pentru a nu admite deconectarea de la serviciul de alimentare cu apă caldă,  pe toată perioada lucrărilor, peste 200 de blocuri locative din regiune au fost conectate la un tronson termic provizoriu.

Menționăm că rețeaua termică reabilitată datează din anul 1982 și este înlocuită cu conducte termice preizolate, eficiente energetic.

Necesitatea efectuării lucrării date în regim de avarie este condiționată de modernizarea altei rețele termice ce alimentează cu agent termic locuitorii sect. Buiucani.

Dăm asigurări că lucrarea este efectuată în regim de urgență și cu un grad înalt de profesionalism, iar  zona de lucru este securizată.

În context, ne cerem scuze locuitorilor din regiune pentru disconfortul creat.
IMG_3346

A început imunizarea antiCovid-19 a angajaților Termoelectrica


De astăzi, 7 mai, a început imunizarea angajaților Termoelectrica, cu administrarea vaccinului antiCovid-19.

Prioritar, pentru prima etapă de vaccinare a fost selectat personalul operativ, implicat în procesul tehnologic de la Sursele de Producere.

Vaccinarea este voluntară pentru toți angajații Termoelectrica.
Cover site

Hristos a Înviat!


Mesajul de felicitare al Directorului General al Termoelectrica, Veaceslav ENI, cu ocazia Sărbătorilor de Paște
179835862_317069356475622_6124970336111447499_n

Daruri pascale pentru familii nevoiașe


Echipa Termoelectrica a adus bucuria sărbătorilor pascale în casele a cinci familii aflate la evidența Direcției Asistență Socială din sect. Râșcani al capitalei.

În ajun de Înviere, persoanele nevoiase au primit daruri sub formă de produse alimentare și dulciuri.

Astfel de acțiuni de caritate sunt organizate tradițional în cadrul întreprinderii și sunt orientate pentru a susține familiile și copiii aflați în dificultate.
IMG_2464

Intervenție de reabilitare a două tronsoane termice din sect. Botanica


Peste 15 angajați din cadrul Serviciului Rețele Termice execută două intervenții de amploare în rețeaua de distribuție a energiei termice din sect. Botanica.

Încă de la primele ore ale dimineții au fost demarate operațiunile de descoperire a traseelor termice, localizarea defecțiunilor și demararea procesului de înlocuire a porțiunilor de conducte termice avariate.Prima lucrare are loc pe bd-ul Decebal intersecție cu str. Sarmizegetusa, acolo unde înlocuim un tronson de conducte termice cu o lungime de cca 5 metri și cu DN 500 mm.

Cea de-a doua intervenție se desfășoară pe str. Tudor Strișcă, acolo unde reabilităm un tronson termic cu DN 500 mm, pe o lungime la fel de cca 5 metri.

În legătură cu efectuarea acestor lucrări, până la ora 21.00, mai multe adrese din sect. Botanica și Centru (cartierul Telecentru) sunt deconectate de la agentul termic pentru prepararea apei calde. Lista adreselor o accesați aici – https://www.termoelectrica.md/ro_RO/intreruperi_programate/

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!
Lucrari Botanica

Termoelectrica anunță ample lucrări de modernizare a infrastructurii din sect. Botanica


Termoelectrica va desfășura în următoarele două luni un șir de lucrări de reabilitare a infrastructurii de distribuție a energiei termice din sect. Botanica, ce vor avea un impact direct asupra calității serviciilor de termoficare oferite consumatorilor.

Investițiile vizează modernizarea Stației de Pompare Nr.4, din bd. Decebal, 24, care asigură alimentarea fiabilă a circa 70.000 de consumatori din regiune și reparația capitală a circa 500 metri de conductă termică primară cu DN 800 mm.

Concomitent, vor fi efectuate testări la presiune a mai multor tronsoane de rețele termice, care se află nemijlocit în zonele unde pretura sect. Botanica urmează să efectueze lucrări de amenajare a trotuarelor și a spațiilor verzi.

Modernizările date vor contribui semnificativ la îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare și creșterea eficienței energetice a sistemului de alimentare cu energie termică.
Prin urmare, pentru a evita deconectarea consumatorilor din sectorul dat, pentru perioada lucrărilor, aceștia vor fi conectați provizoriu la un alt tronson termic. În legătură cu efectuarea acestor modificări, în perioada 20 aprilie – 23 aprilie și 20 aprilie – 24 aprilie, pentru unii consumatori din străzile Trandafirilor, Zelinski, Decebal, Dacia, Cuza-Vodă, Traian, va avea loc sistarea livrării agentului termic pentru prepararea apei calde menajere.

Lista completă cu adresele în deconectare poate fi accesată pe site-ul întreprinderii, aici:
https://www.termoelectrica.md/ro_RO/intreruperi_programate/ .

Ne cerem scuze pentru incomoditățile create și oferim asigurări că vor întreprinse toate măsurile necesare pentru a diminua perioada de deconectare.
IMG_3323

Sistarea încălzirii în mun. Chișinău


La solicitarea consumatorilor și în conformitate cu Dispoziția semnată de viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, privind încheierea perioadei de încălzire, Termoelectrica a inițiat procedura de oprire a furnizării energiei termice pentru încălzire către consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din mun. Chișinău.

Vor rămâne conectate la serviciile de termoficare blocurile locative, instituțiile medicale și cele de învățământ ale căror administratori nu au solicitat sistarea livrării energiei termice.

Termoelectrica livrează energie termică pentru încălzire și apă caldă tot anul împrejur, iar toate branșamentele sunt dotate cu echipamente care permit conectarea/deconectarea și reglarea căldurii la la necesitate,  cât și contoare performante de evidență a energiei termice consumate.

Pentru informații suplimentare cu privire la procedura de deconectare, consumatorii au la dispoziție Centrul de Apel: 1300 sau 022 447 447.

Termoelectrica asigură cu energie termică 4400 de imobile, dintre care: 460 instituții bugetare, 770 agenți economici/alte instituții bugetare, 2860 de blocuri locative cu circa 210 mii de apartamente și 300 case particulare din mun. Chișinău.
certificata1

Termoelectrica a implementat Sistemul de Management Integrat


Termoelectrica a obținut la sfârșitul lunii martie patru certificări pentru implementarea și menținerea  Sistemului de Management Integrat conform condițiilor a patru standarde internaționale ISO.

 • SM EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe”;
 • SM SR EN ISO 14001:2016 „Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare”;
 • SM ISO 45001:2018 „Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe și îndrumări pentru utilizare”;
 • SM EN ISO 50001:2019 „Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare”.

Aceste standarde, înglobate într-un Sistem de Management Integrat, asigură îmbunătățirea continuă a performanțelor companiei, permite verificarea impactului activităților, produselor și serviciilor sale asupra mediului, gestionarea sistematică a proceselor identificate, stabilirea obiectivelor și sarcinilor respective pentru a le îndeplini și a demonstra realizarea lor.

Implementarea Sistemului de Management Integrat confirmă, încă o dată, angajamentul Termoelectrica față consumatorii săi și de îmbunătățire continuă a performanțelor societății, identificarea și controlul impactului activității noastre, demonstrând că procedurile și procesele noastre sunt în concordanță cu cele mai înalte standarde internaționale”, a declarat Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Certificatele de conformitate au fost obținute în luna martie 2021 și sunt valabile 3 ani, cu condiția vizării anuale.

 
contul meu 2021 ig

Beneficiile serviciului online CONTUL MEU pentru consumatorii finali și gestionarii fondului locativ


Termoelectrica și Centrul de Calcul Infobon îndeamnă consumatorii și gestionarii fondului locativ să opteze pentru serviciile online de deservire, puse la dispoziție prin intermediul cabinetului virtual CONTUL MEU.

CONTUL MEU vine în ajutorul consumatorilor de energie termică în efectuarea unei game variate de operațiuni, fără a mai fi necesară deplasarea la Centrul Comercial de deservire și relații cu consumatorii al Termoelectrica sau la Centrul de Calcul Infobon.

Pe lângă comoditatea oferită utilizatorilor, serviciul online contribuie în mod direct și la diminuarea riscului de infectare cu COVID-19, atât a consumatorilor, cât și a personalului implicat în deservirea acestora.

„Confortul şi siguranţa celor peste 500.000 de consumatori rămâne una dintre cele mai importate priorități și în acest an, afectat de pandemie, iar dezvoltarea continuă a instrumentelor de deservire și comunicare de la distanță ne ajută să fim cât mai aproape de aceștia”, declară Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

CONTUL MEU dispune de următoarele servicii:

recepționarea facturii electronice;
evidența/istoricul facturilor și consumului;
transmiterea indicilor contorului;
achitarea facturii;
interacțiunea cu gestionarul fondului locativ.

Totodată, facilitează interacțiunea consumatorilor cu Gestionarul Fondului Locativ, în vederea corectării, completării și/sau actualizării datelor legate de facturare (de ex: numele, prenumele, suprafața, procentul de calcul etc.).

Serviciul  CONTUL MEU  este oferit gratis, în baza Acordului de utilizare a Sistemului informațional Infobon. Pentru semnarea Acordului, proprietarul locuinței sau reprezentantul său împuternicit, care administrează apartamentul, urmează să se prezinte la Centrul de calcul „INFOBON”, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6/1, cu actul de identitate/ împuternicirea și documentele care atestă dreptul de administrare asupra imobilului.

Posesorii semnăturii electronice pot semna Acordul de la distanță.

Până în prezent, peste 2000 de cereri de creare a conturilor au fost procesate.

Aflați mai multe:

Tutorial: Creează-ți un CONT INFOBON

Termoelectrica și Infobon lansează serviciul online „CONTUL MEU”
IMG_8647

Consumatorii își pot regla individual consumul de energie termică


Conectarea/deconectarea și reglarea încălzirii în blocurile locative conectate la sistemul centralizat de termoficare  este efectuată  la solicitarea consumatorilor, de către gestionarul fondului locativ sau responsabilul de contor, desemnat de majoritatea locatarilor.

În cazul în care, pe parcursul zilei, temperaturile aerului exterior sunt ridicate, iar caloriferele sunt supraîncălzite, recomandăm consumatorilor să solicite intervenția gestionarului fondului locativ sau Termoelectrica, pentru ajustarea consumului de energie termică, utilizând următoarele canale:

Centrul de apel – 1300 și 022 447 447;

Pagina de Facebook a companiei – Termoelectrica S.A.;

Aplicația Viber: 069-444-144 (disponibil pentru text, imagini foto și video) pentru raportarea problemelor tehnice.

Alimentarea cu energie termică  în condiții de siguranță și conform necesităților consumatorilor este obiectivul principal al Termoelectrica, un rol important în realizarea acestuia revenind investițiilor derulate de companie, ce prevăd inclusiv instalarea Punctelor Termice Individuale (PTI) pentru toți consumatorii.

PTI-urile ajustează automatizat consumul de energie termică, conform setărilor prestabilite, în funcție de temperatura aerului exterior și necesitățile individuale ale consumatorilor, fără a fi necesară intervenția fizică a reprezentanților gestionarului fondului locativ sau Termoelectrica”, a declarat Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Termoelectrica asigură furnizarea calitativă a energiei termice până la branșamentul clădirii (punctul de conectare), iar sistemul  ingineresc de încălzire intrabloc este administrat de locatari, prin intermediul administratorul/gestionarului fondului locativ.
IMG_1517

Confort termic sporit pentru consumatorii ce beneficiază de Puncte Termice Individuale


Punctele Termice Individuale (PTI) instalate de Termoelectrica cresc nivelul de confort termic în rândul consumatorilor și gradul de eficiență energetică la nivel de clădire.

Se datorează faptului că aceste instalații funcționează în mod automatizat, fără a fi necesară intervenția fizică a reprezentanților gestionarului fondului locativ sau Termoelectrica. PTI-urile ajustează consumul de energie termică, conform setărilor prestabilite, în funcție de temperatura aerului exterior și necesitățile individuale ale consumatorilor.

Totodată,  acestea se conectează și se deconectează automat, datorită senzorilor de temperatură cu care sunt dotate, fapt apreciat, în special în această perioadă, când temperaturile variază destul de mult dintre zi și noapte.

„Soluția tehnică aplicată de Termoelectrica, ce constă în instalarea Punctelor Termice Individuale, reprezintă o măsură de eficiență energetică ce sporește confortul consumatorilor, oferindu-le posibilitatea de a-și regla debitele de agent termic în mod automat, apă caldă non-stop, dar și de a beneficia în viitor de Încălzire Centralizată Autonomă – sistem ce oferă independență în consum și economii de peste 30% la facturi”, menționează Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

În cazul clădirilor care nu beneficiază de PTI și sunt conectate la încălzire de la Puncte Termice Centrale, se recomandă gestionarilor fondului locativ și locatarilor să regleze la strictă necesitate consumul de energie termică de la branșamentul blocului, în coordonare cu Termoelectrica, pentru a evita supraîncălzirea locuințelor și a asigura un confort termic optim.

Termoelectrica are instalate peste 900 de PTI-uri, iar în următoarea perioadă urmează să instaleze alte cca 150 PTI-uri în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PISACET II), în cadrul căruia vor fi implementate și alte măsuri de eficiență energetică, care vor duce nemijlocit la creșterea confortului consumatorilor.

 
calorifer

Echipamentele termotehnice neconforme, utilizate la modernizarea sistemelor de încălzire intrabloc, sunt periculoase


Intervențiile neautorizate în sistemele de încălzire interne ale clădirilor și înlocuirea pe propria răspundere a echipamentelor reprezintă un risc asupra sănătății locatarilor și pot provoca daune materiale majore.

Atenționarea vine de la Termoelectrica după ce, în prima jumătate a lunii martie, au fost înregistrate două defecțiuni ale sistemelor interioare din blocurile locative, provocate de utilizarea echipamentelor neconforme. Primul caz a fost înregistrat în sect. Râșcani, iar cel de-al doilea caz a avut loc în sect. Botanica al capitalei.

Ambele incidente s-au soldat cu inundarea apartamentelor în urma cedării echipamentelor utilizate, aducând prejudicii materiale.

Modificarea sistemului ingineresc de alimentare cu căldură și apă caldă din interiorul blocului este periculoasă și poate cauza prejudicii majore, de aceea, mizăm pe responsabilitatea atât a consumatorilor, de a efectua doar intervenții autorizate în sistemul de încălzire, cât  și a Gestionarului Fondului Locativ, care are în competență verificarea și buna gestionare a sistemelor inginerești din clădiri”, menționează Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Instalarea caloriferelor cu alte caracteristici decât cele prevăzute de proiectul tehnic al locuinței, precum și celor care nu corespund normativelor de presiune (PN ≤ 8 bari) duce la înrăutățirea substanțială a repartizării agentului termic și creează riscuri sporite de cedare a instalației și inundare a locuinței.

În cazul devierilor nesemnificative ale presiunii, majorării debitelor agentului termic în sistemul intern de încălzire, sau în cadrul lucrărilor de spălare hidropneumatică și testare la presiune a sistemului, efectuate anual după finalizarea perioadei de încălzire, caloriferele neconforme, conductele din plastic sau alte echipamentele adiacente utilizate – pot ceda, provocând daune materiale, dar totodată generând un risc sporit pentru sănătatea locatarilor (în caz de deteriorare a țevilor sau radiatoarelor).

Caloriferele racordate la sistemul intern de termoficare al blocului, conductele și alte echipamente adiacente trebuie să posede certificatele de conformitate, fiind înlocuite de către specialiști în domeniu, doar după o avizare prealabilă a Gestionarului Fondului Locativ.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.2002, reparația instalațiilor inginerești intrabloc se efectuează de către locatari – în apartamente, precum și de către Gestionarul Fondului Locativ  – în locurile de uz comun, etaje tehnice și subsoluri.
Reactie Termoelectrica

Precizările Termoelectrica cu privire la o știre realizată de TV8


Termoelectrica vine cu mai multe precizări cu privire la știrea realizată de postul TV8  – „O femeie din sectorul Botanica plătește lunar peste 1000 de lei pentru căldură, dar caloriferele sunt reci” și preluată de unele portaluri media.

Până în prezent, Termoelectrica  nu a recepționat nicio sesizare cu privire la calitatea serviciilor de termoficare de la locatara blocului locativ din str. Independenței, 48 .

În cadrul discuțiilor cu Gestionarul Fondului  Locativ, acesta ne-a comunicat faptul că, vineri, 12 martie, a recepționat de la această adresă o sesizare cu privire la calitatea serviciilor de termoficare, iar în aceeași zi a mers la fața locului.

În urma verificărilor, lăcătușii ÎMGFL 5 au depistat faptul că debitul agentului termic era insuficient,  acesta fiind redus de către responsabilul de contor, fără a duce cont de doleanțele tuturor locatarilor, ceea ce a condus la livrarea necalitativă a energiei termice pentru acest apartament.

Potrivit GFL, lăcătușii au majorat debitele agentului termic, iar problema a fost înlăturată, fapt confirmat și de locatară în acel moment, iar alte probleme de calitate nemaifiind raportate ulterior.

Pe parcursul zilei de azi, o echipă formată din specialiști de la Termoelectrica și GFL au mers la fața locului pentru a verifica suplimentar acest caz, unde au constatat următoarele:

 • Proprietarul apartamentului a efectuat modificări neautorizate în sistemul ingineresc de alimentare cu căldură, utilizând echipamente neconforme, ceea ce a condus la repartizarea necalitativă a agentului termic în sistem. Mai exact, caloriferul de la bucătărie a fost mutat la balcon, iar conductele de conexiune dintre calorifer și coloană sunt de dimensiuni mai mici decât cele prevăzute de proiectul tehnic;
 • Balconul este neizolat termic, cu pereți subțiri și geamuri deteriorate, ceea ce provoacă scurgeri de căldură și apariția mucegaiului pe perete;
 • Temperatura caloriferelor din apartamentul respectiv erau conform normativelor în vigoare;
 • Termoelectrica livrează agentul termic până la branșamentul blocului conform normativelor în vigoare, iar careva abateri nu au fost depistate.

În cadrul vizitei, reprezentanții GFL împreună cu cei de la Termoelectrica au întocmit un act de constatare în care au recomandat locatarei să înlăture neconformitățile depistate.

Menționăm că Termoelectrica asigură furnizarea calitativă a energiei termice până la branșamentul clădirii (punctul de conectare), iar sistemul  ingineresc de încălzire intrabloc este administrat de locatari, prin intermediul administratorul/gestionarului fondului locativ.

Chiar și așa, de fiecare dată când parvin în adresa furnizorului sesizări legate de sistemul de încălzire intrabloc, echipele de intervenție ale Termoelectrica se implică și oferă suport permanent gestionarului fondului locativ pentru a înlătura problemele/defecțiunile raportate.

Pe această cale, îndemnăm toți consumatorii să raporteze nu doar GFL dar și întreprinderii Termoelectrica problemele de calitate a serviciilor de termoficare cu care se confruntă, utilizând următoarele canale:

Centrul de apel – 1300 și 022 447 447;

Pagina de Facebook a companiei – Termoelectrica S.A.;

Aplicația Viber: 069-444-144 (disponibil pentru text, imagini foto și video) pentru raportarea problemelor tehnice.

 
Exemplu de bune practici

Exemplu de bune practici de la Termoelectrica: Confort maxim și consum energetic minim


Economii sporite de energie și condiții de lucru mai bune pentru angajații Termoelectrica –  sunt beneficiile obținute după ce clădirea administrativă  din str. Tudor Vladimirescu, 6 a devenit eficientă din punct de vedere energetic.

Primul pas de îmbunătățire a eficienței energetice a avut loc în 2005 și a inclus măsuri de schimbare a geamurilor. În anul 2019 a fost implementat un proiect de îmbunătățire a eficienței energetice prin anveloparea clădirii cu un strat de vată minerală de 50 mm. Suplimentar a fost implementat și un proiect de instalare a unui PTI, care permite deconectarea totală a energiei termice la temperaturi care depășesc 14 grade ale aerului exterior și conectarea agentului termic la coborârea temperaturilor sub 12 grade”, Andrei Vîrlan, Director Tehnic Adjunct Distribuție, Șef Dispecerat General.

Totodată, Punctul Termic Individual asigură alimentarea calitativă cu apă caldă, sporind confortul angajaților.

Reabilitarea energetică a clădirii a fost efectuată deoarece, anterior, pierderile de energie erau majore, iar sistemul de termoficare intern ineficient.

Acest lucru se datorează faptului că, în timpul Uniunii Sovietice, când au fost construite aceste blocuri, nu s-a ținut cont de necesitatea economisirii resurselor energetice” Victor Puiu, Director Comercial.

Odată cu eficientizarea energică a clădirii a fost majorată și suprafața încălzită cu circa 680 metri pătrați, ceea ce  însă nu a dus la creșterea consumului de energie termică.

Debitul de agent termic a fost diminuat față de anii precedenți de la 18 metri cubi pe oră la 12 metri cubi pe oră.”

„Economiile de energie termică anuale ating valoarea de 240-260 mii lei. Rata de răscumpărare a proiectului respective, doar pentru materialele care au fost utilizate, constituie între 4 și 5 ani” , Andrei Vîrlan, Director Tehnic Adjunct Distribuție, Șef Dispecerat General

În următoarea perioadă, managementul Termoelectrica își propune integrarea surselor de energie regenerabile, care vor contribui la reducerea semnificativă a facturii la energia electrică consumată.
157445098_254840229580553_3857588897908164094_n

Mesajul de felicitare al Directorului General Veaceslav ENI, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii


Stimate femei,

Vă adresez sincere felicitări şi urări de bine

cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii!

Această sărbătoare reprezintă o declaraţie de independenţă,

o dovadă a faptului că sunteţi un exemplu de ambiţie, curaj şi voinţă

de a reuşi! Aveţi toată recunoştinţa pentru dedicaţia şi profesionalismul

cu care Vă implicaţi în toate domeniile! Cu această frumoasă ocazie,

Vă doresc să aveţi parte de sănătate, mult succes şi împliniri!

La mulţi ani!

Cu deosebită consideraţie,

Director General Termoelectrica S.A.

Veaceslav ENI
8martiesite

Succesul, prin ochii doamnelor de la Termoelectrica


În cadrul companiei Termoelectrica, principalul producător de energie electrică și termică din țară și furnizor de energie termică din mun. Chișinău, activează circa 1800 de angajați, dintre care aproximativ 30% sunt femei.

Ne mândrim cu fiecare doamnă în parte, ce reprezintă pentru noi un model demn de urmat, care ne inspiră zi de zi!

Vă invităm să descoperiți câteva istorii inspiraționale ale doamnelor de la Termoelectrica care și-au construit o carieră de succes în domeniul termoenergetic.

 

 

 
Cum diminuam pierderile

Cum diminuăm pierderile și reducem costurile pentru încălzire cu peste 30%?!


Peste 35 la sută din căldura din locuințe se pierde prin zonele neizolate, sau izolate ineficient, spun specialiștii în energetică.

Iurie, colegul nostru de la Sectorul Diagnostic ne va demonstra cum au loc aceste scurgeri esenţiale de căldură, utilizând o cameră de termoviziune.

Cu ajutorul acestei camere, noi putem observa ceea ce nu putem observa cu ochiul liber. Noi acum putem verifica orice punct al blocului pentru a depista unde sunt pierderi de energie termică” , Iurie Iancoschi, inginer, Sectorul Diagnostic, Termoelectrica.

Imaginile surprinse de camera de termoviziune la un bloc vechi, neizolat termic, din strada Andrei Doga, ce beneficiază de un sistem de încălzire cu repartizarea căldurii pe verticală,  și altul nou, izolat termic, din bd-ul Mircea cel Bătrân, care beneficiază de Încălzire Centralizată Autonomă, demonstrează diferența uriașă dintre pierderile de căldură, la aceleaşi valori de temperatură ale aerului exterior.

Prelucrând imaginile acestui bloc locativ de tip nou, obținem datele că temperaturile sunt omogene, iar pierderile de căldură nu sunt sau sunt minime. Pe imaginea dată putem observa pierderile în anumite locuri, ferestrele vechi, pereții exteriori ai blocului”,  Iurie Iancoschi, inginer, Sectorul Diagnostic, Termoelectrica.

De cele mai dese ori, pierderile de căldură au loc prin pereții blocurilor, prin acoperișuri, geamuri sau uși care nu asigură izolarea termică necesară. Totodată, o problemă majoră o constituie și sistemul intrabloc, care este unul uzat, vechi și nu este izolat eficient prin locurile de uz comun”, Victor Puiu, director comercial Termoelectrica.

Risipa de căldură poate fi diminuată dacă este efectuată termoizolarea pereții exteriori, a podelelor, a tavanelor, dar și schimbarea geamurilor și a ușilor ineficiente energetic. În așa mod va crește capacitatea de reținere a căldurii în clădire, micșorându-se, totodată, consumul de energie termică.

Obligatoriu să schimbăm țevile intrabloc, să trecem la distribuția pe orizontală, care asigură distribuirea mai eficientă pe tot blocul, există contor separat, fiecare persoană are posibilitate să-și regleze consumul de energie termică, să deconecteze/conecteze când vrea, nu depinde de vecini, de voința gestionarului fondului locativ. Totodată, un lucru importante este faptul că achită ceea ce consumă, având contor propriu”, Victor Puiu, director comercial Termoelectrica.

Din practică, consumatorii care au întreprins acești pași de eficiență energetică și-au diminuat facturile la încălzire cu 30-50%.
0be1304d-35a9-4816-aa83-705f6291c165

Termoelectrica a inaugurat prima Centrală Termică pe Biomasă integrată în SACET


Termoelectrica a inaugurat prima Centrală Termică pe Biomasă integrată în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din mun. Chișinău.

Centrala Termică a fost construită în cadrul proiectului „Integrarea plantei energetice Miscanthus în ciclul de producere a energiei termice în sistemele de termoficare centralizată”, desfășurat în parteneriat cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) și cofinanțat din Bugetul de Stat prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.

La eveniment au participat administrația Termoelectrica și partenerii proiectului, printre care și oficiali înalți: Excelența sa Steven Fisher –  Ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova și Gary Davies, Însărcinat cu afaceri și Consul al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, Mihail Lupașcu – secretar de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ghenadie Țepordei –  director general al Agenției Proprietății Publice și Ilie Ceban –  viceprimar al mun. Chișinău, academicianul Boris Gaină, Academia de Științe a Moldovei, Vadim Iațchevicișef direcție, direcția proiecte inovaționale, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.

În discursul său de deschidere al evenimentului, Veaceslav Eni, directorul general al Termoelectrica, a menționat faptul că Centrala Termică a fost construită în cadrul unei colaborări frumoase cu IGFPP, începute acum un an, care cu siguranță va servi drept exemplu pentru dezvoltarea producerii energiei verzi în Republica Moldova.

Acest proiect de transfer tehnologic unic în Republica Moldova este foarte important pentru noi și reprezintă un exemplu pe care ne propunem să îl reproducem la scară largă în SACET Chișinău, deschizând noi oportunități locale ce țin de producerea energiei curate, produse din biomasă, cu contribuție substanțială de reducere a emisiilor de CO2”, a menționat Veaceslav Eni.

La rândul său, Larisa Andronic, directorul IGFPP, a vorbit despre importanța acestui proiect  ce vine să demonstreze potențialul energetic al culturii Miscanthus, cultivată pe terenurile Institutului, în strânsă colaborare cu compania britanică Terravesta.

Lansarea acestui proiect, împreună cu Termoelectrica, vine să confirme și să aprecieze eficiența energetică a biocombustibilului produs din planta energetică Miscanthus și necesitatea includerii acesteia  în ciclul de producere a energiei regenerabile”, a spus Larisa Andronic.

Prezent la eveniment, Excelența sa Steven Fisher –  Ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, a precizat faptul că tranziția energetică se regăsește printre domeniile prioritare ale Convenţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care se va desfășura în acest an în Marea Britanie.

Proiectul Dvs. este un bun exemplu care se înscrie în aceste domenii și arată cum lucrurile pot fi ameliorate în favoarea oamenilor și naturii. Acest gen de tehnologie poate ajuta Republica Moldova să-și asigure securitatea energetică în viitor. Sper ca acest proiect să fie extins și implementat în mai multe regiuni din Republica Moldova, nu doar în suburbiile Chișinăului” – Excelența sa Steven Fisher.

Mă bucur că politicile în domeniul eficienței energetice și sursele de energie regenerabilă, elaborate și promovate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, prind viață în proiecte inovaționale, dezvoltate și implementate de întreprinderile de stat, cu suportul și în colaborare cu mediul academic” –  Mihail Lupașcu, secretar de stat, MEI.

Termoelectrica este o companie cu un potențial mare de a implementa proiecte cu un impact major pentru securitatea energetică a țării, care a demonstrat, în acești 6 ani de activitate, că este capabilă de rezultate valoroase. Și acest proiect se integrează în politicile statului privind diversificarea surselor de energie utilizate, în beneficiul consumatorilor” – Ghenadie Țepordei, directorul general al APP.

Primăria mun. Chișinău își propune să beneficieze și să urmărească aceste proiecte pilot care sunt lansate, să știm cum să acționăm și care sunt prioritățile pentru securitatea energetică a mun. Chișinău. Avem în discuție un plan de acțiuni și deja mai multe proiecte de eficiență energetică a clădirilor în mun. Chișinău” – Ilie Ceban, viceprimar al mun. Chișinău.

Centrala Termică pe Biomasă este amplasată pe teritoriul IGFPP, având rolul important de:

 • Asigurare a confortului termic în incinta IGFPP (consumator al SACET Chișinău) prin majorarea temperaturii agentului termic din sistemul centralizat.
 • Demonstrare practică a eficienței tehnologiei de utilizare a plantei energetice Miscanthus pentru producerea energiei termice.

Valoarea acestui proiect de inovare și transfer tehnologic a fost estimat la cca 1,7 mln lei, dintre care jumătate din costuri sunt suportate de Termoelectrica. Imediat cum va fi dovedită eficiența acestui proiect, Termoelectrica își propune să îl reproducă la scară largă, în suburbiile mun. Chișinău ce beneficiază de servicii de termoficare centralizată, deschizând noi oportunități locale ce țin de producerea energiei curate, produse din biomasă, cu contribuție substanțială de reducere a emisiilor de CO2.

 
IMG_9491

Intervenție promptă în sect. Râșcani, fără deconectarea consumatorilor


Circa 15 colegi de la Serviciul Rețele Termice sunt implicați într-o intervenție pentru remedierea unei avarii în rețeaua de distribuție a energiei termice din str. Miron Costin, în perimetrul străzilor N. Dimo și bd-ul Moscova.

Echipa Termoelectrica a intervenit prompt, încă de la ora 6.00 dimineața, pentru a localiza scurgerea, de pe un tronson de conductă termică de 500 mm, ce alimentează o mare parte a locuitorilor sect. Râșcani.

În jurul orei 10.00, blocurile locative din regiune au fost conectate printr-o schemă provizorie, nefiind necesară sistarea alimentării cu energie termică, pe toată perioada intervenției.

Lucrarea se desfășoară în condiții dificile având în vedere că zona de intervenție se suprapune cu carosabilul, motiv pentru care traficul rutier a fost restricționat parțial.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat șoferilor și pietonilor.

Lucrările urmează a fi finalizate până la ora  21:00.

 

 
sadoveanu

Confort termic ridicat la costuri mici, cu Încălzire Centralizată Autonomă


Conectare/deconectare individuală pentru fiecare apartament, reglarea temperaturii în funcție de necesitate, cheltuieli de două ori mai puține pentru încălzire și mai mult confort termic. Sunt avantajele obținute de locuitorii blocului locativ din str. Mihail Sadoveanu, 2/5, din sect. Ciocana al Capitalei, după ce au beneficiat de modernizarea sistemului de termoficare și au fost conectați la Încălzire Centralizată Autonomă.

„Dacă la noi sunt 16 etaje, cum noi suntem mai bătrâni, suportam când era mai frig. El trebuie sa se ducă în subsol și să închidă. Mie îmi plăcea că era pentru mine economie, dar pentru cei care au copii mici, invers, trebuie să dea căldură”, a menționat Efrosinia Doba, locatară.

Odată cu trecerea la Încălzire Centralizată Autonomă toate neînțelegerile dintre locatari, legate de sistemul de încălzire din bloc, au dispărut.

 „Vedeți, instalația este nouă, perfecta, modernă. Contoarele sunt instalate în coridor, iar fiecare persoană are acces, ca să-și închidă sau să își deschidă, de reglat își reglează din apartamente”, a declarat Ștefan Belostecinic, administratorul blocului.

„De când avem noul sistem autonom de încălzire achităm în jumătate. Dacă înainte ne venea 1000, 1100, 900 lei, acum ne vine 500 lei. Pentru luna decembrie ne-a venit 500 lei. Și cei care au câte trei camera, la fel, sunt foarte bucuroși. O cameră o închide, altă cameră, unde doarme, o deschide și se primește economie, și nici nu e frig în casă”, a conchis  Efrosinia Doba, locatară.

Toate cele 80 de apartamente din blocul locativ din str. Mihail Sadoveanu, 2/5 au trecut la Încălzire Centralizată Autonomă în anul 2018, în cadrul unui proiect pilot lansat de Termoelectrica.
În prezent, peste 50 de blocuri din capitală beneficiază de noul sistem de termoficare.

 
invitatie presa

Inaugurarea primei Centrale Termice pe Biomasă integrată în SACET Chișinău


Stimați reprezentanți ai mass-media,

Vă invităm, marți, 23 februarie, ora 10:00, la evenimentul de inaugurare a primei Centrale Termice pe Biomasă integrată în SACET Chișinău.

Centrala Termică a fost construită în cadrul proiectului „Integrarea plantei energetice Miscanthus în ciclul de producere a energiei termice în sistemele de termoficare centralizată”, desfășurat în parteneriat cu Institutul de  Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) și cofinanțat din Bugetul de Stat, prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.

Locația: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, str. Pădurii, 20.

Vă rugăm să confirmați participarea la nr. tel: 022 – 839 – 504 sau la adresa de e-mail: info@termoelectrica.md.

NOTĂ: Evenimentul  va fi organizat cu respectarea tuturor măsurilor de sănătate publică necesare pentru combaterea Covid-19.
Vă așteptăm!
Alina Ceban1

A scăpat definitiv de grija facturilor mari la încălzire, după ce și-a eficientizat energetic locuința


A obținut economii de peste 50% la facturile la încălzire, după ce și-a eficientizat energetic locuința. Vorbim despre doamna Alina Cebanu, locuitoare a mun. Chișinău, care a trecut cu trei ani în urmă la Încălzire Centralizată Autonomă și și-a izolat termic apartamentul.

 „La acest sistem centralizat autonom de încălzire avem acces al treilea an. De la început, desigur, că a fost privit cam sceptic de locatari. Pentru că nu toți ne-am conectat din primul an. Nu eram siguri de ceea ce ne așteaptă. Dar din al doilea an ne-am conectat deja toți și am resimțit chiar din primul an, prețul la factură a fost cu mult mai mic”,  a declarat Cebanu Alina, locatară.

Pentru a obține economii și mai mari la consumul de energie termică, pe lângă lucrările de conectare la distribuția pe orizontală a agentului termic, doamna Cebanu Alina a decis să își izoleze termic apartamentul.

„La un apartament cu două odăi, materialele plus instalarea a costat undeva vreo 14-15 mii lei. S-a pus un material de calitate, pentru a nu face și alte investiții pe urmă. În afară de asta, am izolat și pereții de afară. A fost o investiție de circa 1500 de euro. Da, sunt niște investiții majore la salariile actuale din țară, dar ele se compensează în timp”, a menționat Cebanu Alina, locatară

Pe lângă beneficiile obținute, economiile nu au întârziat să apară.

„În primul rând, este o chestie ce ține de buzunarul fiecăruia și îți reglezi căldura în funcție de necesitățile curente din apartament. Dacă în sistemul centralizat vechi,  factura la un apartament cu două odăi varia între 1600-2000 lei, deja cu noul sistem autonom, facturile variază între 200-600-700 lei. În dependență de apartamente, deoarece noi reglăm autonom în apartamente”, a reiterat Cebanu Alina, locatară.

 
SRT

Veaceslav ENI: Funcționarea normală a sistemului de termoficare necesită eforturi mari zilnice


Pe parcursul anului 2020, echipa Serviciului Rețele Termice (SRT) Termoelectrica a efectuat 1150 de intervenții la rețeaua de termoficare și 250 de intervenții la punctele de racordare ale consumatorilor.

Circa 350 de specialiști au fost implicați în lucrări pentru întreținerea infrastructurii de distribuție, intervenind non-stop, ori de câte ori a fost nevoie, indiferent de oră sau de condițiile meteorologice.

„Funcționarea normală a sistemului de termoficare necesită eforturi mari zilnice, cu implicarea concomitentă a sute de colegi în activități ce țin de monitorizare și intervenție, astfel încât consumatorii să beneficieze de servicii cât mai bune”, a menționat Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.

Potrivit unui bilanț al activității SRT, în aceeași perioadă au fost înregistrate 260 de intervenții tehnice și activități de mentenanță la Stațiile de Pompare, Punctele Termice Centrale, Căminele Termice, Punctele Termice Centrale și Punctele Termice Individuale.

De asemenea, au fost înlocuite 280 de contoare de apă rece la Punctele Termice Centrale și au fost efectuate lucrări de conectare la serviciile de termoficare și/sau apă caldă a 17 consumatori noi.

Pe parcursul aceluiași an, Termoelectrica a reabilitat capital 50 tronsoane de conducte termice, cu lungimea totală de cca 15 km și a efectuat lucrări de restabilire sau reparație capitală a izolației termice pentru cca  8,5 km de conducte termice supraterane.
Безымянный-3

Au obținut economii la factura pentru încălzire de peste 50%


Locatarii blocului din str. Calea Ieșilor, 13 au obținut economii de peste 50% la factura pentru încălzire, după ce au renunțat la sistemul vechi de termoficare în favoarea celui nou – cunoscut ca și Încălzire Centralizată Autonomă. Este și cazul doamnei  Ioana Rotaru, care  locuiește într-un apartament de 37,4 metri pătrați. Dumneaei spune că, datorită noului sistem de termoficare beneficiază de numeroase avantaje.

„Sunt foarte mulțumită. Dacă e cald, am închis un pic robinetul și gata. Cât folosim atât plătim. Plătesc foarte puțin.  Căldura și apa caldă pentru luna decembrie – 552 lei. Înainte achitam 1300-1200 lei pentru un așa apartament”, declară Ioana Rotaru, locatară.

Pe lângă serviciile de înaltă calitate obținute, consumatorii se bucură de mai multă siguranță în utilizare, fără riscuri de contaminare cu substanțe nocive, sau pericol de explozie a instalației.

„Apa caldă care se produce la Termoelectrica nu impurifică atât de mult aerul, cum dacă noi, am fi avut în casă 159 de cazane, fiecare cazan elimină în aer dioxid de carbon. De interzis de a se instala cazane cu încălzire proprie. Fiindcă aceste cazane elimină dioxid de carbon în atmosferă”, a adăugat Ioana Rotaru, locatară.

Totodată, doamna Rotaru e mulțumită de faptul că beneficiază de apă caldă non-stop, la costuri avantajoase.

„Eu, personal, nu am simțit niciodată, nici vara trecută, nici cealaltă, că nu a fost apă caldă. Ei au schimbat țevile, iar problema că nu e apă caldă pe o săptămână, două, cum era cândva, pe vremea sovietică,  nu există acum”, a conchis Ioana Rotaru, locatară.

Calea Ieșilor, 13 unul dintre cele 15 blocuri locative care în perioada anilor 2016-2017 au beneficiat de lucrări de modernizare, ce presupun instalarea distribuției pe orizontală, contorizare individuală și Punct Termic Individual, în cadrul Proiectului Îmbunătățirea Eficienței SACET.
Centrul comercial

Centrul Comercial de deservire și relații cu consumatorii împlinește un an de activitate


Termoelectrica aniversează un an de activitate a Centrului Comercial de deservire și relații cu consumatorii.

În această perioadă, centrul a activat într-un regim special, pentru a preveni riscul răspândirii COVID-19 și pentru a proteja atât vizitatorii, cât și angajații.

În pofida situației dificile, în total au fost deserviți circa 30.000 de consumatori.

Activitatea cu publicul s-a desfășurat în condiții stricte de acces, ce presupun obligativitatea purtării măștilor de protecție și a păstrării distanței sociale, conform prevederilor legale în vigoare.

Amplasat la parterul clădirii administrative din str. T. Vladimirescu, 6, Centrul Comercial dispune de un  Ghișeu unic, unde mai multe servicii sunt prestate de către un singur operator,  precum:

 • Înregistrarea cererilor de conectare/deconectare;
 • Încheierea şi/sau modificarea contractelor de parteneriat privind conectarea la SACET;
 • Eliberarea/coordonarea proiectelor şi a documentației tehnice ș.a..

La alte cinci ghișee sunt deserviți consumatorii ce sunt repartizați conform sectorului din care fac parte, beneficiind de o gamă vastă de servicii legate de:

 • Consultații juridice;
 • Contractare;
 • Facturare etc..

Reieșind din contextul epidemiologic, directorul general Termoelectrica, Veaceslav ENI, încurajează consumatorii să utilizeze instrumentele online puse la dispoziție și doar în cazuri de strictă necesitate să viziteze Centrul Comercial.

Recomandăm utilizarea în continuare a opțiunilor digitale de comunicare, de primire și achitare a facturii și de expediere a indicilor contorului, inclusiv prin crearea unui CONT INFOBON, precum și Centrul de Apel 1300 și 022 447 447 pentru consultări telefonice”, precizează Veaceslav ENI, directorul general Termoelectrica.

Programul de activitate al Centrului Comercial de deservire și relații cu consumatorii, până la data de 15 februarie 2021, este următorul:

Luni-Vineri, ora: 07:30- 16:00

Pauza de masă: 12:00-12:30.
callcenter 2020

Centrul de apel al Termoelectrica a înregistrat circa 64.500 de apeluri, în anul 2020


Pe parcursul anului 2020, operatorii Centrului de Apel al Termoelectrica au oferit circa 64.500 de consultații telefonice. Comparativ cu anul 2019, numărul apelurilor înregistrate este cu 48% mai mare.

Termoelectrica explică această creștere în legătură cu situația epidemiologică și preferința consumatorilor de a opta pentru consultațiile telefonice în detrimentul deplasărilor la Centrul Comercial de deservire și relații cu consumatorii.

Potrivit unui raport al Serviciului Relații cu Consumatorii din cadrul întreprinderii, în medie, zilnic au fost oferite 250 de consultații telefonice, iar circa 50% dintre apeluri au fost preluate în mai puțin de 15 secunde.

Cele mai multe adresări țin de: compensații și modalități de achitare a facturii, restanțe și datorii, transmiterea indicilor contorului dar și informații suplimentare privind Soluția Încălzire Centralizată Autonomă.

Încă de la începutul pandemiei, împreună cu echipa am muncit constant pentru îmbunătățirea experienței celor care folosesc serviciile Termoelectrica și am încurajat utilizarea instrumentelor de consultanță de la distanță”, declară Veaceslav ENI, directorul general Termoelectrica.

Pe lângă Centrul de apel – 1300 și 022 447 447, Termoelectrica pune la dispoziția consumatorilor, pentru consultații și suport de la distanță, și următoarele canale de comunicare, disponibile 24/24:

 • Site-ul oficial al Termoelectrica S.A. – www.termoelectrica.md;
 • Pagina de Facebook a companiei – Termoelectrica S.A.;
 • Aplicația Viber: 069-444-144 (disponibil pentru text, imagini foto și video) pentru raportarea problemelor tehnice.

În această perioadă, activitatea Centrului Comercial de deservire și relații cu consumatorii se desfășoară într-un regim special, de luni-vineri, ora 07:30-16:00, cu pauză masă: 12:00-12:30.

 
134896666_336842980623742_573930636346659309_n

Fapte bune de la echipa Termoelectrica


Încheiem anul 2020 cu fapte bune!

În preajma sărbătorilor de iarnă, echipa Termoelectrica a adus motive de bucurie pentru 12 familii din raioanele Strășeni, Orhei, Cantemir, Crîuleni, Anenii Noi și mun. Chișinău.

Colegii noștri s-au solidarizat și au achiziționat mai multe bunuri necesare. Pe lângă toate aceste donații, 49 de copii au beneficiat de hăinuțe, rechizite școlare și dulciuri.

A fost un an dificil pentru fiecare dintre noi, de aceea a trebuit mai mult decât oricând să fim alături unii de ceilalți. Mă bucur că echipa Termoelectrica este mereu deschisă pentru a desfășura astfel de acțiuni de caritate” a declarat Veaceslav ENI, directorul general al Termoelectrica.
colaj

Rolul SACET-ului în tranziția energetică globală, dezbătut în cadrul unei sesiuni de discuții


Rolul Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în tranziția energetică globală reprezintă subiectul care a fost dezbătut în cadrul unei sesiuni de discuții, la tema  „Tranziția Energetică Globală – Provocări și avantaje pentru Moldova”, desfășurată de către profesori ai Universității Tehnice din Moldova în comun managementul Termoelectrica.

În cadrul evenimentului, prof. univ., dr. hab.  Valentin ARION a vorbit despre sistemul energetic al viitorului, tehnologiile inovative ce urmează a fi implementate în  SACET, precum și provocările și avantajele pentru Republica Moldova în tranziția energetică globală.

Tranziția energetică a fost lansată cu 2-3 decenii în urma. Sunt state care au avansat enorm în  acest domeniu. În viitor, orice SACET va include în componența sa infrastructura de stocare a energiei termice și electrice și, totodată, va deveni un mare furnizor de „flexibilitate”, integrând în componența sa surse de energie regenerabilă. Totodată, nu este de datoria SACET-ului, dar cu toții încercăm să depunem eforturi pentru schimbarea situației la consumatori, în tot ceea ce ține de eficiență energetică, iar practica cu distribuția pe orizontală, instalarea PTI-urilor reprezintă un exemplu în acest sens”, a declarat prof. univ., dr. hab. Valentin ARION.

Sesiunea de discuții face parte dintr-o inițiativă a directorului general al Termoelectrica, Veaceslav Eni, care are drept scop alinierea viziunilor de dezvoltare a SACET-ului mun. Chișinău la obiectivele globale pe termen lung în domeniul eficienței energetice și protejarea climei.

Strategia de dezvoltare a SACET-ului mun. Chișinău pentru următoarea perioadă va pune accentul pe sustenabilitate, eficiență energetică  și consumatorul final. În acest sens, viziunea mediului academic de la UTM este foarte importantă pentru noi, întrucât ne va ajuta să ne revizuim obiectivele și să le ajustăm la trendul internațional ce ține de tranziția energetică globală”, a spus Veaceslav ENI.

În cadrul conferinței,  au intervenit cu prezentări și lectorii univ. Cristina EFREMOV și Constantin BOROSAN, care au propus mai multe soluții de dezvoltare pentru SACET, cele mai importante fiind: integrarea cogenerării de înaltă eficiență, integrarea surselor regenerabile, utilizarea căldurii reziduale, stocarea căldurii, valorificarea deșeurilor și electrificarea sistemului.
IMG_9839

Vizită de lucru a directorului general al APP, Ghenadie ȚEPORDEI,  la Termoelectrica


 

Directorul general al Agenției Proprietății Publice (APP), Ghenadie ȚEPORDEI, însoțit de directorii generali adjuncți – Mihail SOȚCHI și Corneliu SOLTAN, au efectuat, miercuri, 23 decembrie, o vizită de lucru la Termoelectrica.

În cadrul întrevederii, directorul general al Termoelectrica, Veaceslav ENI, a făcut o retrospectivă a principalelor realizări ale întreprinderii pe parcursul anului 2020, menționând faptul că, în toată această perioadă, s-a bucurat de susținerea APP.

Pe parcursul acestui an ne-am focusat pe încheierea cu succes a Primului Proiect de Îmbunătățire a Eficienței SACET (PIESACET1) și inițierea lucrărilor asupra PIESACET 2. Am pus accentul pe investiții care să aducă, în primul rând, beneficii consumatorilor”, a precizat Veaceslav ENI.

De cealaltă parte, directorul general al APP, Ghenadie ȚEPORDEI, a apreciat parcursul de dezvoltare al Termoelectrica, menționând faptul că toate proiectele de modernizare și dezvoltare ale întreprinderii trebuie continuate.

„Termoelectrica are un plan ambițios de dezvoltare, cu obiective bine stabilite ce țin de îmbunătățirea operațională a companiei și eficiența serviciilor prestate, motiv pentru care va avea parte de susținerea noastră  în continuare”, a reiterat Ghenadie ȚEPORDEI.  

Ședința de lucru a continuat cu o vizită la CET Sursa I, acolo unde directorul general Termoelectrica a prezentat proiectul de reconstrucție și modernizare a Blocului energetic nr.1, o lucrare unicală pentru sectorul energetic al țării. Impactul acestor investiții este semnificativ și presupune creșterea randamentului global al Centralei, eficientizarea consumului de combustibil, mărirea capacității de producere a energiei electrice în cogenerare și extinderea duratei de exploatare a turbinei cu circa 8 ani.
cover youtube222

La mulți ani, dragi energeticieni! VIDEO


Azi sărbătorim Ziua Profesională a Energeticianului – o meserie nobilă, complexă și plină de provocări!
Energeticienii sunt la datorie 24/24, astfel încât lumina și căldura să ajungă în fiecare locuință!
La mulți ani!
ZE DG mesaj1.11

Mesajul de felicitare al directorului general Termoelectrica, Veaceslav Eni, cu ocazia Zilei Energeticianului


Dragi colegi,

Sărbătorim astăzi o zi importantă pentru fiecare dintre noi – Ziua Profesională a Energeticianului!

Cu acest prilej, aduc sincere felicitări cu urări de bine și prosperitate întregii echipe Termoelectrica și tuturor colegilor care activează în domeniul energetic!

Împreună avem o responsabilitate mare față de consumatorii noștri, de a presta servicii fiabile, calitative, fără întrerupere!

Sectorul energetic este unul de importanță primordială pentru economia unei țări, dat totodată  unul dificil, complex și plin de provocări, iar oamenii care lucrează în acest domeniu sunt extrem de valoroși.

Stimați energeticieni,

Datorită profesionalismului și devotamentului fiecăruia dintre Dvs. reușim să asigurăm buna funcționare a sistemului termoenergetic național și siguranța serviciilor noastre vitale pentru spitalele, școli, grădinițe și casele oamenilor.

Vă mulțumesc pentru dedicație, profesionalism și efortul pe care îl faceți zi de zi pentru dezvoltarea și prosperarea sectorului termoenergetic!

La mulți ani, dragi energeticieni!

Cu deosebit respect,

Veaceslav Eni, director general, Termoelectrica

 
IMG_9492

Angajații Termoelectrica au donat sânge și plasmă convalescentă


Angajații Termoelectrica s-au solidarizat cu pacienții în stare gravă care luptă cu Covid-19, donând sânge și plasmă convalescentă, ce conține anticorpi împotriva acestui virus.

Acțiunea fost organizată de către întreprindere în parteneriat cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, la CET Sursa I, acolo unde a fost amenajat un punct de colectare.

În total,100 de angajați au donat sânge, dintre care, de la 14  a fost colectată plasmă convalescentă, care va fi utilizată în tratarea pacienților în stare gravă care luptă cu infecția Covid-19.

Săptămâna viitoare, pe 22 decembrie, va fi aniversată Ziua profesională a energeticianului. Cu această ocazie, ne-am propus împreună cu echipa să facem o faptă bună pentru societate, astfel, pe lângă lumina și căldura pe care o producem și o aducem în casele oamenilor, ne-am dorit să donăm sânge pentru a salva vieți”, a declarat Veacelsav Eni, directorul general al Termoelectrica.

Potrivit specialiștilor, o singură prelevare de plasmă ajută concomitent trei pacienţi bolnavi afectaţi de noul coronavirus.

Atât angajații întreprinderii cât și personalul medical au respectat cu strictețe măsurile de control şi de combatere a infecţiei Covid-19, pe toată durata acțiunii.
camin

Două cămine pentru elevi din sectorul Buiucani, conectate la apă caldă


Peste 200 de elevi cazați în două cămine din sectorul Buiucani al capitalei au scăpat de grija dușurilor cu apă rece. Din luna noiembrie, aceștia se bucură de apă caldă non-stop, produsă și livrată instant, atât în blocurile sanitare ale căminelor, cât și la bucătării.


Decizia de a renunța la dispozitivele electrice de încălzire a apei, utilizate anterior, vine din partea administrației căminelor, deoarece acestea nu asigurau instant cu cantitatea necesară de apă caldă toți elevii. Totodată, boilerele generau un consum majorat de energie electrică, iar frecvent provocau căderi de tensiune în rețeaua de alimentare cu energie electrică.


„Am solicitat Direcției Generale Educație, Tineret și Sport să ne reconecteze la rețeaua de apă caldă de la Termoelectrica deoarece boilerele electrice nu asigurau livrarea calitativă de apă caldă. Angajații Termoelectrica într-un timp foarte scurt au efectuat lucrările de conectare la apă caldă”, a declarat Lucia Galinca, pedagog social, responsabilă de administrarea căminului.


La sfârșitul lunii octombrie, Termoelectrica a efectuat lucrările de instalare a unor echipamente moderne (schimbătoare de căldură cu plăci Alfa-Laval ) în punctele de conectare la energie termică ale clădirilor, care asigură prepararea și livrarea apei calde încontinuu.


„Prestarea unor servicii de termoficare de calitate și complete, rămâne prioritatea noastră și în continuare, de aceea, Termoelectrica este mereu deschisă pentru astfel de parteneriate. Datorită modernizărilor efectuate, elevii vor beneficia de apă caldă la costuri mult mai mici față de până acum, când utilizau instalațiile electrice”, precizează Veaceslav Eni, directorul general al Termoelectrica.
Reactie Termoelectrica

Precizări în legătură cu notificările primite de consumatori


Termoelectrica vine cu mai multe precizări cu privire la notificările emise de către Gestionarii Fondului Locativ în factura pentru consumul curent (luna noiembrie):

În notificările date este indicat expres faptul că „se solicită achitarea datoriei pentru consumul de energie termică în termen de 10 zile din momentul recepționării prezentei notificări, iar în cazul datoriilor curente (ce se are în vedere consumul curent pentru luna noiembrie) cu achitarea până la 30 decembrie 2020”.

Reieșind din cele expuse, venim cu un apel către consumatorii responsabili, care nu au înregistrate datorii istorice la consumul de energie termică, să evite mesajul dat.

Totodată, rugăm consumatorii să efectueze plățile fără întârzieri, în termenii stabiliți, pentru a evita acumularea datoriilor, care, la rândul lor, ar duce la datorii față de furnizorul de gaze naturale, ceea ce ar pune în pericol prestarea continuă a serviciilor.

În această perioadă, Centrul de Apel al Termoelectrica este suprasolicitat, motiv pentru care ne cerem scuze pentru faptul că, în anumite cazuri,  sunteți nevoiți să așteptați mai mult timp pentru  a putea intra în legătură cu operatorii noștri.

Pe lângă Centrul de apel – 1300 și 022 447 447, Termoelectrica pune la dispoziția consumatorilor, pentru consultații și suport de la distanță, și următoarele canale de comunicare, disponibile 24/24:

 • Site-ul oficial al Termoelectrica S.A. – www.termoelectrica.md;
 • Pagina de Facebook a companiei – Termoelectrica S.A.;
 • Aplicația Viber: 069-444-144 (disponibil pentru text, imagini foto și video) pentru raportarea problemelor tehnice;
 • Sesizări pe e-mail: cancelaria@termoelectica.md.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că echipa Termoelectrica depune tot efortul pentru prestarea unui serviciu fiabil și calitativ!
PROIECTE 2

Proiecte realizate cu succes în anul 2020


Termoelectrica anunță implementarea cu succes a programului de modernizare și reabilitare a infrastructurii, planificat pentru anul 2020, ceea ce va permite furnizarea mai fiabilă și mai eficientă a serviciilor de termoficare pentru consumatori, în perioada rece a anului.

Investițiile companiei, care constituie în acest an circa 682 milioane lei, vizează cele două direcții de activitate ale întreprinderii: producerea energiei electrice și termice în regim de cogenerare și furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă.

Astfel, cea mai mare parte a resurselor a fost alocată pentru efectuarea următoarelor lucrări:

Reparația capitală a 50 tronsoane de conducte termice, cu lungimea totală de cca 15 km și izolarea termică a peste  8,5 km de conducte termice supraterane – circa 230 milioane lei.

Reabilitarea și mentenanța utilajului termotehnic de la Sursele de producere – CET Sursa I, CET Sursa II, CT Vest și CT Sud și CT Suburbane – circa 380 milioane lei.

Pe parcursul acestui an, compania a inițiat proiecte noi, a pus la dispoziția consumatorilor canale noi de comunicare, a oferit soluții energetice fiabile, care vor duce la diminuarea costurilor, și a continuat să asigure țara cu energie electrică produsă aici, acasă, precum și energie termică pentru cei cca 500.000 consumatori din mun. Chișinău”, menționează Veaceslav Eni, directorul general al Termoelectrica.

Alte realizări importante din acest an:

 • Am inaugurat un Centru Comercial modern de deservire și relații cu consumatorii, ce dispune de un Ghișeu unic, unde mai multe servicii sunt prestate de un singur operator;
 • Am pus la dispoziția consumatorilor multiple instrumente de consultanță și suport de la distanță, inclusiv prin lansarea Serviciului online Contul meu Infobon și a numărului scurt de apel 1300;
 • Am extins portofoliul de clienți, fiind semnate 28 de contracte noi de parteneriat privind conectarea la SACET. În paralel am reușit să conectăm 17 consumatori în acest an;
 • Este în proces implementarea proiectului ce prevede punerea în funcțiune a primei centrale termice pe bază de biomasă, care va fi integrată în sistemul centralizat de termoficare;
 • Am finalizat lucrările de reconstrucție și modernizare a Blocului energetic nr.1 din cadrul CET Sursa I. Impactul acestor lucrări este semnificativ și presupune creșterea randamentului global al Centralei, eficientizarea consumului de combustibil, mărirea capacității de producere a energiei electrice în cogenerare și extinderea duratei de exploatare a turbinei cu circa 8 ani;
 • Am încheiat cu succes unul dintre cele mai importante proiecte investiționale de până acum – Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET1), implementat  cu sprijinul Băncii Mondiale. Astfel, în acest an proiectul s-a finalizat cu instalarea a 21 de Puncte Termice Individuale în clădiri și  construcția rețelelor aferente cu o lungime a conductelor termice de 1,2 km. De asemenea, a fost realizată cu succes îmbunătățirea tehnologică a sistemelor de pompare la sursele de termoficare Sursa 1 și CT Vest;
 • Grație încheierii cu succes a PIESACET 1 am demarat al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET 2), care are drept scop majorarea eficienței procesului de cogenerare, prin instalarea echipamentelor noi de producere a energiei, dezvoltarea durabilă a întreprinderii Termoelectrica, precum și efectuarea unor investiții pilot de eficiență energetică în clădiri publice și rezidențiale;
 • Achităm integral consumul curent al gazelor naturale și diminuăm treptat datoria istorică față de Moldovagaz, până în prezent cu peste 670 milioane lei;
 • Am fost premiați de Camera de Comerț și Industrie cu trofeul ”Medalia de aur” și cu statueta ”Zeița Calității” la Gala Businessului Moldovenesc.

Realizările noastre vor contribui semnificativ la sporirea confortului consumatorilor, precum și la eficientizarea proceselor și operațiunilor din cadrul întreprinderii.

„Rezultatele companiei se datorează încrederii acordate de consumatori și, nu în ultimul rând, echipei Termoelectrica, formate din circa 1900 angajați, care are grijă să presteze servicii vitale, non stop, indiferent de dificultățile care apar”, a conchis Veaceslav Eni.

Termoelectrica  –  Cu grijă și căldură pentru Dumneavoastră!
exdrupo

Termoelectrica racordează la SACET o întreprindere municipală


Întreprinderea municipală „Exdrupo” responsabilă de exploatarea drumurilor și podurilor din mun. Chișinău va fi conectată la Sistemul ce Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET).
Potrivit parteneriatului de colaborare, Termoelectrica instalează două Puncte Termice Individuale (PTI) și efectuează lucrări de reconstrucție a unei rețele termice exterioare de conectare la rețeaua magistrală, lucrări care vor asigura clădirea cu energie termică pentru încălzire și apă caldă tot anul împrejur.

 Astfel, datorită instalării PTI-urilor, angajații întreprinderii Exdrupo vor beneficia de servicii de termoficare de calitate pe tot parcursul anului. Echipamentele noi vor oferi condiții mai bune de furnizarea a energiei termice în clădire și vor prepara și va livra apa caldă instantaneu. ,,Asigurarea confortului termic pentru consumatorii noștri este prioritatea echipei Termoelectrica, de aceea continuăm să investim în infrastructura de producere și furnizare a energiei termice” a menționat Veaceslav Eni, directorul general al Termoelectrica.

 Soluțiile de termoficare moderne implementate de Termoelectrica oferă multiple avantaje consumatorilor săi:
• furnizarea apei calde non-stop,
• independență față de vecini,
• costuri mici pentru un confort crescut,
• siguranța consumatorilor,
• protecția mediului înconjurător.

 Până acum, Termoelectrica are instalate cca 900 de PTI-uri în 466 de blocuri locative și 186 instituții publice pentru încălzire și prepararea apei calde direct la branșamentul blocului, ceea ce oferă consumatorilor un șir de beneficii și servicii de înaltă calitate.
126303960_2529956727297276_7816690723186395432_n

Veaceslav Eni a participat la conferința „Abordare regională: Progres prin soluții verificate”


Directorul general al Termoelectrica,Veaceslav Eni, a participat în calitate de vorbitor la conferința „Abordare regională: Progres pe baza unor soluții verificate” , organizată de platfoma media Energynomics.

Evenimentul organizat online, joi, 19 noiembrie, a adus la masa dezbaterilor reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi managerii celor mai importante companii din sectorul energetic de pe ambele maluri ale Prutului.

În discursul său de deschidere al evenimentului, Călin Negura, șef al Direcției Politici în domeniul energetic, din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, a precizat faptul că, rezultatele la zi a eforturilor depuse, în special cele oferite de Termoelectrica, confirmă corectitudinea și oportunitatea deciziilor luate acum 5 ani, ce țin de reorganizarea întreprinderii, și totodată inspiră încrede și dorință de a avansa pe această direcție.

„Autoritățile de la Chișinău au inițiat și continuă, cu suportul partenerilor de dezvoltare, unul dintre cele mai necesare tipuri de proiecte – Reabilitarea și modernizarea SACET-urilor de la Chișinău și Bălți. Anul acesta trecem deja la a doua etapă, pentru care Guvernul și-a propus mobilizarea a circa 100 milioane euro pentru următorii 4 ani”, a declarat Călin Negura.

Veacesalv Eni a menționat faptul că Termoelectrica a implementat cu succes primul Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET I), iar acum întreprinderea este în pregătire de lansare a celui de-al doilea proiect PIESACET II, ce urmează să fie implementat, cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, în următorii 4 ani.

„Pentru noi, consumatorul este cel mai important, de aceea toate investițiile noastre sunt axate pe îmbunătățirea serviciilor prestate. Vom continua să instalăm distribuția pe orizontală în blocurile locative, inclusiv prin cadrul  unor investiții pilot de eficiență energetică. Această soluție noi am implementat-o cu succes deja în câteva zeci de blocuri din capitală, ceea ce a condus la micșorarea pierderlor de energie termică”, a conchis directorul general al Termoelectrica.

Printre vorbitorii prezenți la acest eveniment s-au mai numărat:

Lucian Rusu, Secretar de stat, Guvernul României;

Ion Sterian, CEO Transgaz;

Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație SA Moldovagaz;

Cristian Athanasovici, Business Development Manager Kawasaki Gas Turbines;

Octavian Calmâc, director ANRE, Republica Moldova;

Alexandru Săndulescu, Înalt Consilier, Misiunea Înalților Consilieri UE în Republica Moldova;

Alexandru Ciudin, Director, Agenția pentru Eficiență Energetică, Chișinău;

Jose Luis Gomez Pascual, Country Manager Premier Energy Moldova.

Sesiunea de discuții a pus accentul  pe problemele de actualitate, dar și pe schimbul de informații și experiență din domeniul energetic din România și Republica Moldova.

 
Fotoram.io (2)

Directorul general Termoelectrica: Conectăm la încălzire toți consumatorii, indiferent dacă au sau nu au datorii


Termoelectrica conectează la încălzire toți consumatorii, indiferent dacă fondul locativ are sau nu are datorii.

Precizarea a fost făcută de directorul general al Termoelectrica, Veaceslav Eni, în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor primăriei Chișinău, de astăzi.

Termoelectrica livrează agent termic pentru încălzire și apă caldă fără întrerupere, tot anul împrejur, chiar și vara. Pentru  ca consumatorii să fie conectați, e necesară o solicitare din partea gestionarului”, a conchis Veaceslav Eni, directorul general Termoelectrica.

Până în prezent, Termoelectrica a conectat la încălzire circa 3900 de obiecte din cele 4400 racordate la sistemul centralizat de termoficare. Acestea sunt:

2829 de blocuri locative;

143 grădinițe;

160 școli;

60 instituții medicale;

63 instituții superioare de învățământ;

205 case particulare;

426 agenți economici.

Neconectate la încălzire rămân 18 blocuri locative, dintre care 13 urmează să fie conectate până la sfârșitul zilei de astăzi, iar alte  5 blocuri urmează să fie conectate pe 11 noiembrie, conform solicitărilor gestionarilor.

Termoelectrica vine cu un apel către gestionarii fondului locativ de a se mobiliza și a solicita conectarea cât mai curând posibil, astfel încât locatarii blocurilor să beneficieze de confort termic în locuințe.

Echipele mobile din teritoriu ale companiei sunt disponibile non-stop pentru a asigura tot suportul necesar privind conectarea imediată la serviciile de termoficare.
IMG_8656

Circa 50% dintre consumatori, conectați la încălzire


Termoelectrica a conectat la încălzire circa 2200 de obiecte din cele 4400 racordate la sistemul centralizat de termoficare, ceea ce constituie în jur de 50 % dintre consumatori.
Informația a fost prezentată de directorul general al Termoelectrica, Veaceslav Eni, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău de azi dimineață.
„Termoelectrica conectează consumatori la solicitare. Probleme pe sistem nu sunt, activăm în regim normal”, a mai precizat directorul general Veaceslav Eni.
Astfel, conform solicitărilor gestionarilor fondului locativ și Dispoziției nr. 593-d din 29 octombrie 2020 „Cu privire la începerea sezonului de încălzire 2020-2021 în municipiul Chișinău”, emisă de primăria mun. Chișinău.Termoelectrica a conectat până acum la încălzire:
1661 blocuri locative;
141 grădinițe;
114 școli;
39 instituții medicale
11 instituții superioare de învățământ;
64 case particulare
116 agenți economici.

Pe parcursul ultimelor trei zile, echipa Termoelectrica s-a mobilizat, conectând în masă obiectele racordate la sistemul centralizat de termoficare, cu excepția adreselor unde gestionarii au solicitat prestarea serviciilor de termoficare începând cu această săptămână.
După conectarea clădirilor la încălzire, fiecare gestionar are posibilitatea să micșoreze debitele sau să sisteze agentul termic în dependență de confortul termic necesar din clădire, conform temperaturii aerului exterior și doleanțele locatarilor.
Locatarii blocurilor locative care beneficiază de Încălzire Centralizată Autonomă, datorită contractului tripartit, semnat direct cu furnizorul, și deținerea propriului contor de energie termică, pot porni oricând încălzirea, de sine stătător, în cazul unor temperaturi joase, și își pot regla consumul conform necesităților.

 
500 obiecte conectate

Administratorii a peste 530 obiecte au solicitat conectarea la încălzire


Peste 530 de obiecte din mun. Chișinău racordate la sistemul centralizat de termoficare au fost conectate deja la încălzire.
Printre acestea se regăsesc: 137 grădinițe, 36 școli, 31 instituții medicale, 204 blocuri locative și 88 agenți economici.
Termoelectrica a demarat procedura de conectare la energia termică pentru încălzire, la solicitare, încă de la sfârșitul lunii septembrie.
„Suntem în dialog permanent cu consumatorii noștri, pentru a le oferi tot suportul necesar în procedura de conectare”, menționează Veaceslav Eni, directorul general al Termoelectrica.
Anterior și Primăria mun. Chișinău a informat despre faptul că locuitorii municipiului pot solicita conectarea locuințelor la sursa centralizată de încălzire, fără a aștepta o decizie oficială în acest sens.
De menționat că blocurile locative care dispun de permis de conectare pot beneficia oricând de căldură, la solicitarea gestionarilor fondului locativ. Procedura de conectare la căldură este foarte simplă și durează maxim 3 ore.
După conectarea blocurilor la încălzire, fiecare gestionar are posibilitatea să micșoreze debitele sau să sisteze agentul termic în dependență de confortul termic necesar din clădire, conform temperaturii aerului exterior și doleanțele locatarilor.
IMG_8683

Semnarea acordului de colaborare dintre Termoelectrica și Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor


Termoelectrica și Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) au semnat un contract de parteneriat privind implementarea proiectului „Integrarea plantei energetice Miscanthus în ciclul de producere a energiei termice în sistemele de termoficare centralizată”, cofinanțat de Termoelectrica și din Bugetul de Stat prin intermediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.


Acordul prevede implementarea primului proiect pilot privind achiziția și instalarea Centralei Termice modulare pe biomasă și racordarea acesteia la rețelele de alimentare cu energie termică ale sediului IGFPP, precum și asigurarea Centralei Termice cu combustibilul necesar produs din plante energetice de către IGFPP.
Directorul general al Termoelectrica, Veaceslav Eni, a declarat că echipa Termoelectrica este focusată pe identificarea unor soluții energetice care să sporească confortul consumatorilor și să contribuie la prestarea serviciilor de termoficare sustenabile și cât mai prietenoase mediului.
„Acest parteneriat de colaborare joacă un rol esențial în eforturile continue ale Termoelectrica de a-și îmbunătăți infrastructura și de a-și diversifica sursele de energie utilizate, toate în beneficiul consumatorilor”, a menționat Veaceslav Eni.
La rândul său, Larisa Andronic, director al IGFPP, a precizat faptul că: „La institutul nostru au fost efectuate testări o perioadă îndelungată de timp a acestei plante energetice, fiind asistați de partenerii noștri de la Terravesta, din Marea Britanie, de aceea ne bucurăm că, în sfârșit, prin lansarea acestui parteneriat, efortul nostru va da primele rezultate” a conchis Larisa Andronic.
Potrivit parteneriatului, Termoelectrica își asumă cheltuielile de procurare a echipamentului necesar generării de energie termică, pentru asigurarea confortului necesar perioadei reci a anului în incinta IGFPP, iar din bugetul de stat urmează să fie acoperite cheltuielile legate de procesul tehnologic de pregătire a combustibilului.
Implementarea proiectului este planificată până în luna decembrie curent.
În următorii ani, Termoelectrica își propune reaplicarea acestei soluții energetice la scară mai largă, în suburbiile mun. Chișinău.
122494431_3388418227859987_5867328918316299015_o

Cei 10 câștigători ai Tombolei Termoelectrica dăruiește căldură, ediția a IV-a, au intrat în posesia premiilor!


Toți cei 10 câștigători ai Tombolei Termoelectrica dăruiește căldură, ediția a IV-a, au intrat în posesia premiilor!

Certificatele  în valoare de o lună de consum gratuit de încălzire și apă caldă, pentru luna decembrie 2020, au fost înmânate de către directorul general al Termoelectrica, Veaceslav Eni, și vicedirectorul general, Silvia Pascaru.

 

Astfel, norocoșii Tombolei Termoelectrica dăruiește căldură, din acest an, sunt:

 • Cernia Denis, str. Ion Creangă 22/2
 • Plotnicov Sergiu, str. Ginta Latină 17/1
 • Melnic Alic (Dumitru), str. Hristo Botev 5/2
 • Preda Valerii, str-la Studenților 17/1
 • Șcegheliskaia Natalia, str. Kiev 16/1
 • Vițălari Ion, str. Andrei Doga 28/2
 • Braghiș Natalia, str. Milescu Spătaru 13/2
 • Șnurenco Iuri, str. Decebal 61
 • Cerneavschi Ludmila, str. Livezilor 29/3
 • Rusu Ion, str. Grigore Vieru 22/8

Ne bucurăm că, pentru al patrulea an la rând, de Hramul Orașului, ne reușește să aducem motive de bucurie în plus în mai multe familii. Felicitări călduroase tuturor câștigătorilor”, menționează Veaceslav Eni, directorul general al Termoelectrica.

Extragerea câștigătorilor s-a desfășurat electronic, iar singura condiție de înregistrare în cadrul tombolei a fost lipsa datoriilor pentru consumul de energie termică.

Pentru a urmări transmisiunea de la eveniment și momentul extragerii, accesați pagina de Facebook a Termoelectrica.
IMG_5155

Lucrările de modernizare a rețelelor termice din str. Albișoara sunt la etapa finală


Termoelectrica finalizează lucrările de modernizare a rețelelor termice din str. Albișoara, în beneficiul a peste 100.000 de consumatori din mun. Chișinău, astfel încât serviciul de distribuție a energiei termice să fie unul mai sigur.
Lucrările date au fost inițiate pe 18 august curent, în contextul proiectului demarat de primăria mun. Chișinău, ce prevede reparația capitală a carosabilului și a trotuarului din str. Albișoara, și au fost realizate în mai multe etape.
Inițial au fost reabilitate capital șapte tronsoane de conductă termică primară cu diametrul nominal 800 mm, cu o lungime totală de cca 480 metri și un tronson de conductă termică cu diametrul nominal 150 mm, cu o lungime de cca 50 metri.
„Toate aceste lucrări fac parte dintr-un amplu program de modernizare demarat de Termoelectrica, încă de la fondare, pentru îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare oferite consumatorilor, modernizarea infrastructurii și eficientizarea operațională a companiei”, precizează Veaceslav Eni, directorul general al Termoelectrica.
Suplimentar, Termoelectrica a demarat modernizarea unui nou tronson de conducte termice cu diametrul nominal 800 mm, din str. Albișoara intersecție cu str. V. Alecsandri, cu o lungime de cca 120 metri.
Proiectul de modernizare a rețelelor termice din str. Albișoara face parte din suplimentul Planului de Investiții aprobat de Consiliul Societății pentru anul 2020, iar valoarea estimativă a costului lucrărilor este de peste 21,4 milioane lei.