IMG1

Sinteza lucrărilor din 9 august


Astăzi toate forțele sunt concentrate pentru executarea într-un termen cât mai restrâns a lucrării din strada Pietonală, totuși, paralel, colegii noștri lucrează și în alte sectoare. Mai multe detalii în sinteza lucrărilor de astăzi:

În sectorul Râșcani:

 • Mihai Viteazul, 10/2: Continuăm lucrările modernizarea a tronsonului respectiv. După cum am anunțat anterior această lucrare are o importanță deosebită pentru fiabilitatea sistemului.
 • s Eugen Doga: Executăm în plină forță lucrările la conducta termică din str. Eugen Doga, intersecție cu str. Alexandru cel Bun. Lucrările vor fi finalizate vineri, 10 august (ora 18:00).

În sectorul Ciocana:

 • Efectuăm lucrări de sudare a două elemente de secționare a agentului termic care urmează să fie instalate pe tronsoanele aeriene de rețea termică din str. Varnița (la Stația de Pompare Nr.21) și str. Voluntarilor, 15/2.
 • Petru Zadnipru, 16/2 și Alecu Russo, 55/1, 18: Efectuăm lucrări de amenajare a săpăturilor, unde am efectuat lucrări de reabilitare a două tronsoane de conducte termice.
 • Suntem antrenați în lucrări de mentenanță în mai multe Puncte Termice Centrale și Cămine Termice.
 • Acoperirea traseului termic din str. V lui Vodă 17a, în urma inspectării suportului fix cu DN 1000.

În sectorul Botanica:

 • bd-ul Dacia, 11/3: Continuăm lucrările de modernizare a Stației de Pompare Nr.5
 • Melestiu: Efectuăm lucrări de înlocuire a rețelei termice cu Diametrul Nominal 200 mm cu alta de 273 mm.
 • Cuza Voda, 39/3: Modernizăm un tronson de conducte termice cu o lungime de 400 de metri și Diametrul Nominal de 400 mm.

În sectorul Buiucani:

 • Alba-Iulia, 23: Continuăm lucrările de modernizare a unui tronson de rețea termică de 400 de metri cu Diametrul Nominal 500 mm.
 • Ion Creangă 6/3: Efectuăm lucrări de asfaltare a terenului în urma reabilitării a unei conducte termice secundare. Lucrările vor fi finisate până la sfârșitul zilei.
 • Ion Pelivan 28: Efectuăm lucrări de asfaltare a terenului în urma înlocuirii unui tronson de rețea termică cu Diametrul Nominal 89 mm, pe o lungime de 25 metri. Lucrările vor dura până la sfârșitul zilei.

În sectorul Centru:

 • Nicolae Testemițanu: Continuăm lucrările de modernizare a 340 metri de conducte termice cu Diametrul Nominal 400 mm. Lucrările vor dura până la mijlocul lunii august.
 • Bd-ul Constantin Negruzzi, 5: Efectuăm lucrări verificare a unui tronson de rețea termică cu Diametrul Nominal 75 mm, unde urmează să reabilităm o porțiune de conductă.

Contați pe energia noastră!
IMG206

Sinteza lucrărilor din 12.07.2018


Astăzi ne bucurăm de o zi activă, focusată pe îndeplinirea unui șir de lucrări importante pentru asigurarea fiabilității sistemului centralizat de termoficare, astfel încât, cu fiecare modernizare, consumatorii noștri să beneficieze de servicii mult mai calitative și eficiente.
Așadar, pe parcursul zilei de joi, 12 iulie, echipele Termoelectrica întreprind următoarele lucrări:
În Sect. Botanica
– Modernizăm Stația de Pompare nr. 22 cu două vane noi, moderne și eficiente. Acestea vor permite controlul asupra parametrilor necesari de exploatare și secționarea agentului termic în rețeaua de termoficare, respectiv, locuitorii sect. Botanica vor avea parte de servicii mult mai calitative.
În Sect. Râșcani
– Lucrăm în forță pe str. T. Vladimirescu, în perimetrul străzilor A. Doga și Florării, unde modernizăm circa 160 m de conductă termică, cu diametrul de 800 mm. Așa cum am menționat anterior, lucrările urmează a fi finalizate până pe 20 iulie.
– Continuăm să reabilităm un tronson de rețea termică de 560 m, din st. Grătiești, cu diametrul nominal de 250 mm. Lucrările de pe această adresă vor dura până la sfârșitul lunii.
– Efectuăm lucrări de conectare a unui grup de consumatori din bd-ul Moscovei și alte străzi adiacente la un nou tronson de rețea termică. Datorită acestei conectări provizorii, vom asigura livrarea agentului termic pentru prepararea apei calde pentru consumatorii respectivi în perioada lucrărilor de modernizare a 250 de metri de conductă termică cu diametrul nominal 400 mm, din bd-ul Moscovei, planificate în perioada 13 iulie- 03 august.
În Sect. Buiucani
– Suntem pe ultima sută de metri în efectuarea lucrărilor de reconectare a consumatorilor la tronsonul modernizat din str. N. Costin, 59, unde a fost înlocuită o conductă termică de 450 de metri, cu diametrul nominal 500 mm. Lucrarea urmează a fi finalizată până vineri, ora 20:00.
– Reabilităm utilajul dintr-un cămin termic din bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt, 162. Lucrarea este planificată în intervalul orelor 09:00-18:00.
În Sect. Ciocana
– Începând cu ora 14.00 s-a intervenit rapid în str. Ginta Latină pentru înlăturarea unei scurgeri pe traseul de apă caldă.
Contați pe energia noastră!
03

Sinteza lucrărilor din 10.07.2018


Începem ziua într-un mod activ, cu o agendă bine stabilită, focusată pe modernizarea infrastructurii de livrare a energiei termice și îmbunătățirea continuă a serviciilor de termoficare! Așadar, pe parcursul zilei de marți, 10 iulie, echipele Termoelectrica S.A. sunt antrenate în  mai multe activități pe următoarele adrese:

În Sect. Râșcani:

– Continuăm  lucrările de modernizare a tronsonului de rețea termică din str. T. Vladimirescu, în perimetrul străzilor A. Doga și Florării. Amintim că lucrările sunt planificate în perioada 3 iulie – 20 iulie și vizează reabilitarea unui tronson important de rețea termică, cu diametrul nominal de – 800 mm .

– Reabilităm rețeaua termică cu diametrul nominal de 250 mm din str. Grătiești. Lucrarea este planificată în perioada 3 iulie – 31 iulie.

Aceste modernizări vor avea un impact deosebit asupra asigurării fiabilității Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, dar și îmbunătățirii serviciilor prestate consumatorilor.

În Sect. Botanica:

–  Reconectăm consumatorii din str. Independenței și Valea Crucii la livrarea apei calde. Amintim ca în această locație a fost reabilitat un tronson de rețea termică, cu diametrul nominal 500 mm.

În Sect. Buiucani:
– Reabilităm peste 450 de metri de rețea termică din str. N. Costin, cu diametrul nominal de 500 mm, care, după cum am anunțat anterior, se afla într-o stare de avariere avansată, conducta fiind cu un termen de exploatare de peste 25 ani. Prin urmare, ținând cont de complexitatea lucrării, termenul de executare a proiectului a fost prelungit până miercuri, 11 iulie.

În Sect. Ciocana:

Înlăturăm o scurgere depistată pe un tronson de rețea termică din str. P. Zadnipru. Această lucrare este planificată până după-amiază, prin urmare, depunem tot efortul de a executa lucrarea într-un termen cât mai restrâns, astfel încât locatarii de pe adresa respectivă să nu fie afectați.

În Sect. Centru:

– Schimbăm sectorul defectat de pe un tronson de conductă de apă caldă menajeră  din str. Ismail 88/1. Aceste modernizări sunt programate pe parcursul zilei de astăzi, în intervalul orelor 11:00-16:30.

Contați pe energia noastră!

 

 

 
img_2310

Contractare


Furnizarea energiei termice se efectuează numai în baza unui contract în acest sens, încheiat între unitatea termoenergetică și consumator.

 • Iniţial, se depune o cerere privind încheierea contractului de furnizare a energiei termice la Centrul Comercial al Întreprinderii Termoelectrica, situat pe str. T. Vladimirescu, 6, .
 • Ulterior, în termen de 15 zile urmează obţinerea avizului de racordare, clientul având obligaţia de a obţine acordul pentru livrarea energiei termice de la întreprindere
 • Semnarea contractului este ultima etapă în cadrul procedurii de conectare la SACET, respectiv, consumatorul este asigurat cu energie termică din ziua imediat următoare.

La cerere trebuie anexat următorul set de documente:

– în calitate de consumator – persoană fizică:

 • Cerere privind întocmirea contractului;
 • Actele ce confirmă dreptul de proprietate;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Planul cadastral al locuinței.

– în calitate de consumator – persoană juridică/GFL:

 • Cerere privind întocmirea contractului;
 • Actele ce confirmă dreptul de proprietate/gestiune;
 • Copia buletinului de identitate a administratorului;
 • Copia Extrasului din Registrul de Stat;
 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Datele bancare.

În conformitate cu prevederile legale, în sectorul rezidenţial reprezentantul autorizat al consumatorilor este administratorul fondului locativ, care este în drept să încheie un contract de furnizare a energiei termice cu furnizorul şi repartizează lunar cantitatea de energie termică consumată între locatari.


 

Actele necesare pentru modificarea la contract:

 • Persoane fizice (apartamente)

* Se adreseaza la GFL cu documentele justificative, în sensul efectuării modificărilor necesare;

 • Persoane fizice (spatii nelocative)

* Cerere de efectuare a modificărilor necesare;
*Actele ce justifică modificările solicitate;

 • Persoane juridice/GFL

* Cerere de efectuare a modificărilor necesare;
*Actele ce justifică modificările solicitate.

Pentru mai multe informații, apelați Serviciul Comercial sau Centrul de apel.

Tel.: (+373) 022 447 447
url68

Tarife


Preţul la energia electrică produsă şi tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către „TERMOELECTRICA” S.A. sunt stabilite de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova.

 

H O T Ă R Î R EA privind preţul la energia electrică produsă şi tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” nr. 60/2020  din  10.03.2020 Monitorul Oficial nr.87-93/307 din 20.03.2020

 

Pentru mai multe informaţii: anre.md.
Aviz

Întrebări frecvente


1. Cine este consumator de energie termică?

Consumator de energie termică reprezintă o persoană fizică sau juridică care utilizează energie termică în baza unui contract semnat cu furnizorul, prin racordarea instalației sale de utilizare a energiei termice la rețeaua termică a distribuitorului.

Art. 5 Legea Nr. 92 din  29.05.2014 „cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării”.

2. Ce se subînţelege prin consum clandestin (conectare ilicită) şi cum se facturează?

Se consideră consum clandestin :

 • utilizarea serviciilor de termoficare și alimentare cu apă caldă prin racorduri realizate ilegal, fără avizul/contractarea furnizorului.
 • utilizarea serviciilor de termoficare și alimentare cu apă caldă printr-un racord legal, dar la care s-a intervenit ilegal asupra contorului, precum și deteriorarea sigiliului .

Realizarea de branşamente / racorduri clandestine se pedepsește conform legislaţiei în vigoare,

În aceste situaţii, la constatarea ilegalităţii, furnizorul calculează consumul de energie termică conform sistemului pauşal și costul agentului termic calculat în funcție de instalațiile de utilizare.

Pct. 111, 112 al Regulamentului privind furnizarea energiei termice aprobat prin Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică Nr. 23  din  26.01.2017

3. Am instalat în apartament o sursă alternativă de încălzire. De ce trebuie să achit 10% pentru energia termică consumată?

Consumatorii de energie termică care s-au debranșat de la sistemul centralizat și au instalat centrale de încălzire autonome achită 10 % din costul energiei termice calculate pe un metru pătrat al apartamentului.

Plata de 10% pe care o suportă locatarii debranșați constituie contribuția la achitarea uzului comun din volumul total înregistrat de contorul blocului și ia în considerare existența pierderilor de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri), care mențin în stare funcțională sistemele inginerești de alimentare cu apă și de canalizare, în perioada rece a anului, încălzirea locurilor de uz comun şi existența coloanelor de încălzire tranzitorii.

IMPORTANT: Această plată în niciun caz, nu reprezintă o taxă suplimentară pentru debranșare!

Anexa nr. 7, pct. 8, Hotărârea de Guvern Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă.

4. Cum este calculată plata pentru încălzirea ACM?

Plata pentru energia termică utilizată la încălzirea apei este determinată reieşind din tariful stabilit pentru 1 Gcal, şi indicii aparatului de evidenţă a apei calde menajere instalate la branşamentul blocului.

5. Care este procedura de conectare a blocului la încălzire?

Solicitați conectarea căldurii în bloc de la administrator (date de contact: Pentru Consumatori – Contacte GFL).

Ulterior, administratorul blocului locativ va depune  o cerere în care solicită conectarea la energie termică a blocului dumneavoastră., la care va anexa  pașaportul pregătirii instalațiilor de termoficare.

Documentele  urmează a fi depuse  la sediul teritorial al întreprinderii, în funcţie de sector.

Imediat după înregistrarea solicitării, specialiștii noștri verifică posibilitatea conectării imediate, iar în decurs de 3 ore vă veți bucura de căldură în calorifere.

6. Cine este obligat să înlocuiască coloanele nefuncţionale?

În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.02, reparația instalațiilor inginerești intrabloc se efectuează de către locatari în apartamente, precum și de către Gestionarul fondului locativ în locurile de uz comun , etaje tehnice și subsoluri.

7. Se permite reglarea consumului de agent termic la branşament?

Se permite reglarea consumului de agent termic la branșament doar de către responsabilii de contor și reprezentanții gestionarilor fondului locativ cu condiția asigurării echitabile a tuturor apartamentelor/locuințelor cu energie termică, în special apartamentele/locuințele amplasate în extremitățile blocului. Responsabilitatea pentru calitatea repartizării energiei termice în blocul locativ o poartă gestionarul fondului locativ.

8. Care sunt consecinţele nerespectării termenului de achitare a facturilor?

În cazul în care un consumator  înregistrează datorii sistemtice, furnizorul acordă suport juridic Gestionarului Fondului Locativ pentru apelarea în instanța de judecată a consumatorului și încasarea forțată a datoriilor acumulate.

În situația existenței unui contract încheiat cu consumatorul, furnizorul înaintează direct acțiunea, în instanța de judecată, în vederea încasării datoriilor acumulate.

Cheltuielile de judecată sunt suportate nemijlocit de către consumator.

9. Cum procedez în cazul pierderii sau neprimirii facturii de plată pentru energia termică consumată?

Consumatorii  care nu au recepționat sau au pierdut factura pentru energia termică pentru încălzire și apă caldă se pot adresa la Centrul Comercial de deservire și relații cu consumatorii de pe str. Tudor Vladimirescu, 6, pentru a solicita o copie a facturii.

Centrul de calcul Infobon, responsabil de emiterea facturilor a creat un serviciu nou gratuit ,,Contul meu” unde fiecare consumator poate recepționa și achita factura online.

Deținătorii cardurilor bancare naționale pot achita factura la energia termică chiar în lipsa ei, dacă cunosc Codul Unic de Identificare (ID-ul unic de pe  chitanță), prin intermediul serviciului bancar internet banking și a terminalelor de plată, inclusiv online.

10. Unde mă pot adresa pentru soluționarea problemelor cu referire la furnizarea agentului termic și prepararea apei calde?

Pentru a primi o consultare telefonică, apelați Centrul de apel  –  1300 sau 022 447 447, colegii noștri vă vor ghida și vă vor oferi tot suportul necesar.

Totodată, orice problemă o puteți raporta la următoarea adresă de e-mail – cancelaria@termoelectrica.md.

11. Cine este responsabil de citirea indicilor echipamentului de măsurare a energiei termice la branșamentul blocului?

Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei termice se face lunar de către personalul furnizorului, însoțit după caz de un reprezentant al gestionarului fondului locativ.

12. În cazul în care nu se indică indicii la contor pentru apă caldă, cum se calculează consumul?

În cazul în care consumatorul la achitarea facturii pentru agent termic nu indică indicii de consum a contorului pentru apă caldă menajeră, se aplică metodologia de calcul prestabilită de Gestionar, în conformitate cu legislația în vigoare,  mai exact, pentru primele 2 luni se aplică o medie lunară, ulterior, începând cu a 3 lună, se calculează norma sanitară.

13. Care sunt modalitățile de achitare a facturii?

Factura pentru energia termică consumată poate fi achitată utilizând următoarele instrumente:

Serviciul internet banking și aplicațiile mobile ale băncii la care vă deserviți;

Direct de pe site-ul www.temoelectrica.md;  sau www.infobon.md;

Puteți opta pentru serviciile online de plată – www.paynet.md;  și www.oplata.md , www.bpay.md;  și www.myrunpay.com, unde este necesar să selectați operatorul Infobon.

Dacă nu dețineți un card bancar, puteți achita factura la cel mai apropiat terminal de plată QIWI, MMPS/BPAY.

Indicii contorului de apă caldă pot fi introduși nu doar în factura curentă pe care o achitați, dar și online, pe site-ul www.termoelectrica.md sau www.infobon.md, secțiunea ”Indicii Contorului”.

14. Cum putem să aflăm informaţia referitoare la lucrările programate?

Informaţia privind deconectările de agent termic și apă caldă, în legătură cu desfășurarea lucrărilor planificate, este afişată pe pagina web www.termoelectrica.md , în compartimentul „Pentru consumator” secțiunea „Defecțiuni. Deconectări planificate”.

În cazul în care perioada de deconectare depășește o zi, toți consumatorii sunt informați prin intermediul anunțurilor plasate la intrarea în scara blocului, în care este indicat tipul lucrării și perioada deconectării.

15. Dacă am achitat datoriile, dar ele sunt indicate în factură, achit doar diferența?

Dacă în factură este indicată o datorie pentru perioadele anterioare, dar Dvs. deja ați achitat respectiva datorie, este necesar să achitați doar consumul de energie termică curent.

16. Cum contactez furnizorul de energie termică pentru a sesiza un deranjament, obține informații în legătură cu întreruperile programate în alimentare sau solicita informații referitoare la racordarea la sistemul centralizat de termoficare?

Apelați Centrul de Apel, la următoarele numere de telefon: 022 447 447, 1300.

Totodată, informațiile privitoare la întreruperile programate sau lucrările din rețea sunt disponibile pe site-ul întreprinderii: www.termoelectrica.md , în compartimentul „Pentru consumator” secțiunea „Defecțiuni. Deconectări planificate”.
23.02

Centre de încasare


*ORICÂND puteţi achita factura la următoarele instituții:

– Banca Comercială “Victoriabank” S.A.;
– Banca Comercială Mobiasbancă – Groupe Société Générale S.A.;
– Banca Comercială “ENERGBANK” S.A.;
– Banca de Finanţe şi Comerţ S.A. (FinComBank);
– Banca Comercială Română Chişinau S.A.;
– Banca Comercială “COMERŢBANK” S.A.;
– Banca Comercială “Moldindconbank” S.A.
– Banca Comercială “EurocreditBank”
– Banca Comercială “MoldovaAgroinBank”
– Î.S. Poșta Moldovei;

Plăți online:
– Eximbank
– Paynet

Cât şi la Centrul comercial al Termoelectrica S.A., care se află la urmatoarea adresă: str. T. Vladimirescu, 6, (sectorul Rîșcani, deplasarea cu troleibuzul nr. 7, microbusele nr. 107, 117, 186, 184, 119). Program de lucru: 08.00-17.00, pauza de masă: 12.00-13.00.
achizitii

Facturi. Modalităţi de achitare


Serviciile de furnizare a energiei termice şi a apei calde menajere pot fi achitate  la Centrul comercial Termoelectrica, ghișeele băncilor comerciale și altor instituții de încasare a plăților, precum: BC “FinComBank” SA, BC ”Victoriabank” SA, BC”Energbank” SA, BC ”Moldindconbank” SA, BC”Moldova-Agroindbank” SA,  BC ”Eurocreditbank” SA, ÎS „Poşta Moldovei” SA și la terminalele Qiwi și Runpay.

De asemenea, pentru comoditatea și confortul Dvs. sunt disponibile modalitățile de plată și de prezentare a indicilor contoarelor prin intermediul paginii web www.infobon.md, secțiunea Achită online.  Aici, achitarea poate fi efectuată cu orice card bancar VISA sau Mastercard valabil, emis în țară sau peste hotare.

Ale modalități de plată online: serviciile internet banking la orice bancă comercială la care vă deserviți, sau accesând paginile web www.paynet.md și www.oplata.md,  și www.myrunpay.com, unde este necesar să selectați operatorul S.R.L.„INFO BON”.

Utilizarea acestor instrumente va exclude necesitatea de deplasare la ghișeele instituțiilor de plată precum și a eventualelor erori la înregistrarea sumelor achitate și a indicilor contoarelor. Mai mult ca atât, optând pentru instrumentele electronice, veți economisi timp și veți avea posibilitatea de a achita și de a prezenta indicii  până la data de 7 a lunii următoare.

Suplimentar, vă reamintim despre obligativitatea înscrierii lunare a indicilor contoarelor în bonurile de plată pentru serviciile de alimentare cu energie termică, la rubrica “Evidența consumului de apă caldă” sau prin intermediul instrumentelor electronice descrise mai sus.

De asemenea, ținând cont de faptul că apa rece menajeră este facturată de către un centru de calcul, iar energia termică de către Centrul de Calcul Info Bon, vă atenționăm despre necesitatea declarării indicatorilor contorului de apă caldă atât în factură pentru energie termică, cât și în cea pentru consumul de apă rece menajeră.

Totodată,  începând cu a 3 lună de la neprezentarea indicilor și/sau expirarea termenului verificării metrologice a contorului de evidență a consumului de energie termică pentru prepararea apei calde menajere, calculul se va efectua reieșind din norma unitară pentru fiecare locatar, până la a 6-a lună, iar după 6 luni se va calcula norma dublă.

Centrul comercial Termoelectrica (str. T. Vladimirescu, 6) are un program de lucru între orele 07.30 – 16.00, de luni până vineri. Aici puteţi achita toate plăţile, inclusiv şi cele restante.

Neachitarea în termen a facturilor şi acumularea datoriilor pentru consum pune furnizorul în situaţia de a acorda suport juridic Gestionarului Fondului Locativ pentru apelarea la instanţele judecătoreşti şi încasarea forţată a datoriilor acumulate pentru serviciile prestate, cheltuielile de judecată urmând a fi suportate de Dvs.

Achitare servicii

Accesibil, simplu și rapid. Activează-ți Factura electronică!