24 octombrie 2017
Pentru a fi mai aproape de consumatorii săi, Termoelectrica S.A. lansează un număr activ pentru serviciul “Viber”. Astfel, prin intermediul acestei aplicații consumatorii companiei sunt încurajați să expedieze, la numărul de telefon 069-444-144, informații (în format text, video sau foto) ce țin de avarii, scurgeri de agent termic, dar și alte probleme privind calitatea serviciilor          
image_pdfimage_print

TE Book

Societatea pe Acţiuni „Termoelectrica” este principalul producător și furnizor de energie electrică şi termică în or. Chișinău și suburbii acestuia.

Obiectul de activitate al întreprinderii vizează:

  • producerea energiei electrice
  • producerea, transportarea şi distribuţia energiei termice către consumatori, organizaţii ale fondului locativ municipal, instituţii de stat, instituţii bugetare/social-culturale, agenţi economici ş.a.

Compania deţine un important sistem de instalaţii termoenergetice şi o experienţă în domeniul de termoficare, în care deţine întâietatea, fiind singura întreprindere specializată în transportarea centralizată la distanţă a energiei termice şi a apei calde menajere, destinată consumatorilor din Chişinău şi din suburbiile acestuia.Asigurăm cu energie termică 7151 de imobile, inclusiv 564 instituţii bugetare, 1.679 agenţi ecomomici, 303 case particulare. 207.064 apartamente amplasate în 4.560 blocuri locative din municipiu; și livrăm anual consumatorilor circa 1.300 mii Gcal energie termică pentru încălzire şi ACM.

Рисунок1

Fig.1: SACET-ul din mun. Chișinău

„Termoelectrica” S.A. produce energie electrică, livrând în Sistemul Energetic Naţional circa 20% din consumul total de energie electrică al ţării (fără regiunea transnistreană).

De asemenea, întreprinderea are capacitatea de livrare a aburului industrial.

Mai multe puteți vedea în Filmul documentar: