28 septembrie 2021
Lucrări de modernizare şi de intervenţie. Lista adreselor în deconectare din sectoarele Centru și Râșcani           Intervenția Termoelectrica din sect. Ciocana           Termoelectrica a implementat Sistemul de Management Integrat           Beneficiile serviciului online CONTUL MEU pentru consumatorii finali și gestionarii fondului locativ           Metode alternative de plată a facturii și de transmitere a indicilor contorului de la distanță           VIDEO.Termoelectrica - tehnologii de termoficare prietenoase mediului și consumatorilor!           Sistemul centralizat de termoficare – soluția sigură de încălzire pentru fiecare casă          
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
image_pdfimage_print

Istoric

Începutul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică al mun. Chişinău datează din 1946, odată cu elaborarea primului proiect tehnic pentru termoficarea Chişinăului prin producerea energiei termice şi electrice în regim de cogenerare. Astfel încât, 5 ani mai târziu, în septembrie 1951, să fie pusă în funcţiune prima Centrală Electrică cu Termoficare din mun. Chişinău.

Ulterior, datorită extinderii CET1, în anul 1958 a fost necesară construcţia reţelelor termice magistrale şi punerea în funcţiune a primei staţii de pompare. Relieful complex al terenului, Chişinăul fiind amplasat pe 7 coline, şi divizarea reţelelor termice în zone hidraulice independente au condiţionat construcţia a 17 staţii de pompare, lungimea totală a conductelor termice ajungând la circa 269 km de reţele magistrale, 260 km de reţele cartier şi 180 de km de reţele pentru livrarea apei calde menajere către blocuri.

Anul 1976 s-a remarcat prin punerea în funcţiune a celei de-a doua Centrale Electrice cu Termoficare şi a reţelei termice cu diametrul de 1000 mm ce unea CET-1 si CET-2 cu staţia de pompare nr. 8. Ulterior, datorită celor 3 blocuri energetice puse în funcțiune, centrala are o capacitate electrică de 240 MW şi termică de 1100 Gcal/h, fiind remarcată drept cea mai mare centrală termoelectrică din Republica Moldova.

Începând din anul 1990, Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din mun. Chişinău este gestionat de Societatea pe Acţiuni “Termocom”, astfel încât din cauza deficienţelor tehnice şi problemelor financiare, în anul 2015, prin absorbţia de către CET2 a CET1 şi procurarea ansamblului funcţional  al Societăţii pe Acţiuni “Termocom” în procedura falimentului, să fie fondată o nouă întreprindere Termoelectrica S.A.

Astfel, „Termoelectrica” S.A devine principalul producător de energie electrică în regim de cogenerare; producător şi furnizor de energie termică în or. Chişinău şi suburbii, asigurând cu servicii de termoficare peste 4.400 de imobile, inclusiv peste 200 000 de apartamente, și livrând în Sistemul Energetic Național circa 20% din consumul total al țării. În acelaşi an, CET 1 îşi sistează temporar activitatea pentru efectuarea unui audit, iar CET-2, redenumită în Sursa I, rămâne principala sursă de producere a întreprinderii, care asigură cu energie termică tot oraşul Chişinău.

Concomitent, consumatorii sunt asiguraţi cu servicii de termoficare şi datorită celor două centrale termice amplasate în municipiul Chişinău: CT Sud, CT Vest şi celor 19 centrale suburbane, amplasate în localităţile din suburbii.

Fuzionarea celor trei întreprinderi a avut drept scop optimizarea costurilor şi oferirea serviciilor de calitate pentru a avea o companie fezabilă, capabilă să îndeplinească necesităţile consumatorilor şi să asigure un proces  de termoficare eficient pentru mun. Chişinău. Încă de la fondare, Termoelectrica S.A. vine cu o nouă viziune şi o nouă abordare, obiectivul primordial fiind îmbunătăţirea calităţii serviciilor. Astfel, din 2015 prin intermediul Proiectului de Îmbunătăţire a eficienţei SACET, finanţat de Banca Mondială, a fost iniţiat un proces complex de modernizare a companiei, şi anume:

  • Construcţia liniei suplimentare între CET Sursa 1 şi CET Sursa 2 (a unei conducte cu diametrul nominal 700 mm şi o lungime de circa 350 de metri);
  • Construcţia Staţiei de Pompare nr.1, cu o capacitate de 2.800 m³/h;
  • reabilitarea celor mai importante Staţii de Pompare (Nr.8, Nr.12, Nr.13) prin înlocuirea pompelor şi instalarea convertizoarelor de frecvenţă;
  • schimbarea reţelelor termice magistrale (circa 12 km) şi înlocuirea a altor 13 km de ţevi vechi cu altele noi preizolate;
  • instalarea Punctelor Termice Individuale ( 340 de PTI-uri);
  • reconectarea clădirilor publice la SACET (44 de instituţii) şi instalarea a circa 114 PTI-uri.

Pentru a fi şi mai aproape de necesităţile consumatorilor, Termoelectrica promovează soluții de modernizare a sistemului colectiv de termoficare, care prin eforturi comune, poate fi mult mai eficient, ieftin şi ecologic. Este vorba de distribuţia agentului termic în blocurile locative pe orizontală, contorizare individuală pentru fiecare apartament, reglarea temperaturii la căldură şi apă caldă non-stop tot anul împrejur. La începerea sezonului de încălzire 2016-2017, compania, în parteneriat cu o asociaţie de locatari, dă în exploatare, în premieră pentru Republica Moldova, sistemul de distribuţie pe orizontală, cu un Punct Termic Individual pentru blocul respectiv, care anterior a avut un sistem de distribuţie monotubular.

Noua strategie a întreprinderii a pus accentul şi pe securizarea consumatorilor care se află în zone periculoase din punct de vedere hidraulic, în fiecare clădire, fiind instalate, din contul companiei puncte termice individuale pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere.

Au urmat investiţii şi în modernizarea principalelor staţii de pompare nr.8, nr.12, nr.13, fiind dotate cu echipamente moderne, performante, eficiente energetic şi unice în Republica Moldova. Este vorba de pompe şi motoare noi dirijate de convertizoare de frecvenţă  de medie tensiune,  celule moderne dotate cu întrerupătoare unisec, precum şi controlere programabile, ce permite automatizarea sistemului centralizat de termoficare al capitalei.

După peste 30 de ani de lipsă de investiţii în reţelele termice, Termoelectrica a reuşit reabilitarea unor segmente avariate de reţea termică, ţevile vechi şi corodate, fiind înlocuite cu conducte moderne, preizolate şi eficiente energetic. Totodată, un șir de  Puncte Termice Centrale vechi au fost înlocuite cu Puncte Termice Individuale, instalate la subsolul blocului, astfel, clienții companiei pot beneficia de servicii de termoficare mult mai calitative.

Modernizările nu se termină aici, anul 2016 devenind unul istoric pentru mun. Chişinău. Datorită unor lucrări fără precedent la CET Sursa I, locuitorii capitalei Republicii Moldova se pot bucura de apă caldă non stop, tot anul împrejur, fără întrerupere în perioada estivală.

Astăzi, Societatea pe Acţiuni „Termoelectrica”  îşi merită titlul de principalul producător şi furnizor de energie electrică şi termică în mun. Chişinău, deţinând un important sistem de instalaţii termoenergetice şi o experienţă în domeniul de termoficare, în care deţine întâietatea.

Lucru asigurat de  peste 1800 de angajaţi, generaţii de specialişti în domeniu, care muncesc non-stop, 24/24, astfel încât, căldura şi lumina să ajungă în fiecare casă din mun. Chişinău. Aceşti oameni au o misiune nobilă cea de îmbunătăţire permanentă a eficienţei şi acoperirea cererii de agent termic şi energie electrică, la cel mai rezonabil preţ,  prin respectarea tuturor condiţiilor de siguranţă în alimentarea cu energie, aplicarea  criteriilor de calitate, precum şi diminuarea impactului negativ asupra mediului înconjurător.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

5p9.ru