24 octombrie 2017
Pentru a fi mai aproape de consumatorii săi, Termoelectrica S.A. lansează un număr activ pentru serviciul “Viber”. Astfel, prin intermediul acestei aplicații consumatorii companiei sunt încurajați să expedieze, la numărul de telefon 069-444-144, informații (în format text, video sau foto) ce țin de avarii, scurgeri de agent termic, dar și alte probleme privind calitatea serviciilor          
image_pdfimage_print

Centralele Electrice cu Termoficare fac parte din sistemul energetic și funcționează paralel, fiind conectate la rețelele de transport și  de distribuție a energiei electrice către consumatori.

Cantitatea necesară de energie electrică pentru distribuția în sistemul energetic variază la fiecare stație în funcție de capacitatea instalată și optimă pentru funcționarea sigură a acesteia. Energia electrică furnizată în sistem de fiecare stație, trebuie să îndeplinească anumite cerințe, cum ar fi frecvența și tensiunea.

Procesele termoenergetice – sunt procese complexe, care sunt caracterizate printr-un număr mare de interconexiuni, dinamica cu întârzieri mari, un caracter neliniar pronunțat și, în unele cazuri, modificarea parametrilor dinamici în timp. Funcția principală a echipamentului sistemului de încălzire este de a asigura o funcționare sigură și economică în combinație „cazan-turbină-generator”, adică producția continuă și este neîntreruptă pentru o anumită perioadă de timp, folosind cantitatea minimă de combustibil și furnizarea de parametri calitativi prestabiliți.

Operarea sigură a grupului energetic termic „cazan-turbină-generator” este definită de posibilitatea de funcționare fără defecțiuni într-un interval de timp pentru a-și atinge scopul.

Centralele Electrice cu Termoficare constau dintr-un sistem de instalații care convertează combustibilul gazos sau lichid în ergie electrică, în dependență de tipul de combustibil folosit.

Sursa 1 este echipată cu 3 blocuri energetice a câte 80 MW cosnum electric fiecare:

 • ТГМ cazane-96Б (480 t/h abur, 275 Gcal/h), turbine ПТ -80 / 100-130 / 13;
 • generatore buc. ТВФ-120-2УЗ (Pnom=120 MW);
 • 3 cazane pentru apă caldă tip ПТВМ-100 (100 Gcal/h);
 • 2 cazane pentru apă caldă tip КВГМ-180 (180 Gcal/h).

Capacitatea termică a CET Sursa 1 CET este 1200 Gcal/h . Susra 2 este echipată cu 2 tipuri de cazane energetice:

 • ГМ-tip 50 (6 bucăți a câte 50 t/h), care lucrează la 3 turbine a câte 12 MW;
 • tip БКЗ-120/100-ГМ (2 bucăți a câte 120 t/h), ce lucrează la turbinile cu o capacitate de 27 și 6 MW.

Pentru încălzire de la turbinele Sursei 2 se pot distinge 239Gcal/h.

Caracteristici tehnice a CET Sursa 1 (M. Manole 3)

 • Capacitatea nominală a generatoarelor de energie electrică – 240 MW
 • Capacitatea termică nominală – 1200 Gcal/h

 La CET (Str. M. Manole 3) sunt instalate:

 • 3 cazane cu abur de tip TGM-96B
 • Fiecare are capacitate nominală de producție a aburului tehnic 480 t/h
 • Fiecare dintre acestea are putere termică de – 275 Gcal/h
 • Presiunea de 130 kgf / cm2
 • Temperatura aburului supraîncălzit 560 0С
 • Tipul arzătorului – gaz-păcură, făcute individual pentru cazan existent în cantitatea 4 bucăți, 75 Gcal/h fiecare
 • Consumul de gaz de către un cazan – 36 800 m3/h
 • Trei turbine PT-80/100-130/13
 • Presiunea nominală a aburului , imediat înainte de supapa de închidere Р0 = 130 kgf/cm2
 • Temperatura nominală a aburului  înainte de închiderea supapei Т0= 555 0С
 • Generatoare – 3 bucăți
 • tipul ТВФ-120-2У3 Sном – 125 MVA
 • Trei cazane pentru pregătirea apei calde ПТВМ-100;
 • Temperatura apei la contact cu cazanul t’ar = 104 0С
 • Debitul rețelelor de apă pentru fiecare cazan Dar = 2140 t/h
 • Fiecare are o capacitate termică de 100 Gcal/h
 • Tipul arzătoruluiГМГ-6, 16 buc., 6 Gcal/h fiecare
 • Consumul de gaz a unui cazan – 12,800 m3/h
 • Două cazane pentru ACM КВГМ-180 (conservate 01.06.1999)

Caracteristicile tehnice Sursa 2 (Vadul lui Vodă 5)

 • Capacitatea instalată a generatoarelor de energie electrica – 66 MW
 • Capacitate termică instalată  239 Gcal/h
№. Tipul cazanelor cantitatea Capacitatea termică
unitară totală brut
1. ГМ-50, cazane cu abur 6 50 t/h 300 t/h 198 Gcal/h
2. БКЗ-120/100-ГМ, cazane cu abur 2 120 t/h 240 t/h 152 Gcal/h
Cantitatea totală de energie termică 10 170 t/h, 100 Gcal/h 540 Gcal/h 350 Gcal/h
 • Cinci turbine: ТГ-1 Р-12-35-3М

ТГ-2 ПТ-12/15-35/10М ТГ-4 ПР-10-35/10-1,2 ТГ-1, ТГ-2, ТГ-4 cu următorarele caracteristici:

 • Presiunea operativă a aburului până la supapa de închidere Р0= 130 atm;
 • Temperatura nominală a aburului până la supapa de închidere Т0= 435 0С;
 • Presiunea aburului Рn=13 atm;
 • Frecvență, rpm – 3000.

ТГ-5   Р-27-90/1,2 ТГ-6   Р-5-90/37 ТГ-5, ТГ-6, cu următoarele caracteristici:

 • Presiunea operativă a aburului până la supapa de închidere Р0= 130 atm;
 • Temperatura nominală a aburului până la supapa de închidere Т0= 435 0С;
 • Presiunea aburului Рn=13 atm;
 • Frecvență, tur./min – 3000.
 • Generatoare – 5 buc.

Caracteristicile generatorului:

№. Tipul generatorului
Anul în care a fost dat în explotare Capacitatea de lucru a generatorului, kVA / kW Intensitatea curentului, A Tensiunea de operare la borne, кW
Stator Rotor
1 2 3 4 5 6 7
1 ТГ-1 Т-12-2 1994 15000/12000 1376 240 6,3
2 ТГ-2 Т-12-2-2УЗ 2001 15000/12000 1376 240 6,3
3 ТГ-4 Т-12-2 1958 15000/12000 1375 240 6,3
4 ТГ-5 ТВС-30 1960 37500/27000 2750 460 6,3
5 ТГ-6 Т2-6-2 1961 7500/6000 638 235 6,3

Caracteristicile centralelor termice

În prezent, Termoelectrica S.A. dispune de 2 Centrale Termice amplasate în mun. Chișinău: Centrala Termică Sud, Centrala Termică Vest și 19 centrale termice suburbane aflate în suburbiile mun. Chișinău. Toate aceste surse consumă gaz natural, folosind păcura ca rezervă. Caracteristicile experementale a centralelor termice urbane:

Tipul generatorului Cantitatea Capacitatea termică Consumul energiei electrice Tipul, cantitatea, puterea arzătoarelor Consumul de gaz la un boiler m3/h
unitară totală
Centrala termică Vest, sectorul Buiucani
ПТВМ-100, ACM, încălzire 4 (1 scos din ciclul de explotare) 100 Gcal/h 400 Gcal/h 4 linii 6 kW ГМГ-6, 16 buc., 6 Gcal/h fiecare 12 800
ДКВР-6,5/13, abur 2 6,5 t/h 13 t/h ГМГ-4, 2 buc., 4 Gcal/h fiecare 940
Centrala Termică Sud, sectorul Centru
TВГМ-30, ACM, încălzire 2 30 Gcal/h 60 Gcal/h   4 linii 6 kW ГМГ-5, 6 buc., 5 Gcal/h fiecare 3600
ПТВМ-50, ACM, încălzire 1 50 Gcal/h 50 Gcal/h ГДС-50, 12 buc., 3,5 Gcal/h fiecare 6400
KВГМ-100, ACM, încălzire 2 100 Gcal/h 200 Gcal/h РДГМ-30, 3 buc., 30 Gcal/h fiecare 11500
ДЕ-6.5/13, abur 1 6,5 t/h 6,5 t/h ГМГ-2, 1 buc., 2 Gcal/h fiecare 235

Caracteristicile principale ale centralelor termice suburbane:

№. b/o Denumirile localităților și numărul de centrale termice Tipodimensiunea Capacitatea termică, Gcal/h Sarcina termică, Gcal/h
1 Vadul lui vodă, 6011 CV-G – 2,5 x 2 4,14 5,04
2 Bubuieci, 6021 CVа – 1,16 x 2 1,995 2,12
3 Bubuieci Primăria, 6022 EN-50 x 2 0,2 0,02
4 Tohatin, 6031 CVа –0,63- Gn x 1 CVа –0,4- Gn x 1 0,886 0,98
5 Ghidighici, 6041 DCVR 2,5/13×2 3,33 1,66
6 Durlești, 6051 CV-G – 1,1 x 2 CV-G – 0,63 x 1 2,435 3,35
7 Vatra, 6061 EN-1000 x 2 1,995 1,89
8 Sîngera, 6071 Минск-1 x 2 0,48 0,39
9 Băcioii Noi, 6003 Минск-1 x 6 2,70 1,09
10 Dobruja, 6081 ZiOSAB-2,5x 2 4,3 4,17
11 Grătiești, 6091 DCVR 6,5/13×2 8,66 1,34
12 Colonița școala, 6121 CVа –0,4 – Gn x 1 CVа –0,16 – Gn x 1 0,482 0,46
13 Colonița Grădinița, 6122 CVа –0,25 – Gn x 1 CVа –0,16 – Gn x 1 0,353 0,036
14 Colonița Primăria, 6123 EN-50 x 2 0,1 0,04
15 Colonița Amb., 6124 EN-50 x 2 0,1 0,09
16 Ciorescu, 6131 DCVR 10/13×2 13,32 3,99
17 Cricova, 6141 DCVR 6,5/13×1 CV-G – 2,5 x 2 8,63 4,35
18 Cricova școala, 6142 CVа –0,4 – Gn x 2 0,688 0,46
19 Stăuceni, 6161 DCVR 2,5/13×2 DCVR 10/13×1 DE 10/13×2 23,3 6,55