24 octombrie 2017
Pentru a fi mai aproape de consumatorii săi, Termoelectrica S.A. lansează un număr activ pentru serviciul “Viber”. Astfel, prin intermediul acestei aplicații consumatorii companiei sunt încurajați să expedieze, la numărul de telefon 069-444-144, informații (în format text, video sau foto) ce țin de avarii, scurgeri de agent termic, dar și alte probleme privind calitatea serviciilor          
image_pdfimage_print

Coduri

Acte legislative

Acte normative

       1. Hotărârea privind tarifele la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” 232/2016  din  16.09.2016

2. Hotărârea Guvernului nr. 434 din 09.04.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice

3.Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

4.Hotărârea Guvernului nr. 983 din 22.12.2011 cu privire la restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău

5.Hotărârea Guvernului nr. 489 din 10.08.2015 cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2015 – 2016

6. Hotărârea Guvernului nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030

7.Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011 – 2020

8. Hotărârea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova

9.ORDIN nr. 202 din 31.12.2014cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.07:2014 „Reţele termice”