8 martie 2021
Lucrări de modernizare şi de intervenţie. Lista adreselor în deconectare           Metode alternative de plată a facturii și de transmitere a indicilor contorului de la distanță           VIDEO.Termoelectrica - tehnologii de termoficare prietenoase mediului și consumatorilor!           Sistemul centralizat de termoficare – soluția sigură de încălzire pentru fiecare casă          
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
image_pdfimage_print

Coduri

Acte legislative

1.Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării

2.Legea nr. 128 din 10.10.2014 privind performanţa energetică a clădirilor

3. Legea nr 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală

4.Legea nr. 148 din 30.07.2015 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre

Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în

vederea realizării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare

centralizată cu energie termică

5.Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe

6.Legea nr. 913 30.03.2000 condominiului în fondul locativ

7.Legea nr. 1324 din 10.03.1993 privatizării fondului de locuinţe

8.Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică

9.Legea nr. 139 din 19.07.2018cu privire la eficienţa energetică

10.Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică

11.Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor*

12.Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare

13.Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

14.Legea nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ

15.Legea nr. 149 din 29.06.2012 insolvabilităţii

16.Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor

de construcţie

17. Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a

activităţii de întreprinzător

18. EXTRAS din Legea 185 și 92

19. Legea nr. 19 din 04.03.2016 metrologiei

20. Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale

21. Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale

periculoase* nr. 116 din 18.05.2012

Hotărâri de guvern și acte normative

1. Hotărârea Guvernului nr. 434 din 09.04.1998 despre aprobarea

Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice

2.Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea

Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor

locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea

apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la

sistemele de încălzire şi alimentare cu apă

3.Hotărârea Guvernului nr. 983 din 22.12.2011 cu privire la restructurarea

corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de

alimentare cu energie termică din mun. Chişinău

4.Hotărârea Guvernului nr. 489 din 10.08.2015 cu privire la măsurile

de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în

perioada de toamnă – iarnă 2015 – 2016

5. Hotărârea Guvernului nr. 102 din 05.02.2013 cu privire la

Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030

6.Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul

naţional pentru eficienţă energetică 2011 – 2020

7. Hotărârea Guvernului nr. 618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de

întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la

ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate

şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova

8. Hotărârea privind tarifele la energia termică livrată consumatorilor de către

S.A. „Termoelectrica” 232/2016  din  16.09.2016

9.ORDIN nr. 202 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea documentului normativ

NCM G.04.07:2014 „Reţele termice”

10.Hotărîre nr. 75 din 12.02.2003 cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice

11.Hotărârea nr. 482 din 06.09.2012 privind aprobarea Metodologiei de determinare,

aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor

12.Hotărârea nr. 495 din 17.12.2012 privind Metodologia determinării, aprobării şi

aplicării tarifelor de producere a energiei electrice, energiei termice şi apei de adaos

13.Hotărârea nr. 478 din 05.07.2012 cu privire la stabilirea informaţiilor de ordin

economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului electroenergetic, care urmează

a fi date publicităţii de către titularii de licenţe

14.Hotărârea nr. 429 din 21.10.2011 privind tarifele la producerea energiei electrice,

energiei termice şi de livrare a energiei termice consumatorilor finali

15.Hotărârea nr. 404 din 02.02.2011 privind tarifele de livrare a energiei

termice consumatorilor finali

16. Hotărârea nr. 24 din 26.01.2017 a ANRE cu privire la aprobarea Regulamentului

privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în

activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic,

gazelor natural și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu

apă și de canalizare

17. Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr.484/2017 din 13.12.2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei termice;
18. Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr.136/2018 din 05.04.2018 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale rețelelor termice.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

5p9.ru