Transparenţă


Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul  Aviz
Anunț!

„Consiliul „TERMOELECTRICA” SA anunţă convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor pentru data de 10.07.2020 cu prezenţa acestora, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 10:30-11:00. Începutul Adunării – ora 11:00, cu următoarea Ordine de zi:

 1. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2019.
 2. Examinarea Dării de seamă financiară a Societăţii pentru anul 2019.
 3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2019.
 4. Aprobarea Raportului Societăţii de audit pentru anul 2019.
 5. Aprobarea Raportului Comitetului de audit pentru anul 2019.
 6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2019 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2020 .
 7. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii „TERMOELECTRICA” SA

pentru anul 2020.

 1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a Comitetului de audit.
 2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a Comitetului de audit.
 3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a Reprezentantului statului.
 4. Confirmarea societăţii de audit pentru anul 2020 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor prestate.
 5. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă.

 

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 30.06.2020, între orele 9.00 şi 16.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor va fi întocmită la data de 23.06.2020.”

 

 

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul  Aviz

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul  Aviz

Anunț!

„Consiliul „TERMOELECTRICA” SA anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 18.02.2020 cu prezenţa acestora, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor  Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:

 1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.
 2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
 3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 08.02.2020, între orele 8.00 şi 17.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi întocmită la data de 03.02.2020.”

 

 

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul  Aviz

Anunț de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor  Aviz