21 octombrie 2021
Lucrări de modernizare şi de intervenţie. Lista adreselor în deconectare din sectorul Botanica           20 de participanți ai Tombolei „Termoelectrica dăruiește căldură” vor beneficia gratuit de servicii de termoficare în luna decembrie           Termoelectrica a implementat Sistemul de Management Integrat           Beneficiile serviciului online CONTUL MEU pentru consumatorii finali și gestionarii fondului locativ           Metode alternative de plată a facturii și de transmitere a indicilor contorului de la distanță           VIDEO.Termoelectrica - tehnologii de termoficare prietenoase mediului și consumatorilor!           Sistemul centralizat de termoficare – soluția sigură de încălzire pentru fiecare casă          
image_pdfimage_print

TE BookDezvoltarea durabilă şi rentabilitatea economică, îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate, remodernizarea tehnologică, reducerea impactului asupra mediului, cît şi asigurarea continuă a relaţiilor sociale şi de muncă a întreprinderii SA “TERMOELECTRICA” reprezintă prioritatea de bază propusă drept scop în activitatea curentă şi acţiunile planificate spre desfăşurare în viitor.

Strategia de dezvoltare a SA “TERMOELECTRICA” presupune realizarea unor obiective bine definite, prin prisma următoarelor puncte cheie:

  • eficientizarea energetică a sistemului centralizat de aprovizionare cu energie termică din mun. Chişinău (SACET);
  • scoaterea din uz a echipamentelor învechite cu randamentul scazut de eficienţă;
  • întroducerea în funcţie a unităţilor de generare moderne şi efective bazate pe cogenerare;
  • reducerea costurilor tehnologice şi de exploatare;
  • creşterea calităţii serviciului de încălzire centralizată;
  • crearea mediului confortabil de conlucrare cu clienţi şi consumatori bazat pe stimă reciprocă şi grad de satisfacţie sporit;
  • atragerea noilor clienţi;
  • oferirea a unei game mai mari de servicii;
  • promovarea continuă a celui mai sigur, rentabil şi cu impact scăzut asupra mediului mod de încălzire a locuinţelor, oficiilor, încăperilor industriale şi comerciale, preferabil ales de localităţile din comunitatea europeană şi la nivel mondial – încălzirea centralizată.

SA “TERMOELECTRICA” urmăreşte politica care vizează optimizarea gestionării activelor şi reducerea costurilor administrative, punerea în aplicare a proiectelor de investiţii în construcţia de noi unităţi de generare şi distibuţie şi reducerea costurilor investiţionale.

Compania aderă la principiile dezvoltării durabile şi lucrează în mod constant la reducerea impactului asupra mediului, îmbunătăţirea relaţiilor sociale şi de muncă, punerea în aplicare a proiectelor caritabile.

O urmare şi un scop predefinit în strategia de dezvoltare durabilă a întreprinderii este reducerea numărului de personal per MW capacitate instalată prin introducerea unor unităţi moderne, cu un grad ridicat de automatizare.

SA “TERMOELECTRICA” îsi asumă responsabilitatea pentru utilizarea raţională a resurselor naturale şi reducerea impactului negativ asupra mediului. Compania se angajează să facă tot posibilul pentru a păstra un mediu favorabil pentru generaţiile viitoare.

SA “TERMOELECTRICA” depune eforturi ca să atragă şi să păstreze specialişti cu înaltă calificare de profil tehnic în activele sale de producţie, oferindu-le salarii decente, condiţii sociale şi mediu de lucru favorabile. Cît priveşte angajaţii cu stagiu – în adiţie se aplică sistemul actual de pregătire şi perfecţionare a personalului , bazat pe tehnologii de instruire moderne, şi se asigură coerenţa calificării profesionale cu cerinţele curente şi viitoare faţă de activităţile personalului.

SA “TERMOELECTRICA” privește cu încredere în viitor şi în dezvoltarea sa durabilă mizează pe aşa instrumente şi măsuri, cum ar fi îmbunătăţirea eficienţei aparatului executiv, implementarea unui sistem de planificare pe termen lung şi de management al costurilor, îmbunătăţirea calităţii deservirii echipamentelor existente, optimizarea costurilor de reparaţie şi mentenanţă, crearea unui sistem de suport continuu a echipamentelor introduse, îmbunătăţirea fiabilităţii şi eficientizarea echipamentului la un cost optim al lucrărilor de reconstrucţie şi reparaţii, cît şi controlul şi automatizarea acestui proces, optimizarea echipamentului de generare şi distribuţie sau scoaterea lui din funcţiune într-un timp util, creşterea eficienţei bazate pe principiile “managementului grijuliu”, utilizarea tehnologiilor avansate şi cost-eficiente, cît şi ajustarea intereselor economice a întreprinderii la necesităţile sociale şi obiectivile strategice ale ţării conturate de Guvernul Republcii Moldova.


5p9.ru