28 septembrie 2021
Lucrări de modernizare şi de intervenţie. Lista adreselor în deconectare din sectoarele Centru și Râșcani           Intervenția Termoelectrica din sect. Ciocana           Termoelectrica a implementat Sistemul de Management Integrat           Beneficiile serviciului online CONTUL MEU pentru consumatorii finali și gestionarii fondului locativ           Metode alternative de plată a facturii și de transmitere a indicilor contorului de la distanță           VIDEO.Termoelectrica - tehnologii de termoficare prietenoase mediului și consumatorilor!           Sistemul centralizat de termoficare – soluția sigură de încălzire pentru fiecare casă          
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
image_pdfimage_print

Proiectul Îmbunătățirea Eficienței SACET (2015-2020)

Îmbunătățirea Eficienței SACET este un proiect realizat cu susținerea financiară a Băncii Mondiale pentru îmbunătățirea eficienței operaționale și a viabilității financiare a SA Termoelectrica și pentru îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor de termoficare livrate populației din Chișinău, Moldova.

Încălzirea centralizată este metoda dominantă de încălzire a spațiilor rezidențiale (apartamente, case) în Chișinău. Circa 500 000 de persoane beneficiază de încălzirea centralizată oferită de societatea pe acțiuni Termoelectrica prin Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET). Cu toate acestea, o perioadă îndelungată de timp investițiile în SACET au fost considerabil mai mici decît era necesar și la momentul actual o mare parte a infrastructurii trebuie schimbată sau renovată pentru a diminua costurile de furnizare a energiei termice.

Guvernul Republicii Moldova a solicitat susținerea Băncii Mondiale în implementarea unui proiect investițional în SACET.
Proiectul Îmbunătățirea Eficienței SACET, trebuie perceput în contextul mai larg al reformelor sectorului energetic din Moldova, a căror scop este comercializarea sectorului și furnizarea în condiții sigure și accesibile a energie pentru necesitățile economiei naționale și necesitățile populației. Obiectivele specifice, de implementare ale Proiectului sînt îmbunătățirea disponibilității, calitatății și eficienței serviciilor de termoficare din Chișinău.

Proiectul susține investițiile prioritare care vizează modernizarea rețelelor de termoficare, cum ar fi trecerea de la Punctele Termice Centrale (PTC) la Punctele Termice Individuale (PTI) moderne cu scopul de a a furniza mai calitativ și mai eficient energia termică și apa caldă consumatorilor finali.

Proiectul are  trei componente:

C1 – Investiții în SACET

C2 – Suport pentru eficientizarea operațională

C3 – Administrarea Proiectului

Componenta 1: Investiții în SACET

Această componentă va susține investițiile prioritare care vizează optimizarea și modernizarea rețelelor termice de distribuție cu obiectivul final de a reduce pierderile de energie termică, de a îmbunătăți calitatea serviciilor și a asigura eficiența și siguranța sporită a livrării de energie termică și apă caldă consumatorilor finali. Rețelele termice ale SACET operate de Termoelectrica sunt învechite, uzate și au pierderi mari de energie termică și apă. Ele au nevoie de lucrări urgente de reabilitare și modernizare. Calitatea joasă a serviciilor și incapacitatea consumatorilor de a-și gestiona individual energia termică de care au nevoie a dus la deconectări considerabile de la SACET. În special s-au deconectat categoriile cu un nivel înalt de venituri care și-au permis să-și instaleze centrale individuale.

Print

De asemenea, cu circa 10-15 ani în urmă, un număr mare de clădiri publice (proprietăți de stat și municipale) au fost deconectate de la SACET. În rezultat masa mare a consumatorilor actuali racordați la SACET o reprezintă populația vulnerabilă din Chișinău. Această categorie este afectată disproporțional în cazul perturbațiilor din SACET. Astfel investiția propusă în cadrul Proiectului se va concentra asupra asigurării durabilității operaționale și a eficienței SA Termoelectrica.

Print

În speța se acordă finanțare pentru:

 1. Modernizarea principalelor stații de pompare SP-8, SP-12 și SP-13 pentru a reduce consumul de energie electrică și a oferi o modalitate de operare modernă și eficientă cu debit variabil în cadrul SACET;

Print

2. Reabilitarea unor segmente ale rețelelor termice de distribuție pentru a asigura operarea SACET neîntrerupt și în condiții de siguranță, și a reduce pierderile de energie termică și apă caldă;

3. Înlocuirea Punctelor Termice Centrale (PTC) vechi și ineficiente cu Puncte Termice Individuale (PTI) complet automatizate instalate la nivelul clădirilor pentru a furniza mai eficient, mai sigur și mai accesibil energiea termică consumatorilor finali;

Print 4. Reconectarea la SACET a cca 40 de clădiri și complexe de clădiri publice (care au fost anterior deconectate), pentru a îmbunătăți funcționarea SACET.

Componenta 2: Suport pentru eficientizarea operațională

Această componentă va acorda suport pentru executarea deciziei Guvernului de a eficientiza operațiunile din SACET și structura instituțională a SA Termoelectrica, sistarea operațiunilor CET Sursa 2, care a fost exploatată mai mult de 60 de ani fără reabilitări majore. În scopul de a asigura stabilitatea operațiunilor SACET după ce CET Sursa 2 își va sista propriile operațiuni și de a asigura tranziția temperată a proceselor de restructurare instituțională, următoarele activități și programe vor fi susținute în cadrul acestei componente:

 1. O rețea termică suplimentară de interconectare a circuitelor CET Sursa 2 și CET Sursa 1 și construcția unei noi stații de pompare pentru rețeaua în cauză,
 2. Un Program de Ameliorare a Impactului Social pentru personalul care ar putea fi afectat de restructurare,
 3. Auditul de mediu pentru CET Sursa 2.

Print

Componenta 3: Administrarea Proiectului

Această componentă va oferi suportul necesar în aspecte tehnice, financiare și de procurări pentru administrarea proiectului. Agenția de implementare a proiectului propus este Ministerul Economiei prin intermediul Unitatății Consolidate pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE) care i se subordonează. UCIPE are peste 10 ani de experiență în implementarea proiectelor Băncii Mondiale. Această componentă va finanța activități cum ar fi:

 1. Activități operaționale ale UCIPE, inclusiv activități de Monitorizare și Evaluare,
 2. Campanii de comunicare pentru diseminarea beneficiilor aduse de eficiența energetică și operarea eficientă a sistemelor SACET.

Efortul din componentele menționate este divizat într-o serie de contracte distincte dintre care 11 pe aspecte tehnice și 3 pe aspecte de support instituțional. Lucrările per ansamblu includ înlocuirea/instalarea a cca 24km de rețele termice (respectiv cca 48km de țevi preizolate moderne), instalarea a mai mult de 340 de PTI în sectorul locativ, o racordare suplimentară între circuitele CET Sursa 2 și CET Sursa 1 printr-o rețea termică magistrală cu diametrul de 700mm și construcția unei stații de pompare pentru acest tronson, modernizarea temeinică a 3 stații principale de pompare SP-8, SP-12 și SP-13 și reconectarea la SACET a unui număr mare de clădiri publice cu reabilitarea rețelelor termice și instalarea de PTI.

 

Realizările care au avut loc  pe parcursul anului 2016:

C1.1 „Construcţia unei reţele termice de interconectare şi a unei staţii de pompare între circuitele CET Sursa 2 şi CET Sursa 1”;

 • Includerea în procesul tehnologic a Staţiei de Pompare nr. 1 pentru asigurarea regimului hidraulic.
 • Efectul economic lunar prognozat circa 230 mii lei.

Безымянный-10

Безымянный-11

C1.2 Reconstrucția și renovarea principalelor staţii de pompare;

 • Lot 1. Înlocuirea a trei pompe şi trei motoare cu instalarea convertizoarelor de frecvenţă la Staţia de pompare nr. 8.;
 • Efect economic lunar prognozat – circa 220.000 lei;
 • Lot 2. Înlocuirea a câte trei pompe şi trei motoare cu instalarea convertizoarelor de frecvenţă la Staţiile de pompare nr. 12 și nr. 13;
 • Efect economic lunar prognozat – circa 350.000 lei.

Безымянный-10

Безымянный-11

C1.3 Reconectarea instituţiilor publice la SACET 114 obiective

 • Instalarea PTI-urilor noi: 92 PTI-uri proiectate, 49 PTI-uri montate;
 • Instalarea reţelelor termice aferente;
 • Sarcina termică de proiect suplimentar reconectată constituie circa 12, 2 Gcal/h, sarcina reală prognozată fiind de circa 6 Gcal/h.

Безымянный-10

Безымянный-11

C1.4 Reconstrucţia reţelelor termice (6,2 km)

 • Lot 1. Reconstrucţia reţelei termice între PV-4 şi SPRT nr. 9 în regiunea CT Vest;
 • Lot 2. Reconstrucţia reţelei termice între CT-1/10 şi PV-3 în regiunea CT Vest;
 • Ca rezultat, micşorarea pierderilor de energie termică prin izolaţia reţelelor termice constituie circa – 50 Gcal lunar.

Безымянный-10

Безымянный-11

C1.5 Construcția unei linii de legătură noi de la CET Sursa I spre SP 13, DN900 (1,0 km)

 • Proiectul a fost finalizat cu 6 luni înainte de termenul stabilit, iar ca rezultat, al funcţionării se prognozează micşorarea lunară a pierderilor de energie termică prin izolaţia reţelelor termice cu circa 119 Gcal.

Безымянный-10

Безымянный-11

Realizările care au avut loc  pe parcursul anului 2017: 

C1.6 Instalarea PTI-urilor şi reconstrucţia reţelelor termice aferente

 • Lot 1. Instalarea a 117 PTI-uri noi şi reconstrucţia reţelelor termice aferente în regiunea CT Vest;
 • Lot 2. Instalarea a 114 PTI-uri noi şi reconstrucţia reţelelor termice aferente în regiunea CT Sud.

C1.7 Reconstrucţia reţelei termice între SPRR nr.19 şi C-319 în regiunea CT Sud;

C1.8 Reconstrucţia unor reţele termice în regiunea CT Vest.

C1.9 Reconstrucţia reţelelor termice

 • Lot 1.  Reconstrucţia unor reţele termice cu DN 500 mm în sectorul Râşcani;
 •  Lot 2.  Reconstrucţia unor reţele termice cu DN 500 mm în sectorul Centru.

C1.10 Proiectarea, furnizarea și instalarea a 120 de Puncte Termice Individuale și a rețelelor termice aferente

C1.12 “Proiectarea, Furnizarea şi Instalarea: Îmbunătățirea tehnologică a sistemelor de pompare la sursele de termoficare (CET-2 și CET-Vest) cu instalarea Convertizoarelor de Frecvență”


Implementare în perioada 2016-2017:

Contractul C3.8 – Servicii de Consultanță pentru Revizuirea Proiectelor Tehnice.

Perioada de implementare: 10/02/2016 – 31/08/2017

Componenta 2 a inclus contracte ce țin de optimizarea structurii organizatorice a Termoelectrica S.A., cât și efectuarea auditului de mediu la CET Sursa 2. Această componentă include contractele C1.1, C3.4, C3.5 si plăți compensatorii angajaților Termoelectrica

Componenta 3 a oferit suportul necesar în aspecte tehnice, financiare și de procurări pentru administrarea proiectului prin intermediul UCIPE, ce include contractele: servicii de audit, C3.6, C3.13, C3.14

Contractul C3.4 – Asistență Tehnică pentru atenuarea Impactului Social / Instruire în cadrul Programului de Reducere a Personalului.

Perioada de implementare: 25/02/2016 – 25/11/2017

Optimizarea costurilor și oferirea serviciilor de calitate consumatorilor, instituirea unei companii fezabile, capabile să îndeplinească necesitățile consumatorilor și să asigure un sistem centralizat de termoficare eficient, reprezintă scopurile de bază ale companiei în cei 5 ani de activitate, Procesul de restructurare presupune eficientizarea tuturor domeniilor de activitate: financiar, organizațional și al resurselor umane. În vederea atenuării impactului social, ”Termoelectrica” S.A. a implementat o serie de acțiuni.

În cadrul Contractului de Consultanță – C3.4 a fost un elaborat un Plan de Atenuare a Impactului Social (PAIS), în scopul de a evita sau pentru a minimiza efectele negative, care ar putea să le producă procesul de optimizare a resurselor umane asupra angajaților întreprinderii. Echitatea socială și de gen, transparența, accesibilitatea și nediscriminarea sunt principiile de bază care au stat la elaborarea acestui plan.

Versiunea deplină a documentului poate fi accesată prin intermediul link-ului următor:

Planul de Atenuare a Impactului Social (PAIS)

Contractul C3.5 – Asistență Tehnică pentru efectuarea Auditului de Mediu al CET-1.

Perioada de implementare: 21/03/2016 – 21/09/2017

Contractul C3.6–Asistență tehnică pentru dezvoltarea Strategiei de comunicare corporativă a companiei Termoelectrica S.A. și a campaniilor de sensibilizare a opiniei publice privind beneficiile îmbunătățirii Eficienței Energetice și a SACET a mun. Chișinău în primul sezon de implementare a Strategiei.

Perioada de implementare: 21/03/2016 – 21/09/2017

Rezultate: În cadrul acestui pachet am desfășurat două campanii în care  s-a reușit promovarea avantajelor, beneficiilor sistemului SACET și creșterea reputațională a companiei „Termoelectrica” S.A. De la lansare, campania a atins indicii cantitativi  stabiliți, cu fluctuații minore, cauzate de situația excepțională la nivel de țară. Contractul a fost finalizat cu succes, în data de 30 iunie 2020.

 

Contractul C3.5 Asistenţă tehnică pentru auditul de mediu al teritoriului CET-1.

 1. 1. Revizuirea situaţiei existente pe teritoriul CET 1 şi colectarea informaţiilor de bază;
 2. 2. Analiza politicii, cadrului legislativ-administrativ cu privire la activităţile de audit de mediu, dezafectare şi reabilitare;
 3. 3. Evaluarea stării mediului în teren;
 4. 4. Elaborarea strategiilor alternative de dezafectare;
 5. 5. Analiza impacturilor asupra mediului şi a riscurilor strategiilor de dezafectare a centralei şi elaborarea planurilor de acţiuni de remediere a mediului;
 6. 6. Estimarea costurilor;
 7. 7. Raportul de informare şi consultare.

Implementare în anul 2018-2019:

 • Efectuarea lucrărilor de proiectare și ulterior demararea lucrărilor de instalare a 120 Puncte Termice Individuale, în cadrul Pachetului C.1.10

Implementare în anul 2020:

 • Contractul C1.10 – Finalizarea lucrărilor de proiectare, furnizare și instalarea Punctelor Termice Individuale și reconstrucția rețelelor termice aferente. În total au fost instalate 120 PTI.
 • Contractul C1.12 – Finalizarea lucrărilor de  îmbunătățirea tehnologică a sistemelor de pompare la sursele de termoficare (CET Sursa 1 și CT-Vest) cu instalarea convertizoarelor de frecvență.

Detalii suplimentare:

Contractul C1.10 – Proiectarea, furnizarea și instalarea a 120 puncte termice individuale și reconstrucția rețelelor termice aferente în SACET Chișinău.

Perioada de implementare: 08/02/2019 – 25/06/2020

Contractul a inclus următoarele activități principale: elaborarea proiectului tehnic detaliat, coordonarea și livrarea echipamentului, executarea lucrărilor de demontare/demolare a echipamentului existent (după caz), reparația încăperilor destinate instalării echipamentului (camere/locații stabilite pentru instalarea PTI), asamblarea și instalarea noului echipament (PTI și rețele termice aferente), testarea și punerea în funcțiune a echipamentului, instruirea personalului Termoelectrica SA în exploatarea și mentenanța echipamentului instalat.

Rezultate:

–    diminuarea pierderilor de energie termică cu circa 1 390 Gcal/an și economii 1,13 mii lei/anual;

–    creșterea fiabilității serviciilor de termoficare, posibilitatea conectării la apă caldă produsă în bloc;

–    reconstrucția/modernizarea a cca 3,1 km conducte termice;

 • reducerea consumului de căldură drept urmare a tranziției de la PTC la PTI cu cca 10 %;
 • reducerea scurgerilor de apa caldă menajera cu cca 5,2 mii m3/an sau 45,0 mii lei anual urmare a excluderii din exploatare a 11 PTC și a 6,9 km conducte ACM;

–   creșterea fiabilității serviciilor de termoficare, posibilitatea conectării la apă caldă produsă în bloc;

–    creșterea confortului consumatorilor.

Contractul C1.12 – Proiectarea, Furnizarea și Instalarea: Îmbunătățirea tehnologică a sistemelor de pompare la sursele de termoficare (CET-2 și CT-Vest) cu instalarea convertizoarelor de frecvență.

Perioada de implementare: 30/05/2018 – 01.06.2020

Investiția a cuprins instalarea a 4 pompe, 4 motoare, 6 convertizoare de frecvență și 6 seturi de echipament electric performant la CET-2 și CT-Vest.

Rezultate:

 • Noul echipament va spori eficiența aprovizionării și flexibilitatea operării, deoarece echipamentul vechi depășise durata preconizată de operare.
 • Majorarea debitului pentru pompa de alimentare a cazanului la 480 t/h, în baza unui plan de perspectivă pentru CET-2, care implică modernizarea blocului energetic nr.1 prin retrofit la turbina cu abur și arzătoarele cazanului.
 • instalarea pompei de rețea dotată cu convertizor de frecvență la CT Vest a permis reducerea consumului de energie electrică pentru necesități proprii cu cca 2, 197 MWh sau cu circa 35%.
 • instalarea pompei de alimentare a cazanului dotată cu convertizor de frecvență la sursa de termoficare Sursa 1 (CET-2) a permis reducerea consumului orar de energie electrică pentru necesități proprii (pompa ПЭН-1 în mediu cu 1,1 MWh, fapt ce a permis pe perioada 09.05.2020 – 16.12.2020 (3 171 ore), economisirea a cca 3 171 MWh sau 3 678 360 Lei.

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

5p9.ru