24 octombrie 2017
Pentru a fi mai aproape de consumatorii săi, Termoelectrica S.A. lansează un număr activ pentru serviciul “Viber”. Astfel, prin intermediul acestei aplicații consumatorii companiei sunt încurajați să expedieze, la numărul de telefon 069-444-144, informații (în format text, video sau foto) ce țin de avarii, scurgeri de agent termic, dar și alte probleme privind calitatea serviciilor          
image_pdfimage_print

La momentul actual în cadrul întreprinderii sunt în derulare proiecte finanţate de către Banca Mondială conform proiectului SWECO.

SP nr. 1 (8/2)
–          C.1.1 „Construcţia unei reţele termice de interconectare şi a unei staţii de pompare între circuitele CET Sursa 2 şi CET Sursa 1”

Modernizarea staţiilor de pompare
–          C.1.2  „Înlocuirea pompelor şi motoarelor în staţii de pompare” ;

Reconectarea instituţiilor publice la SACET
–          C.1.3  „ Reconectarea instituţiilor publice la SACET, inclusiv instalarea PTI noi şi instalarea reţelelor termice aferente (PTI0)”

Proiectul respectiv prevede investiţii pentru sporirea eficienţei funcţionării sistemului termoenergetic al mun. Chişinău, inclusiv reconectarea la SACET a 35 obiective publice, cu montarea Punctelor Termice Individuale moderne, fiind important atât la nivel municipal cât şi naţional, anume în ceea ce priveşte asigurarea fiabilă cu energie termică a locuitorilor mun. Chişinău şi securitatea energetică a ţării.

Modernizarea centralei termice Băcioii Noi prin montarea unui cazan pe biomasă
În prezent se optează pentru reconstrucţia CT Bacioii Noi, care va utiliza ca combustibil de bază biomasă solidă, care are un potenţial scăzut de poluare faţă de combustibilii fosili. Republica Moldova dispune de un potenţial enorm de biomasă solidă, de aceea în ultimii ani se implementează diverse strategii şi politici de informare şi încurajare a populaţiei, cu scopul de a majora volumul energiei produse din biomasă solidă.

Energia produsă din biomasă oferă mai multe beneficii, care o fac să fie atractivă pe piaţa energetică. Ea conduce la reducerea dependenţa de importuri, sporeşte securitatea energetică a ţării, are costuri mai mici, stimulează dezvoltarea economiei locale şi a comunităţilor, permite dezvoltarea de noi afaceri şi crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, contribuie şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi poluarea mediului ambiant.