24 octombrie 2017
Pentru a fi mai aproape de consumatorii săi, Termoelectrica S.A. lansează un număr activ pentru serviciul “Viber”. Astfel, prin intermediul acestei aplicații consumatorii companiei sunt încurajați să expedieze, la numărul de telefon 069-444-144, informații (în format text, video sau foto) ce țin de avarii, scurgeri de agent termic, dar și alte probleme privind calitatea serviciilor          
image_pdfimage_print

Indicatorii de succes ai Societății pe Acțiuni  ”Termoelectrica” reprezintă realizările și feedback-ul pozitiv al consumatorilor, care beneficiază de cele mai bune servicii  de termoficare centralizată din țară. Toate proiectele investiționale au ca finalitate asigurarea cu energie termică a consumatorilor în condiţii optime, la preţuri accesibile şi cu respectarea principiilor privind creşterea eficienţei energetice şi protecţia mediului, obiective majore ale politicii întreprinderii.

Printre cele mai remarcabile realizări din anul 2016 se numără:

 • Livrarea apei calde menajere în regim non-stop, fără întrerupere în perioada estivală;
 • Stoparea acumulării datoriilor noi faţă de Moldovagaz și micșorarea datoriei totale, de la 2.880,5 mil. lei (31.12.2015) la 2.829,4 mil. lei (01.12.2016);
 • Achitarea gazelor naturale consumate în proporţie de 100%, în premieră pentru ultimii ani;
 • Reducerea scurgerilor de agent termic cu 5% (sau 34.000 m3) faţă de perioada similară a anului 2015, sau cu 40% față de anul 2006;
 • Majorarea volumului de energie termică livrat consumatorilor cu 6,6 % (1.222,2 mii Gcal în 2014 și 1.302,6 mii Gcal în 2015);
 • Majorarea sarcinii termice cu aproximativ 5% în anul 2016; cu încă 5% în anul 2017, datorită proiectelor în derulare;
 • Stoparea debranşărilor de la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică ( în 2015 au fost 99 deconectări, în anul 2011 – 624) cu până la 50 de ori mai puţin faţă de anii 2003-2004 când deconectările erau de 5.400-5.600 apartamente pe an;
 • Ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi BIRD în vederea realizării Proiectului îmbunătăţirea eficienței SACET, în valoare de 40.500.000 de dolari   SUA, Legea nr.148 din 30.07.2015;
 • Încheierea Contractului de Recreditare a împrumutului cu Ministerul Finanţelor destinat realizării Proiectului îmbunătăţirea eficienţei SACET (P132443);
 • Aprobarea Planului de afaceri Termoelectrica S.A. pentru anii 2016-2049, în scopul realizării investiţiilor şi măsurilor necesare privind implementarea Acordului de finanţare între Republica Moldova şi BIRD;
 • Diminuarea impactului poluant asupra mediului înconjurător;
 • Reutilarea completă a Stațiilor de pompare SP8, SP12 și SP13, începând de la echipamentele tehnice (pompe, motoare, rețele termice, convertizoare de frecvență, întrerupătoare, transformatoare, echipament de comandă și automatizare) precum și amenajarea spațiului;
 • Lansarea proiectului-pilot de modernizare a sistemului de încălzire centralizată cu trecerea la distribuţia pe orizontală şi dotarea cu PTI-uri a 5 blocuri locative aflate în gestiunea Asociației coproprietarilor în condominiu ACC 51/417. În toamna anul 2016, primul bloc a beneficiat de modernizarea sistemului interior, iar în celelalte 4 blocuri locative lucrările vor demara în primăvara anului curent;
 • Lansarea platformei de comunicare și colaborare cu consumatorii, ceea ce ne permite împreună să identificăm soluții, dar și să premiem cei mai responsabili consumatori, fără restanțe financiare față de întreprindere;
 • Încheirea Acordului de cooperare cu Universitatea Tehnică din Moldova, singura instituţie de învăţământ superior tehnic acreditată din ţară, specializată, inclusiv, în pregătirea personalului din domeniul termo-energeticii;
 • Semnarea Memorandumului de colaborare cu Institutul de Energetică a Academiei de Științe a Republicii Moldova;
 • Organizarea Conferinței Naționale: ”Soluții de îmbunătățire a calității serviciilor de termoficare din mun. Chișinău”, care a întrunit circa 200 de participanți, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, operatorilor energetici, atât din Republica Moldova, cât și din România, precum și ai companiilor de construcții, asociațiilor de locatari, mediului academic și societății civile ș.a.
 • Punera la dispoziția consumatorilor un nou serviciu online: transmiterea indicatorilor contorului prin intermediul platformei Indicatorii Contorului;
 • Participarea în premieră la ”Târgul locurilor de muncă și stagiilor de practică”, organizat de Universitatea Tehnică din Moldova. În cadrul evenimentului, tinerii specialiști au avut oportunitatea de a afla care sunt locurile de muncă vacante și posibilitățile de desfășurare a stagiilor de practică în cadrul companiei;
 • Administraţia Termoelectrica S.A. a oferit grădiniţei ”Povestea” din Nisporeni un cec în valoare de 1.000 de euro. Premiul bănesc, donat grădiniţei “Povestea”, constituie premiul obţinut de către Termoelectrica S.A. în cadrul concursului ,,Moldova Eco  Energetica -2015”, pentru Cel mai bun Proiect de Eficienţă Energetică în sectorul energetic,  la care Întreprinderea Termoelectrica S.A. a obţinut locul I.  În cadrul aceluiaşi concurs, grădiniţa a fost nominalizată cu o diplomă de merit.