239390081_865865780715564_8265352745953439173_n

Monitorizarea lucrărilor de la CET Sursa I


Directorul General al Termoelectrica, Veaceslav ENI, a inspectat  proiectele de modernizare, reparație capitală și pregătire a utilajului termoenergetic pentru perioada rece a anului de la CET  Sursa I.

Pentru noi este important să finalizăm toate proiectele demarate în termenii stabiliți și să asigurăm continuitatea producerii energiei electrice și termice și îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare prestate” a menționat Veaceslav ENI, Directorul General al Termoelectrica.

Pentru început au fost monitorizate lucrările de înlocuire a țevilor ecranelor din spate ale Cazanelor energetice nr. 1 și nr. 3 – efectuate în proporție de peste  60% și respectiv 30%.

Această reabilitare va permite majorarea eficienței de funcționare a cazanelor și reducerea riscului de  avariere ce ține de apariția unor eventuale fisuri ale țevilor.

Directorul General a examinat și etapa la care se află lucrările de reparație curentă a turbogeneratoarelor și revizia tehnică a lagărelor turbinelor. Aceste reabilitări vor determina creșterea fiabilității procesului de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.

O altă lucrare importantă reprezintă și înlocuirea degazorului blocului energetic nr. 3, efectuată în proporție de peste 70%. Această modernizare va genera economii de circa 4,2 mln lei anual datorită funcționării la parametrii nominali ai degazorului.

În proces de înlocuire sunt și trei pompe de circulație a apei pentru răcirea hidrogenului din generatoarele electrice de la blocurile energetice nr. 1 și nr. 3, care au activat timp peste 40 ani. Noile echipamente vor permite diminuarea consumului de energie electrică cu cca 20% și creșterea fiabilității.

Programul de reparație de la CET Sursa I urmează să fie finalizat până la mijlocul lunii septembrie curent, cu excepția blocului energetic nr.3, care va fi reabilitat până la finele lunii octombrie, fără  a afecta procesul de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.