26 septembrie 2020
Termoelectrica racordează la încălzire centralizată un bloc chirurgical modern al Institutului Oncologic, prin sistemul de ventilare           Termoelectrica prelungește campania „ Achiți iarna, fii răsplătit vara”           Termoelectrica își premiază consumatorii în cadrul Tombolei anuale „Termoelectrica dăruiește căldură”!           Tombola „Termoelectrica dăruiește căldură” revine într-un format nou! Mai multe premii, mai multe șanse de câștig!           Invitație de presă. Conferinţă de lansare a Tombolei „Termoelectrica dăruiește căldură”, ediția a 4-a           Termoelectrica, exemplu de bune practici prezentat în cadrul proiectului European „Convenția Primarilor pentru Energie și Climă- Est”           La mulți ani, Republica Moldova! Video           Termoelectrica modernizează rețelele termice din str. Albișoara           Termoelectrica, premiată al patrulea an consecutiv la Gala Businessului Moldovenesc           Termoelectrica reabilitează un tronson de rețea termică primară. Este posibilă scăderea parametrilor agentului termic          

Publicat: 10.05.2016

16.431 👁 Views.

Aviz

Întrebări frecvente

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
image_pdfimage_print

1. Cine este consumator de energie termică?

Consumator de energie termică – persoană fizică sau juridică care utilizează energie termică pe bază de contract, prin racordarea instalaţiei sale de utilizare a energiei termice la reţeaua termică a distribuitorului; art. 5 Legea Nr. 92 din  29.05.2014 „cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării”.

2. Ce se subînţelege prin consum clandestin (conectare ilicită) şi cum se facturează?

Pentru consumul de energie termică fără permisiunea în scris a furnizorului, pentru scurgerea apei de reţea, pentru conectarea abuzivă a sistemelor consumatoare de energie termică până la aparatele de evidenţă a consumului de energie termică, sau conectarea la reţelele consumatorului a subconsumatorilor fără autorizaţia furnizorului, consumatorul este obligat să-i achite furnizorului costul încincit, inclusiv cel tarifar, pentru consumul de energie termică şi apă de reţea, chiar dacă nu a recunoscut şi/sau refuzat să semneze actele întocmite la depistarea fraudei (actele constatatoare se semnează şi de GFL). Plata se efectuează pentru toată perioada începând din momentul ultimului control al consumatorului de către furnizor, însă nu mai mult de termenul de prescripţie a acţiunii.
Pct. 84, Hotărârea de Guvern Nr. 434 din 09.04.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice.

3. Am instalat în apartament o sursă alternativă de încălzire. De ce trebuie să mai achit 10% pentru energia termică consumată?

Luând în considerare existenţa pierderilor normative de energie termică în încăperile tehnice (etaje tehnice şi subsoluri) care menţin în stare funcţională sistemele inginereşti de alimentare cu apă şi de canalizare în perioada rece, necesitatea încălzirii locurilor de uz comun şi imposibilitatea deconectării coloanelor de încălzire tranzitorii, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:10 % – pentru suprafaţa încăperilor deconectate.

Anexa nr. 7, pct. 8, Hotărârea de Guvern Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă.

4. Cum se facturează consumul de apă?

În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/chiriaşi sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament.

5. Cum este calculată plata pentru încălzirea apei?

Plata pentru energia termică utilizată la încălzirea apei este determinată reieşind din tariful stabilit pentru 1 Gcal, şi indicii aparatului de evidenţă a apei calde menajere instalate la branşamentul blocului.

Solicitați conectarea căldurii în bloc de la administrator (date de contact).

Ulterior, administratorul blocului locativ va depune  o cerere în care solicită conectarea la energie termică a blocului dumneavoastră., la care va anexa  pașaportul pregătirii instalațiilor de termoficare.

Documentele  urmează a fi depuse  la sediul teritorial al întreprinderii, în funcţie de sector.

Sediile teritoriale ale Termoelectrica S.A. :

  • Sect. Ciocana – str. Ginta Latină, 19/3 (022-335-132);
  • Sect. Centru – str. Ismail, 86A (022-274-098);
  • Sect. Râșcani – b-dul. Moscova, 11A (022-442-365);
  • Sect. Botanica – str. Teilor 7/3;  (0-22-779-411)
  • Sect. Buiucani – str. V. Lupu, 63 (022-751-529);

Imediat după înregistrarea solicitării, specialiștii noștri verifică posibilitatea conectării imediate.Iar în decurs de 3 ore vă veți bucura de căldură în calorifere!

7. Cine este obligat să înlocuiască coloanele nefuncţionale?

În Hotărârea Guvernului RM nr.191 din 19.02.02 sunt indicate toate tipurile de lucrări de reparaţie şi întreţinere a sistemelor inginereşti intrabloc cu specificarea lucrărilor efectuate de Gestionarul fondului locativ şi cele efectuate din contul propriu al locatarilor. În special, în Anexa 2 a actului normativ menţionat este stipulat că locatarii efectuează din cont propriu următoarele lucrări de întreţinere şi reparaţie a apartamentelor, neincluse în plata pentru deservirea tehnică şi reparaţia blocului locativ:
• înlocuirea, reparaţia,vopsirea aparatelor şi ţevilor de încălzire centrală, conductelor de gaze, apă şi canalizare;
• reparaţia şi schimbul altor elemente constructive din locuinţă, ce au ieşit din funcţiune din vina locatarilor, precum şi demontarea aparatelor suplimentare de încălzire şi a secţiunilor acestora, montate abuziv.

8. Se permite reglarea consumului de agent termic la branşament?

Limitarea debitului de agent termic în sistemele de încălzire prin închiderea parţială a vanelor nodului de comandă, duce la apariţia deficitului de agent termic, care provoacă încetarea circulaţiei prin coloanele îndepărtate sau unele corpuri de încălzire, fiind întreruptă în aşa mod total încălzirea apartamentelor alimentate de acestea. În acelaşi timp, în apartamentele constructiv pozate mai avantajos, confortul termic se menţine. În aşa mod, o economisire careva daca şi se obţine, are loc din contul locatarilor care locuiesc în apartamentele îndepărtate de la nodul de comandă a blocului, fapt care în final rezulta apariţia demersurilor în adresa Primăriei, Gestionarului fondului locativ sau a Furnizorului de energie termică.
Astfel, reieşind din ciclul tehnologic al sistemului de termoficare, vă informăm că reglarea parametrilor agentului termic în corelare cu temperatura aerului exterior are loc prin metodă calitativă, centralizat de la sursele de energie termică în conformitate cu graficul de temperaturi aprobat de Ministerul Economiei (cu cât temperatura mediului ambiant este mai ridicată, cu atât este redusă temperatura agentului termic livrat, şi invers). Această reglare calitativă influenţează direct asupra eficienţei cantitative locale a energie termice livrate consumatorului final.
Ţinem să menţionăm că decizia asupra numirii „persoanelor responsabile de monitorizarea lucrului aparatelor de energie termică” aparţine exclusiv adunării generale a locătarilor, fără implicarea Termoelectrica S.A.. Mai mult, nu există cadrul legal care ar argumenta acordarea reducerii la plata energiei termice consumate pentru aşa numitele „persoane responsabile” din contul celorlalţi locatari.

9. Care sunt consecinţele nerespectării termenului de achitare a facturilor?

Neachitarea în termen a datoriilor pentru consum pune furnizorul în situaţia de a acorda suport juridic Gestionarului Fondului Locativ pentru apelarea la instanţele judecătoreşti şi încasarea forţată a datoriilor acumulate pentru serviciile prestate, cheltuielile de judecată urmând a fi suportate de Dvs..

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
5p9.ru