achizitii-570x350

Anunț privind publicarea în Monitorul Oficial a Legii Nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale


”TERMOELECTRICA” SA Vă aduce la cunoștință că în Monitorul Oficial nr. 153 – 158 din 26.06.2020 a fost publicată Legea Nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, care va intra în vigoare la data de 26 iunie 2021.

Respectiv, începând cu data intrării în vigoare a legii menționate, ”TERMOELECTRICA” SA în calitate de Entitate contractantă, definită în așa fel în lege, urmează să aplice prevederile acesteia la efectuarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile sale.

În acest context ținem să menționăm că anunțurile de participare la achizițiile publice deschise în sectorul utilităților vor fi publicate obligatoriu în Buletinul achizițiilor publice, care la moment se efectuează prin intermediul sistemului SIA „RSAP” (MTender), utilizând una din platformele: e-licitație.md și achiziții.md la alegere, cu care va fi necesar de încheiat contract de prestare a serviciilor pentru utilizarea platformei electronice de achiziții publice și private.