Valorile întreprinderii


TE BookMisiune: Asigurarea confortului termic al consumatorilor prin furnizarea calitativă a căldurii şi apei calde menajere. Creşterea permanentă a eficienţei şi acoperirea cererii de agent termic şi energie electrică, la cel mai rezonabil preț,  prin respectarea tuturor condițiilor de siguranță în alimentarea cu energie, aplicarea  criteriilor de calitate, precum şi diminuarea impactului negativ asupra mediului înconjurător.

        ”TERMOELECTRICA” S.A. este o companie orientată către performanță în activitatea sa pentru a contribui la o dezvoltare durabilă a societății și a satisfacției consumatorului. Atingerea acestui obiectiv presupune că „TERMOELECTRICA” S.A. asigură, în mod sistematic, implicarea tuturor părților interesate: clienții, angajații, acționarii, comunitatea locală, autoritățile locale și centrale.

În acest sens, obiectivele pe care ”TERMOELECTRICA„ S.A. le urmărește sunt:

  1. Satisfacerea sistematică a cerințelor și așteptărilor consumatorilor, privind calitatea produselor și serviciilor oferite;
  2. Dezvoltarea activităților, proceselor și produselor societății astfel încât să se asigure minimizarea sau eliminarea surselor de poluare, economisirea energiei și a resurselor naturale;
  3. Stimularea unui proces de îmbunătățire continuă a performanței energetice;
  4. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă, acționând ca o echipă, prin implicare și conștientizare spre înțelegerea și respectarea cerințelor clienților, a celor legale și de reglementare aplicabile;
  5. Asigurarea continuității proceselor și a afacerii în ansamblu, prin tratarea adecvată a riscurilor legate de resurse, piețe, informații;
  6. Îmbunătățirea condițiilor de securitate și sănătate în muncă ale angajaților și asigurarea libertății acestora de negociere și de asociere;
  7. Asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos pentru toți angajații, corespunzător naturii și riscurilor identificate de securitate și sănătate în muncă.

Politica Sistemului de Management Integrat în Domeniul Calității – Mediului – Securității și Sănătății în Muncă – Energiei:

calitate