21 октября 2021
Lucrări de modernizare şi de intervenţie. Lista adreselor în deconectare din sectorul Botanica           20 de participanți ai Tombolei „Termoelectrica dăruiește căldură” vor beneficia gratuit de servicii de termoficare în luna decembrie           Termoelectrica a implementat Sistemul de Management Integrat           Beneficiile serviciului online CONTUL MEU pentru consumatorii finali și gestionarii fondului locativ           Metode alternative de plată a facturii și de transmitere a indicilor contorului de la distanță           VIDEO.Termoelectrica – tehnologii de termoficare prietenoase mediului și consumatorilor!           Централизованная система теплоснабжения – надёжное решение для каждого дома          
image_pdfimage_print

Regulamentul Consiliului Termoelectrica
Regulamentul Comisiei de cenzori
Regulamentul Comitetului de Audit

Avize privind convocarea Acționarilor

 Informații de ordin continuu privind evenimentele care influenţează emitentul

Anunț!

„Consiliul „TERMOELECTRICA” S.A. anunţă convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru data de 04.11.2021 cu prezenţa acestora, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.

2. Cu privire la alegerea membrilor consiliului și ai comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începînd cu 25.10.2021, între orele 7.30 și 16.00 în incinta sediului societății: mun. Chișinău, tr. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora – și procura perfectată în conformitate cu prevederile legislației. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi întocmită la data de 07.10.2021. Adresa paginii web a societății: www.termoelectrica.md.”

 

CT

Anunț!

„Consiliul „TERMOELECTRICA” S.A. anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 13.07.2021 cu prezenţa acestora, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:

 1. Cu privire la acoperirea pierderilor înregistrate de societate.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 02.07.2021, între orele 9.00 şi 16.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera.  La înregistrare, acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora – și procura perfectată în conformitate cu prevederile legislației. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită la data de 02.07.2021. Adresa paginii web a societății: www.termoelectrica.md.”

 

CT

Anunț!

Consiliul „TERMOELECTRICA” S.A. anunţă convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor pentru data de 29.06.2021 cu prezenţa acestora, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2020.
2. Examinarea Dării de seamă financiară a Societăţii pentru anul 2020.
3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2020.
4. Aprobarea Raportului Societăţii de audit pentru anul 2020.
5. Aprobarea Raportului Comitetului de audit pentru anul 2020.
6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021 .
7. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii „TERMOELECTRICA” SA pentru anul 2021.
8. Alegerea membrilor Consiliului ,,TERMOELECTRICA” S.A. și ai Comisiei de cenzori, și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
9. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii Reprezentantului statului.
10. Confirmarea entităţii de audit pentru anul 2021 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor prestate.
11. Cu privire la aprobarea Statutului ,,TERMOELECTRICA” S.A. în redacție nouă.
Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 18.06.2021, între orele 9.00 şi 16.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acestora – și procura perfectată în conformitate cu prevederile legislației. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor va fi întocmită la data de 01.06.2021. Adresa paginii web a societății: www.termoelectrica.md.

CT

CT

Anunț!

„Consiliul „TERMOELECTRICA” S.A. anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 15.01.2021 cu prezenţa acestora, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:

 1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comitetului de audit.
 2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și Comitetului de audit.
 3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 05.01.2021, între orele 7.30 şi 16.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi întocmită la data de 24.12.2020.”

CT

CT

 Anunț!

Consiliul „TERMOELECTRICA” SA anunţă convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor pentru data de 10.07.2020 cu prezenţa acestora, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 10:30-11:00. Începutul Adunării – ora 11:00, cu următoarea Ordine de zi:

 1. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2019.
 2. Examinarea Dării de seamă financiară a Societăţii pentru anul 2019.
 3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2019.
 4. Aprobarea Raportului Societăţii de audit pentru anul 2019.
 5. Aprobarea Raportului Comitetului de audit pentru anul 2019.
 6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2019 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2020 .
 7. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii „TERMOELECTRICA” SA pentru anul 2020.
 1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a Comitetului de audit.
 2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a Comitetului de audit.
 3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a Reprezentantului statului.
 4. Confirmarea societăţii de audit pentru anul 2020 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor prestate.
 5. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 30.06.2020, între orele 9.00 şi 16.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor va fi întocmită la data de 23.06.2020.”

 

CT

 Anunț!

„Consiliul „TERMOELECTRICA” SA anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 18.02.2020 cu prezenţa acestora, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor  Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:

 1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.
 2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
 3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 08.02.2020, între orele 8.00 şi 17.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi întocmită la data de 03.02.2020.”

CT

 CT

 Anunț!

„Consiliul „TERMOELECTRICA” SA anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 21.10.2019 cu prezenţa acestora, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 13:30-14:00. Începutul Adunării – ora 14:00, cu următoarea Ordine de zi:

 1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului societății, ale Comisiei de cenzori și ale Comitetului de Audit.
 2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
 3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și Comitetului de Audit.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 11.10.2019, între orele 8.00 şi 17.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi întocmită la data de 08.10.2019.”

 

CT

CT

 

 

 


5p9.ru