Transparenţă


Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul  Aviz

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul  Aviz

Anunț!

„Consiliul „TERMOELECTRICA” S.A. anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 15.01.2021 cu prezenţa acestora, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comitetului de audit.
  2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și Comitetului de audit.
  3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 05.01.2021, între orele 7.30 şi 16.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi întocmită la data de 24.12.2020.”

 Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul  Aviz

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul  Aviz

Anunț!

„Consiliul „TERMOELECTRICA” SA anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 18.02.2020 cu prezenţa acestora, pe adresa mun. Chişinău, str. Tudor  Vladimirescu, 6. Înregistrarea acţionarilor – 14:30-15:00. Începutul Adunării – ora 15:00, cu următoarea Ordine de zi:

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.
  2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.
  3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele pentru Ordinea de zi a Adunării în zilele de lucru, începând cu 08.02.2020, între orele 8.00 şi 17.00, în incinta sediului societăţii: mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 6, Anticamera. La înregistrare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora – şi procura perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei. Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi întocmită la data de 03.02.2020.”
Decizia Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Societății_pages-to-jpg-0001
Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul  Aviz

Anunț de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor  Aviz