IMG_7600

Lucrări de modernizare și mentenanță la CET-uri


Societatea pe Acțiuni Termoelectrica anunță despre desfășurarea unui șir de lucrări de reparație, îmbunătățire a capacității de producere a energiei electrice și termice în regim de cogenerare și asigurare a mentenanței Centralei Electrice cu Termoficare (CET) Sursa I. Așadar, pe lângă lucrările de îmbunătățire a infrastructurii de livrare a energiei termice până la consumatorul final,  întreprinderea se focusează și pe asigurarea eficienței în utilizare a surselor de producere.

Potrivit Planului de investiții și reparații pentru anul 2018, întreprinderea desfășoară mai multe lucrări, majoritatea fiind executate pentru prima dată, de la darea în exploatare a Centralei, printre care:

  • Schimbarea degazorului termic de la cazanul nr.2, care are un termen de exploatare de peste 40 de ani. Această lucrare are o importanță deosebită și va aduce un șir de beneficii în activitatea centralei.
  • Schimbarea treptei nr. 30 la turbogeneratorul nr.3. Scopul lucrării este asigurarea eficienței în activitate și urmează a fi efectuată de specialiștii întreprinderii, în colaborare cu o echipă de la uzina producătoare.
  • Dotarea motoarelor pentru pompe cu convertizoare de frecvență de ultimă generație, care vor permite asigurarea  regimului hidraulic, atât în Centrală, cât și în conductele magistrale.
  • Modernizarea recipientului de acumulare a condensatului și a recipientului pentru condensat reciclat;
  • Schimbarea compartimentelor saline la 2 cazane energetice, și alte lucrări.

Totodată, Termoelectrica S.A. desfășoară testarea echipamentelor tehnice și reparații  la Centralele Termice Sud, Vest și cele suburbane. Spre exemplu la Centrala Termică Sud vor fi reabilitate ecranele față/spate a cazanului nr.3 și vor fi modernizate elemente importante ale instalației de distribuție a energiei electrice. Totodată, la Centrala Termică Vest vor fi schimbate pachetele convective ale cazanului nr. 2 și se va  restabili izolarea termică a cazanului nr.1.

În cadrul unei ședințe de lucru cu personalul operativ de la Sursa I de producere, directorul general Termoelectrica S.A., Veaceslav ENI, a menționat că încă de la fondare, întreprinderea s-a focusat pe modernizare, eficiență și calitate, atât la nivel de producere, cât și distribuție.

Modernizarea CET-urilor este unul dintre cele mai importante obiective de dezvoltare a întreprinderii, iar pentru a obține aceasta performanță avem un plan bine stabilit. Ne dorim ca în timpul apropiat să asigurăm realizarea unui studiu de sistem prin intermediul căruia vom cunoaște exact la ce etapă suntem și pe ce obiective trebuie să ne focusăm pentru a continua  reabilitarea și dezvoltarea SACET-ului din mun. Chișinău, inclusiv a surselor de producere a energiei”, a specificat Veaceslav ENI.

Paralel, Termoelectrica S.A. implementează un program complex de modernizare a Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET). Astfel,  principalele lucrări planificate, în această vară, ce fac parte din Planul de Investiții pentru anul 2018, includ reparația capitală a peste 13 km de conducte termice; instalarea a 130 de Puncte Termice Individuale, montarea contoarelor de ultimă generație în cca 230 de blocuri locative, modernizarea  echipamentelor electrice din cadrul  Punctelor Termice Centrale (PTC) și  Stațiilor de Pompare, izolare a peste 20 km de conductă termică supraterană ș.a..